جمعه 4 خرداد 1397
تاريخ:سوم آبان 1395 ساعت 09:45   |   کد : 161
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
بدینوسیله از کلیه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 96-1395 در تمامی مقاطع تحصیلی جهت شرکت در این جلسه توجیهی دعوت به عمل می آید.
زمان برگزاری جلسه برای دانشجویان جدید الورود شاغل به تحصیل در سایت مرکزی واحد (پل سفید - دوراهی آزادمهر): سه شنبه 11 آبان ماه 95 ساعت 9/30 صبح در سالن اجتماعات بوعلی سینای واحد

زمان برگزاری جلسه برای دانشجویان جدید الورود شاغل به تحصیل در سایت آموزشی شیرگاه: سه شنبه 11 آبان ماه 95 ساعت 13/30 بعداز ظهر در سالن اجتماعات شهدای هسته ای سایت آموزشی شیرگاه

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه