سه شنبه 6 فروردين 1398
پریسا درویش نیا


تحصیلات :
  • کارشناسی ارشد : شیمی

تلفن تماس:
  • 011-42423902-4 داخلی 224تا ارزشیابی حاصل نگردد نمی توان از میزان آموخته ها  و پیشرفت علمی آگاه گردید، لذا بدیهی است حاصل زحمات اساتید و دانشجویان در طول یک ترم، بعد از برگزاری و اعلام نتایج امتحانات مشخص می گردد. در این راستا وظیفه آماده سازی مقدمات برگزاری امتحان مانند تدارک مکان، امکانات و عوامل اجرایی لازم، برنامه ریزی و هماهنگی، دریافت سئوالات از اساتید و تکثیر آن و نهایتا برگزاری امتحانی منظم و سالم از وظایف اداره امتحانات می باشد.


از دیگر وظایف حوزه فوق می توان به برگزاری آزمونهای سراسری، برگزاری امتحان ارجاع به استاد، اخذ و ثبت و کنترل نمرات، بایگانی نمرات و پاسخنامه های امتحانی دانشجویان و همچنین رسیدگی به اعتراضات و بررسی نمرات ثبت شده در سیستم آموزشی دانشگاه  و در هنگام فارغ التحصیلی مطابقت نمرات  با اسناد موجود آنان،  نام برد.