سه شنبه 6 فروردين 1398
رئیس اداره حراست واحد:
  •  
  • جعفر موحد
شماره تماس : 01142420901
 

 
 
دفتر مرکزی حراست دانشگاه آزاد اسلامی آماده دریافت گزارشات و نظرات دانشگاهیان گرامی می باشد.
صندوق پستی تهران : 19395 - 3949
تلفن پیام گیر : 22581529
نمابر : 22581723
آدرس پست الکترونیکی : herasat@iau.ac.ir
     
       
   
       

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه