سه شنبه 6 فروردين 1398

اداره امور آموزش:

·         مدیر آموزش: خدیجه قلی نژاد (داخلی 273)

·         کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی: خانم بزرگی (داخلی 258)

·         کارشناس مسئول برنامه ریزی کلاس ها: آقای داودکریمی (داخلی 205)

 

شرح وظایف مدیرآموزش:

 • اجراء مفاد آئین نامه آموزشی.
 • انجام بررسی ها و اقدامات لازم بمنظور گسترش کمی وکیفی آموزشی و امکانات آموزشی.
 • مطالعه و بررسی برنامه های آموزشی و مطالب درسی.
 • مشارکت در امور مربوط به برنامه ریزی آموزشی.
 • اجراء دقیق و کنترل برنامه ثبت نام و حذف و اضافه.
 • ارائه راه حل مشکلات دانشجویان و رسیدگی به آنها.
 • نظارت بر وظایف کارشناسان رشته ها.
 • نظارت بر برگزاری امتحانات.

 


 

کارشناسان آموزش(داخلی 229)

 • ·         سرکار خانم مهندس قاسمی: عمران - مکانیک - معدن
 • ·         سرکار خانم هدایتی: علوم انسانی
 • ·         سرکار خانم محمدنژاد: معماری  - نقشه برداری
 • ·         سرکار خانم بزرگی: کشاورزی- منابع طبیعی

کارشناسان آموزش (شیرگاه)

 • سرکار خانم  زهرا رستم پور
 • سرکارخانم امیره وطن پور