موارد آموزشی

پذیرش براساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد

پذیرش براساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد

سامانه ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت (پذیرش براساس سوابق تحصیلی) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته – سال ۱۳۹۹     جدول زمانی و نکات مهم: مراحل ثبت نام: مراجعه به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org خرید سریال ثبت نام براساس سوابق تحصیلی به مبلغ ۶۱۰/۰۰۰ ریال ازطریق کارت های شتاب وانجام مراحل ثبت […]

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی

 گروه فنی و مهندسی گروه علوم انسانی گروه کشاورزی و منابع طبیعی  گروه معماری و عمران  گروه معارف

پذیرش بدون آزمون

پذیرش بدون آزمون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته ( لیسانس ) و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) به صورت بدون آزمون دانشجو می پذیرد.  متفاضیان شرکت در پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد باید با اطلاع کامل از شرایط تحصیل در این دانشگاه ، رشته های ارائه شده و ضوابط پذیرش در زمان مقرر ، ثبت نام نهایی خود […]