سه شنبه 6 فروردين 1398

مشخصات فردی


نام و نام خانوادگی: محسن عموزاده عمرانی

تاریخ و محل تولد: 5/6/1359- آمل

آدرس محل کار: ایران، مازندران، سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، گروه عمران (تلفن: 01142423902)

آدرس پست الکترونیکی: omrani@iausk.ac.ir            

                                    m_amouzadeh@yahoo.com

 

تحصیلات

- کارشناسی در رشته مهندسی عمران، گرایش عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مازندران، بابل، ایران،1380 -1376

- کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران،1383-1381

- دکتری مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران (دانشجو- در مرحله انجام رساله)

 

مهارتها

-         تسلط به مکالمه و ترجمه زبان انگلیسی (دارای مدرک (MSRT

-         تسلط به نرم افزارهای تخصصی Autocad Land Desktop, Rahkar, MASSIR, ETABS, Plaxis, ANSYS, Flacslope, FLAC

-          تسلط به نرم افزارهای عمومی MATLAB(mathematics laboratory), Autocad, Office, MS project, SPSS

 

سوابق آموزشی

-         عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از مهرماه 1387 تاکنون (تدریس دروس: راهسازی، روسازی راه، مهندسی راه آهن،  مهندسی ترابری و ...)

-        عضو هیأت علمی مأمور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی از 1394 تا  1395 ( تدریس دروس: تکنولوژی و مواد روسازی، طرح هندسی راه پیشرفته، طراحی روسازی بتنی، مدیریت و نگهداری راه، ترافیک)

-         مدیر گروه عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از مهرماه 1387

-         مدرس مدعو در دانشگاههای غیرانتفاعی ساریان، سارویه، آمل، امام محمد باقر ساری و آزاد جویبار از سال 1384

-         راه اندازی رشته مهندسی عمران در واحد سوادکوه

 

سوابق پژوهشی

-         عضو کمیته علمی سمینار منطقه ای مازندران در افق 1404، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، آبان 1388

-         عضو کمیته ارزیابی کارکردهای علمی ششمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نو آور بسیجی شاهد و ایثارگر مازندران، 1386

-         عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی

-         مسؤول تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای گروه مهندسی عمران و نقشه برداری در واحد سوادکوه

 

الف- مقالات

1-      Amouzadeh Omrani, M., Hesami, S. , Hejazi, S. N., “Effect of Asphalt Binder Type on Creep Behavior of Mastic Asphalt”, ISI Journal, Road Materials and Pavement Design.

2- مدرس، ا.، اکبری، ع. و عموزاده عمرانی، م.، اثر نانو افزودنیها بر خواص مکانیکی روسازی بتنی، دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری، ارومیه، مهر 1394.

3- عموزاده عمرانی، م. و حصیرچیان، م.، بررسی پایداری شیروانیهای سدهای خاکی در حین ساخت و بهره برداری (مطالعه موردی سد البرز)، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پاییز 1392.

4- عموزاده عمرانی، م. و حسامی، س.، تأثیر دانه بندی بر مقاومت کششی آسفالت ماستیک، کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی، خمینی شهر، اسفند 1391.

5- عموزاده عمرانی، م.، حسامی، س. و زیاری، ح.، تأثیر دانه بندی بر سختی مخلوطهای آسفالت ماستیک، کنفرانس ملی زیرساختهای حمل ونقل، تهران، بهمن 1391.

6- Hasirchian, M., Golmaee H., Ahmadi, M. Z., Amouzadeh Omrani, M., "Evaluating the Efficiency of Embankment Dams Plastic Behavior Models by Back Analysis Method (case study: Alborz Dam)", ISI Journal, Canadian Geotechnical Journal.

7- حصیرچیان، م.، گلمایی، س.، تقوی، ج. و عموزاده عمرانی، م.،  مقایسه ی مدل­های رفتاری پلاستیک در تحلیل سدالبرز در دوران ساخت و بهره برداری، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، اردیبهشت1391.

 

8- Rasouli, R., Amouzadeh Omrani, M., Tahmasebipoor, A., "Landslide Stabilization Using Reinforced Earth Technique- Case Study Two Examples of Landslide in Mazandaran", 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, iran, May 2012.

9- عموزاده عمرانی، م.،  شادان، ش.، بررسی تأثیر به کارگیری فن آوریهای نوین در پوششها، دومین همایش منطقه ای کنکاشی برای معماری بهتر، سوادکوه، بهار 1391.

10- عموزاده عمرانی، م.، رسولی، ر. و حصیرچیان، م.، بررسی پدیده عریان شدگی (Stripping) در مخلوطهای آسفالتی و روشهای بهبود آن، سومین کنفرانس ملی عمران شهری، سنندج، آبان 1390 .

11- عموزاده عمرانی، م. و حسامی، س.، ارزیابی عریان شدگی در آسفالت ماستیک با دانه بندیهای مختلف، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، اردیبهشت1390.

12- عموزاده عمرانی، م.، علی زاده، ر. و طیبی درازکلا، ع.، ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف بازیافت گرم و سرد آسفالت، اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران، قائمشهر، اسفند 1389.

13- عموزاده عمرانی، م.، علی زاده، ر. و طیبی درازکلا، ع.، بررسی سیستم قاب سبک فولادی (LSF) به عنوان یک سیستم سازه ای پیشرفته، اولین همایش منطقه ای معماری نوین، سوادکوه، دی 1389.

14- طیبی درازکلا، ع.، عموزاده عمرانی، م. و مهری تالارپشتی، س.، بررسی عوامل مؤثر بر بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان، اولین همایش منطقه ای معماری نوین، سوادکوه، دی 1389.

15- عموزاده عمرانی، م.، طیبی درازکلا، ع.، علی زاده، ر. و مهری، س.،  فن آوریهای نوین در عایقکاری حرارتی ساختمان، دومین همایش ملی عمران شهری، سنندج، مهر 1388.  

16-  عموزاده عمرانی، م. و طیبی درازکلا، ع.،  بررسی انواع بتن سبک و پیشرفتهای اخیر آن در صنعت ساختمان، اولین همایش منطقه ای نو آوریها در مهندسی ساختمان، نکا، اسفند 1387.

17- عموزاده عمرانی، م.، میادین، راهبرد جدید در هلند، پیام پیارک(مجمع جهانی راه)، نشریه معاونت آموزش، تحقیقات و فن آوری وزارت راه و ترابری، شماره 12، زمستان 1385.

18-  عموزاده عمرانی، م.، استاندارد سازی تجهیزات راه در اروپا، پیام پیارک(مجمع جهانی راه)، نشریه معاونت آموزش، تحقیقات و فن آوری وزارت راه و ترابری، شماره 7، زمستان 1383.

19- عموزاده عمرانی، م.، فلاح، م. و عموزاده عمرانی، م.، نقش و جایگاه دانشگاه و صنعت در تحقق اهداف چشم انداز افق 1404 هجری شمسی استان مازندران، همایش ملی چشم انداز مازندران در افق 1404، سوادکوه، آبان 1388.

20- طالبی، ع.، عموزاده عمرانی، م. و خادمی شورمستی، د.، بررسی تأثیر رسانه های جمعی در اشاعه مبانی دینی، همایش منطقه ای راهکارهای ارتقای گرایش به نماز، سوادکوه، مهر 1388.

 

ب- کتابها:

1-     مصالح ساختمانی، جلد اول، مترجمین: علی طیبی درازکلا، عسکری رمضانی، محسن عموزاده عمرانی، چاپ اول، بهار 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، سوادکوه، 299 صفحه.

2-     مصالح ساختمانی، جلد دوم، مترجمین: علی طیبی درازکلا، عسکری رمضانی، محسن عموزاده عمرانی، چاپ اول، تابستان 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، سوادکوه.

3-     مدیریت راه، مترجمین: سید ناصر حجازی، محسن عموزاده عمرانی، چاپ اول، زمستان 1385، پژوهشکده حمل و نقل، تهران، 39 صفحه.

 

ج- طرح تحقیقاتی

 

ردیف

نام طرح

کارفرما

سال اجرا

طرح

سمت در طرح

1

مطالعه و بررسی مدل سازی عددی اجزای محدود جهت بررسی پایداری شیروانی ها در حین ساخت و پرشدن و افت سریع مخزن(مطالعه موردی سد البرز مازندران)

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

 

 

1391

مجری

د- راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:

1- بررسی هندسه قوس لغزش در زمین لغزشهای دایروی منطقه تجن و تأثیر آن بر ایمنی راه (مطالعه موردی واستان- تاکام- آقمشهد)، امید یحیوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، شهریور 94.

2-  ارزیابی اثر پارامترهای C و Φ  خاک بر ناپایداری شیروانیهای حریم راه و اثر آن بر عملکرد راه مربوطه (مطالعه موردی منطقه خلیل کلا بابل)، مجید مهدوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، شهریور 94.

3- آنالیز عددی روسازی راه آسفالتی به روش اجزای محدود (مطالعه موردی محور بابل- شیرگاه)، حمیده ذوالفقاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، مهر 95.

4- ارائه طرح اختلاط بازیافت سرد آسفالت حاوی گرد کوره سیمان و سرباره فولاد و مقایسه آن با مخلوط بازیافتی حاوی سیمان، سینا صفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، آبان 95.

5- ارائه طرح اختلاط بازیافت سرد آسفالت حاوی گرد کوره سیمان و خاکستر زغال سنگ و مقایسه آن با مخلوط بازیافتی فاقد افزودنی، محمدرضا کاظمی گورجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، آبان 95.

6- ارزيابی راهکارهای ارتقاء ايمنی عبور دانش آموزان از طريق ارائه شاخص ريسک دانش آموز  (SRI) (مطالعه موردی برخی مدارس استان مازندران)، سمیه خوشگوییان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، مهر 95.

7- بررسی آزمایشگاهی خصوصیات روسازی بتنی خود متراکم(SCC) حاوی سرباره فولاد و مصالح خرده آسفالتی، پیمان پیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، تحت راهنمایی.

8- بررسی تاثیر استفاده از سرباره کوره فولاد و خرده آسفالت بازیافتی بر خواص مکانیکی روسازی بتن غلتکی (RCC)، وحید شهبازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، تحت راهنمایی.

9- بررسی دوام آسفالت سرد بازیافت شده با قیر امولسیون حاوی گردکوره سیمان و سرباره کوره فولاد، فرشاد رستمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، تحت راهنمایی.

10- تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری تونل شهری به روش المان مجزا و مقایسه نتایج موردی آن با روش المان محدود (مطالعه موردی تونل پردیس)، روح الله صارم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، تحت راهنمایی.

11- ارزیابی  خصوصیات مقاومتی و دوام روسازی صلب با استفاده از الیاف نانو تیوب، سجاد آلکا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، تحت راهنمایی.

12- بررسی تأثیر افزودن پودر لاستیک بر مقاومت برشی خاک بستر ماسه ای، احمد شکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی، تحت مشاوره.

 

افتخارات

-        کسب رتبه سوم کشوری در آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته ترافیک، سال 1392

-         انتخاب به عنوان مهندس نمونه از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، سال 1391

-         کسب رتبه دوم در هدایت تیم دانشگاه آزاد سوادکوه در مسابقات مهارتی بتن استان مازندران، سال 1388

 

سوابق اجرایی

-         معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از مردادماه 1395 تاکنون

-         عضویت در شورای آموزشی، شورای پژوهشی، کمیسیون موارد خاص آموزشی، کمیته منتخب، کمیته ترفیعات و شورای نظارت بر نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

-         مدیرکل امور فنی و عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از  1387 تا  1391

-         عضو کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از  1387 تا 1391 و از 1395 تاکنون

-         مدیر گروه عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از مهرماه 1387

-         اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران، بخش نظارت، 1386-1384 

-         مهندسین مشاور طرح هفتم، تهران1383

-         شرکت راهسازی آسفالت نمونه، تهران 1382

-         جهاد کشاورزی جویبار 1381

 

عضویت در مجامع علمی / اجتماعی

 

-         عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران؛ دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و حق امضا از سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران، پایه 1 نظارت عمران، پایه 2 محاسبه عمران، پایه 3 ترافیک

-         عضو گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران از 1395 تاکنون

-         عضو گروه تخصصی ترافیک دفتر نمایندگی ساری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران از 1393 تا 1395

-         عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

-         عضو دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران

-         عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه