يک شنبه 6 فروردين 1396
تاريخ:بيستم و پنجم بهمن 1394 ساعت 08:43   |   کد : 99
عباسعلی طالبی
   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي : عباسعلی طالبی زیدی
   درجه علمي : دانشجوی دکتری علوم سیاسی
   گروه آموزشي : علوم انسانی

پست الکترونیک :    

talebi@iausk.ac.ir talebi_abbas@yahoo.com

عباسعلی طالبی زیدی
   جزییات بیشتر :

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی  کرج

 • کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

 

سوابق اجرایی:

 • عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه 1384 تاکنون

 • مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی سواد کوه

 • مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاداسلامی سواد کوه

 • عضو شورای اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه به مدت یک سال

 • عضو کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکو

 • مسئول سنجش ونظارت دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه.

 • عضو کمیته علمی همایش ملی نماز وتحولات فردی دانشگاه-اسفند 89 

 • عضو کمیته علمی نماز با رویکرد کاربردی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه-6 دی ماه 89

 • عضو کمیته علمی همایش منطقه ای قرآن،عترت و بصیرت

 • عضو کمیته علمی همایش راهکارهای تعالی و اثر بخش فرهنگی در دانشگاه

 • کمیته علمی همایش مهندسی فرهنگی و اندیشه های نو 

 • عضویت در مجامع علمی-اجتماعی

 • عضو انجمن متخصصان روابط عمومی کشور

 • عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

 • ارتباطات

 • فلسفه سیاسی

 • جنگ

 

دروس تدریس شده:

 • مبانی علم سیاست

 • تئوری انقلاب-اندیشه سیاسی غرب

 • انقلاب اسلامی ایران

 • انقلاب اسلامی

 • روابط عمومی-افکار عمومی

 

مقالات ارائه شده در مجامع علمی ونشریات:

 • مجله علمی پژوهشی:

طالبی زیدی عباسعلی (1388)برسی علل مهاجرت نخبگان دانشگاهی از مازندران طی سال های  70 تا 80-مجله علمی پژوهشی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه سال ششم شماره 16،زمستان 1388 صفحات 59-69

 

کنفرانس ها و همایش های داخلی:

 • طالبی زیدی عباسعلی(1384)گردشگری و توسعه پایدار سمینار فرهنگ گردشگری در استان های ساحلی دریای خزر 11و12 اسفند ماه 1384

 • طالبی زیدی عباسعلی(1389)نماز و نقش آن در زندگی فردی واجتماعی ،همایش ملی نماز و تحولات فردی،اسفند ماه 1389

 • رمضانی،ناصرعلی،خواجه خباز،حمید ،طالبی زیدی،عباسعلی،نقش نماز در کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی،همایش ملی نماز و تحولات فردی ،اسفند ماه 1389

 • طالبی زیدی عباسعلی (1390)تقویت جوانان در فضای مجازی،همایش منطقه ای کنکاشی برلی معماری بهتر،16اردیبهشت 1390

 • طالبی زیدی عباسعلی،(1388)منابع انسانی و علل مهاجرت آن در مازندران افق 1404 (همایش منطقه ای افق 1404)

 • اولاد زاد،موسی،طالبی زیدی،عباسعلی(1390)امام علی از دیدگاه اندیشمندان،همایش منطقه ای غدیر در قران و سنت،دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر آبان 1390.

 • طالبی زیدی،عباسعلی(1389)،اخلاق وسیاست از دیدگاه حضرت امام (ره)،همایش منطقه ای مبانی راهبرد های توسعه فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی واحر قائم شهر،خرداد1389.

 • طالبی زیدی ،عباسعلی(1389)،دین وانحرافات اجتماعی ،همایش منطقه ای قرآن ،عترت و بصیرت ،دی 1389 مجموع مقالات ،صفحات 42-35.

 • شاپوری،مریم،آقا جانی،عباس،طالبی زیدی،عباسعلی(1390)نقش رسانه در تعالی و اثر بخشی دانشگاه،چاپ در مجموعه مقالات برگزیده همایش منطقه ای،علمی پژوهشی ، صفحات 229-222.

 • طالبی زیدی ، عباسعلی(1390)،نقش آموزه های دینی در اثر بخشی و تعالی فرهنگی دانشگاه،مجموعه مقالات برگزیده همایش ،276-274.

 • طالبی زیدی ،عباسعلی ،(1384)،حقوق بشر وحاکمیت دولت ها،فصل نامه فرهنگی و اجتماعی سنا،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،شماره 4 ،زمستان 1384،صفحات 55-42.

 • طالبی زیدی، عباسعلی ،(1376)حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه سنا ،شماره 5،پاییز 87،صفحات 37-31.

 • طالبی زیدی،عباسعلی ،(1384)،سیاست در غیاب اخلاق ، روزنامه ایران ، صفحه 10،سیزدهم اردیبهشت ،1384،سال یازدهم،شماره 3121.

 • طالبی زیدی ، عباسعلی ،(1384)،ماکیاولیسم ،روزنامه ایران ، صفحه 10، چهاردهم اردیبهشت ، 1384، سال یازدهم ، شماره 3122.

 • طالبی زیدی،عباسعلی ، (1389)، اطلاع رسانی و فرهنگ ، نشریه علمی فهیم ، مر کز علمی و کار بردی فرهنگ وهنر واحد یک مازندران، بهار 1389، صفحات 6 -4.

 

ترجمه وتالیف:

 • طالبی زیدی،عباسعلی،(1389)،معمای جنگ ، چاپ اول ، انتشارات مهر النبی ، 130 صفحه .

 • طالبی زیدی، عباسعلی ،(1390)معمای جنگ،چاپ دوم ، انتشارات مهرالنبی 130 صفحه.

 • ریچارد کوخ ، کریس اسمیت (2006)خودکشی غرب (SUICIDE OF THE WEST)مترجمین طالبی زیدی ،  عباسعلی، طیبی،معصومه(1391)چاپ اول انتشارات نقش گستران بهار، 210 صفحه.

 

طرح تحقیقاتی:

 • علل مهاجرت نخبگان مازندران ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه، 1385، مجری

 
 
     
 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه