دسته‌بندی نشده

پذیرش براساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد

پذیرش براساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد

سامانه ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت (پذیرش براساس سوابق تحصیلی) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته – سال ۱۳۹۹     جدول زمانی و نکات مهم: مراحل ثبت نام: مراجعه به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org خرید سریال ثبت نام براساس سوابق تحصیلی به مبلغ ۶۱۰/۰۰۰ ریال ازطریق کارت های شتاب وانجام مراحل ثبت […]