جمعه 3 اسفند 1397
تاريخ:بيستم و پنجم بهمن 1394 ساعت 08:43   |   کد : 99
عباسعلی طالبی

اطلاعات شخصی

نام ونام خانوادگی:عباسعلی طالبی زیدی                                                

 تاریخ ومحل تولد:1-1_1346

پست الکترونیکی:talebi_abbas@yahoo.com

تلفن:3251204-0151

موبایل:09111569204

نمابر:01245223015

نشانی:گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد سوادکوه,مازندران,سوادکوه,دوراهی آزادمهر

سوابق تحصیلی:

مقطع      نام دانشگاه      رشته     تاریخ فراغت از تحصیل     معدل

کارشناسی:دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا                          علوم سیاسی                           1373 92"15       

کارشناسی ارشد:کرج     علوم سیاسی     1379   62"     15

دانشجوی دکتری          واحد تهران مرکز           1391 (امتحان جامع )

سوابق اجرایی

1.عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه 1384 تاکنون

2.مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه

3.مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاداسلامی سواد کوه

4.عضو شورای اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه به مدت یک سال

5.عضو کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

6.عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکو

7.مسئول سنجش ونظارت دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه.

8.عضو کمیته علمی همایش ملی نماز وتحولات فردی دانشگاه-اسفند 89 13

9-عضو کمیته انظباطی کارکنان از سال 1395

10 عضو کمیته ترفیعات از سال1395

11- سرپرست معاونت دانشجویی از سال 1395

12.عضو کمیته علمی نماز با رویکرد کاربردی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه-6 دی ماه 89

13.عضو کمیته علمی همایش منطقه ای قرآن،عترت و بصیرت

.عضو کمیته علمی همایش راهکارهای تعالی و اثر بخش فرهنگی در دانشگاه

14.  کمیته علمی همایش مهندسی فرهنگی و اندیشه های نو .

عضویت در مجامع علمی-اجتماعی

15.عضو انجمن متخصصان روابط عمومی کشور.

16.عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

17-عضو کمیته اجرایی همایش توسعه شهرستان سوادکوه در سال 1395.

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

14.ارتباطات

15.فلسفه سیاسی

روابط عمومی

دروس تدریس شده

 نام دانشگاه  عنوان درس سنوات تدریس  نوع همکاری مقطع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه        مبانی علم سیاست                           1385 تاکنون                             استخدامی                                  کارشناسی

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد سوادکوه        تئوری انقلاب-اندیشه سیاسی غرب       1385 تاکنون                              حق التدریس                               کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه        انقلاب اسلامی ایران                        1383 تاکنون     حق التدریس                              کارشناسی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری           انقلاب اسلامی                               1384 تاکنون                                 حق التدریس                            کارشناسی

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر    روابط عمومی-افکار عمومی               1382 تاکنون                                حق التدریس                            کارشناسی                                         

دانشگاه علوم پزشکی                       انقلاب اسلامی                                1383 تاکنون                               حق التدریس                            کارشناسی

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر       روابط عمومی                             1383                                         حق التدریس                           کارشناسی                                              

 

 

مقالات ارائه شده در مجامع علمی ونشریات

1-مجله علمی پژوهشی

طالبی زیدی عباسعلی (1388)برسی علل مهاجرت نخبگان دانشگاهی از مازندران طی سال های  70 تا 80-مجله علمی پژوهشی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه سال ششم شماره 16،زمستان 1388 صفحات 59-69.

مقالهEuropes economic role in the formation of Isis with an emphasis on england)نقش اروپا در شکل گیری داعش با تاکید بر انگلستان (درژورنال علمی  پژوهشیpolitics and law    در کشورکانادا.(2016).

کنفرانس ها و همایش های داخلی

.طالبی زیدی عباسعلی(1384)گردشگری و توسعه پایدار سمینار فرهنگ گردشگری در استان های ساحلی دریای خزر 11و12 اسفند ماه 1384

طالبی زیدی عباسعلی(1389)نماز و نقش آن در زندگی فردی واجتماعی

.همایش ملی نماز و تحولات فردی،اسفند ماه 1389

.رمضانی،ناصرعلی،خواجه خباز،حمید ،طالبی زیدی،عباسعلی،نقش نماز در کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی،همایش ملی نماز و تحولات فردی ،اسفند ماه 1389

.طالبی زیدی عباسعلی (1390)تقویت جوانان در فضای مجازی،همایش منطقه ای کنکاشی برلی معماری بهتر،16اردیبهشت 1390

طالبی زیدی عباسعلی،(1388)منابع انسانی و علل مهاجرت آن در مازندران افق 1404 (همایش منطقه ای افق 1404)

.اولاد زاد،موسی،طالبی زیدی،عباسعلی(1390)امام علی(ع) از دیدگاه اندیشمندان،همایش منطقه ای غدیر در قران و سنت،دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر آبان 1390.

.طالبی زیدی،عباسعلی(1389)،اخلاق وسیاست از دیدگاه حضرت امام (ره)،همایش منطقه ای مبانی راهبرد های توسعه فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر،خرداد1389.

.طالبی زیدی ،عباسعلی(1389)،دین وانحرافات اجتماعی ،همایش منطقه ای قرآن ،عترت و بصیرت ،دی 1389 مجموع مقالات ،صفحات 42-35.

.شاپوری،مریم،آقا جانی،عباس،طالبی زیدی،عباسعلی(1390)نقش رسانه در تعالی و اثر بخشی دانشگاه،چاپ در مجموعه مقالات برگزیده همایش منطقه ای،علمی پژوهشی ، صفحات 229-222.

.طالبی زیدی ، عباسعلی(1390)،نقش آموزه های دینی در اثر بخشی و تعالی فرهنگی دانشگاه،مجموعه مقالات برگزیده همایش ،276-274.

.طالبی زیدی ،عباسعلی ،(1384)،حقوق بشر وحاکمیت دولت ها،فصل نامه فرهنگی و اجتماعی سنا،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،شماره 4 ،زمستان 1384،صفحات 55-42.

.طالبی زیدی، عباسعلی ،(1376)حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه سنا ،شماره 5،پاییز 87،صفحات 37-31.

.طالبی زیدی،عباسعلی ،(1384)،سیاست در غیاب اخلاق ، روزنامه ایران ، صفحه 10،سیزدهم اردیبهشت ،1384،سال یازدهم،شماره 3121.

.طالبی زیدی ، عباسعلی ،(1384)،ماکیاولیسم ،روزنامه ایران ، صفحه 10، چهاردهم اردیبهشت ، 1384، سال یازدهم ، شماره 3122.

.طالبی زیدی،عباسعلی ، (1389)، اطلاع رسانی و فرهنگ ، نشریه علمی فهیم ، مرکز علمی و کار بردی فرهنگ وهنر واحد یک مازندران، بهار 1389، صفحات 6 -4.

ترجمه وتالیف

.طالبی زیدی،عباسعلی،(1389)،معمای جنگ ، چاپ اول ، انتشارات مهر النبی ، 130 صفحه .

.طالبی زیدی، عباسعلی ،(1390)معمای جنگ،چاپ دوم ، انتشارات مهرالنبی 130 صفحه.

ریچارد کوخ ، کریس اسمیت (2006)خودکشی غرب (SUICIDE OF THE WEST)مترجمین طالبی زیدی ،  عباسعلی، طیبی،معصومه(1391)چاپ اول انتشارات نقش گستران بهار، 210 صفحه.

طرح تحقیقاتی

نام طرح           کار فرما           سال اجرا           سمت در طرح

علل مهاجرت نخبگان مازندران    دانشگاه ازاد اسلامی واحد             1385          مجری

طی سال های 80-70        واحد سواد کوه

افتخارات               استاد نمونه استانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران در سال 1394

ا

اطلاعات شخصی نام ونام خانوادگی:عباسعلی طالبی زیدی تاریخ ومحل تولد:1-1_1346 پست الکترونیکی:talebi_abbas@yahoo.com تلفن:3251204-0151 موبایل:09111569204 نمابر:01245223015 نشانی:گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد سوادکوه,مازندران,سوادکوه,دوراهی آزادمهر سوابق تحصیلی: مقطع نام دانشگاه رشته تاریخ فراغت از تحصیل معدل کارشناسی:دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا علوم سیاسی 1373 92"15 کارشناسی ارشد:کرج علوم سیاسی 1379 62" 15 دانشجوی دکتری واحد تهران مرکز 1391 (امتحان جامع ) سوابق اجرایی 1.عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه 1384 تاکنون 2.مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه 3.مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاداسلامی سواد کوه 4.عضو شورای اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه به مدت یک سال 5.عضو کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه 6.عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکو 7.مسئول سنجش ونظارت دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه. 8.عضو کمیته علمی همایش ملی نماز وتحولات فردی دانشگاه-اسفند 89 13 9-عضو کمیته انظباطی کارکنان از سال 1395 10 –عضو کمیته ترفیعات از سال1395 11- سرپرست معاونت دانشجویی از سال 1395 12.عضو کمیته علمی نماز با رویکرد کاربردی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه-6 دی ماه 89 13.عضو کمیته علمی همایش منطقه ای قرآن،عترت و بصیرت .عضو کمیته علمی همایش راهکارهای تعالی و اثر بخش فرهنگی در دانشگاه 14. کمیته علمی همایش مهندسی فرهنگی و اندیشه های نو . عضویت در مجامع علمی-اجتماعی 15.عضو انجمن متخصصان روابط عمومی کشور. 16.عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه. 17-عضو کمیته اجرایی همایش توسعه شهرستان سوادکوه در سال 1395. زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه 14.ارتباطات 15.فلسفه سیاسی روابط عمومی دروس تدریس شده نام دانشگاه عنوان درس سنوات تدریس نوع همکاری مقطع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه مبانی علم سیاست 1385 تاکنون استخدامی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه تئوری انقلاب-اندیشه سیاسی غرب 1385 تاکنون حق التدریس کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه انقلاب اسلامی ایران 1383 تاکنون حق التدریس کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری انقلاب اسلامی 1384 تاکنون حق التدریس کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر روابط عمومی-افکار عمومی 1382 تاکنون حق التدریس کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی انقلاب اسلامی 1383 تاکنون حق التدریس کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر روابط عمومی 1383 حق التدریس کارشناسی مقالات ارائه شده در مجامع علمی ونشریات 1-مجله علمی پژوهشی طالبی زیدی عباسعلی (1388)برسی علل مهاجرت نخبگان دانشگاهی از مازندران طی سال های 70 تا 80-مجله علمی پژوهشی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه سال ششم شماره 16،زمستان 1388 صفحات 59-69. مقالهEuropes economic role in the formation of Isis with an emphasis on england)نقش اروپا در شکل گیری داعش با تاکید بر انگلستان (درژورنال علمی پژوهشیpolitics and law در کشورکانادا.(2016). کنفرانس ها و همایش های داخلی .طالبی زیدی عباسعلی(1384)گردشگری و توسعه پایدار سمینار فرهنگ گردشگری در استان های ساحلی دریای خزر 11و12 اسفند ماه 1384 طالبی زیدی عباسعلی(1389)نماز و نقش آن در زندگی فردی واجتماعی .همایش ملی نماز و تحولات فردی،اسفند ماه 1389 .رمضانی،ناصرعلی،خواجه خباز،حمید ،طالبی زیدی،عباسعلی،نقش نماز در کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی،همایش ملی نماز و تحولات فردی ،اسفند ماه 1389 .طالبی زیدی عباسعلی (1390)تقویت جوانان در فضای مجازی،همایش منطقه ای کنکاشی برلی معماری بهتر،16اردیبهشت 1390 طالبی زیدی عباسعلی،(1388)منابع انسانی و علل مهاجرت آن در مازندران افق 1404 (همایش منطقه ای افق 1404) .اولاد زاد،موسی،طالبی زیدی،عباسعلی(1390)امام علی(ع) از دیدگاه اندیشمندان،همایش منطقه ای غدیر در قران و سنت،دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر آبان 1390. .طالبی زیدی،عباسعلی(1389)،اخلاق وسیاست از دیدگاه حضرت امام (ره)،همایش منطقه ای مبانی راهبرد های توسعه فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر،خرداد1389. .طالبی زیدی ،عباسعلی(1389)،دین وانحرافات اجتماعی ،همایش منطقه ای قرآن ،عترت و بصیرت ،دی 1389 مجموع مقالات ،صفحات 42-35. .شاپوری،مریم،آقا جانی،عباس،طالبی زیدی،عباسعلی(1390)نقش رسانه در تعالی و اثر بخشی دانشگاه،چاپ در مجموعه مقالات برگزیده همایش منطقه ای،علمی پژوهشی ، صفحات 229-222. .طالبی زیدی ، عباسعلی(1390)،نقش آموزه های دینی در اثر بخشی و تعالی فرهنگی دانشگاه،مجموعه مقالات برگزیده همایش ،276-274. .طالبی زیدی ،عباسعلی ،(1384)،حقوق بشر وحاکمیت دولت ها،فصل نامه فرهنگی و اجتماعی سنا،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،شماره 4 ،زمستان 1384،صفحات 55-42. .طالبی زیدی، عباسعلی ،(1376)حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه سنا ،شماره 5،پاییز 87،صفحات 37-31. .طالبی زیدی،عباسعلی ،(1384)،سیاست در غیاب اخلاق ، روزنامه ایران ، صفحه 10،سیزدهم اردیبهشت ،1384،سال یازدهم،شماره 3121. .طالبی زیدی ، عباسعلی ،(1384)،ماکیاولیسم ،روزنامه ایران ، صفحه 10، چهاردهم اردیبهشت ، 1384، سال یازدهم ، شماره 3122. .طالبی زیدی،عباسعلی ، (1389)، اطلاع رسانی و فرهنگ ، نشریه علمی فهیم ، مرکز علمی و کار بردی فرهنگ وهنر واحد یک مازندران، بهار 1389، صفحات 6 -4. ترجمه وتالیف .طالبی زیدی،عباسعلی،(1389)،معمای جنگ ، چاپ اول ، انتشارات مهر النبی ، 130 صفحه . .طالبی زیدی، عباسعلی ،(1390)معمای جنگ،چاپ دوم ، انتشارات مهرالنبی 130 صفحه. ریچارد کوخ ، کریس اسمیت (2006)خودکشی غرب (SUICIDE OF THE WEST)مترجمین طالبی زیدی ، عباسعلی، طیبی،معصومه(1391)چاپ اول انتشارات نقش گستران بهار، 210 صفحه. طرح تحقیقاتی نام طرح کار فرما سال اجرا سمت در طرح علل مهاجرت نخبگان مازندران دانشگاه ازاد اسلامی واحد 1385 مجری طی سال های 80-70 واحد سواد کوه افتخارات استاد نمونه استانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران در سال 1394 ا

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه