جمعه 4 خرداد 1397
برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
بدینوسیله از کلیه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 96-1395 در تمامی مقاطع تحصیلی جهت شرکت در این جلسه توجیهی دعوت به عمل می آید.
تاريخ : سوم آبان 1395 ساعت 09:45   کد : 161
زمان برگزاری جلسه برای دانشجویان جدید الورود شاغل به تحصیل در سایت مرکزی واحد (پل سفید - دوراهی آزادمهر): سه شنبه 11 آبان ماه 95 ساعت 9/30 صبح در سالن اجتماعات بوعلی سینای واحد

زمان برگزاری جلسه برای دانشجویان جدید الورود شاغل به تحصیل در سایت آموزشی شیرگاه: سه شنبه 11 آبان ماه 95 ساعت 13/30 بعداز ظهر در سالن اجتماعات شهدای هسته ای سایت آموزشی شیرگاه


 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه