موارد آموزشی

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی

 گروه فنی و مهندسی گروه علوم انسانی گروه کشاورزی و منابع طبیعی  گروه معماری و عمران  گروه معارف

پذیرش بدون آزمون

پذیرش بدون آزمون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته ( لیسانس ) و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) به صورت بدون آزمون دانشجو می پذیرد.  متفاضیان شرکت در پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد باید با اطلاع کامل از شرایط تحصیل در این دانشگاه ، رشته های ارائه شده و ضوابط پذیرش در زمان مقرر ، ثبت نام نهایی خود […]