سه شنبه 6 فروردين 1398

 

مدیر امور دانشجویی:

·         مصطفی قربانی (داخلی 225)

 


وظایف و مسئولیت ها:

 • نظارت بر فعالیتهای فوق برنامه ، تربیت بدنی و خدمات مربوط به کمکها و تسهیلات رفاهی دانشجویان
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های مربوط به کمکها و تسهیلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات
 • تهیه و پیشنهاد دستورالعملها و آیین نامه های مربوط به امور دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • تهیه برنامه های لازم به منظور توسعه و تعمیم فعالیتهای ورزشی و تفریحات سالم و ترتیب برگزاری مسابقات ورزشی و سایر فعالیت های مربوط
 • تهیه طرحهای لازم به منظور ایجاد و توسعه خوابگاههای دانشجویی و نظارت بر حسن اداره آنها
 • ابلاغ شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی و آشنا نمودن آنان با وظایف و مسئولیت های ست سازمانی محوله
 • تهیه و تدوین خط مشی هایی در جهت راهنمایی دانشجویان به منظور تخفیف و حل معضلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی ، روانی و خانوادگی آنها
 • فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص استعدادها و توانایی های دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی، هنری، ورزشی و سایر فعالیت های مشابه
 • مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه با رعایت آئین نامه انضباطی دانشگاه
 • برقراری ارتباط با اداره وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان مشمول
 • نظارت بر اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان و فارغ التحصیلان مشمول
 • نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارش های مربوط به فعالیت های حوزه مدیریت دانشجویی واحد