دو شنبه 3 ارديبهشت 1397
بخشنامه های نقل و انتقالات دانشجویی
لطفا به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
تاريخ : بيستم و ششم بهمن 1395 ساعت 11:01   کد : 199
stu.iau.ir

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه