جمعه 3 اسفند 1397
تاريخ:بيستم و چهارم بهمن 1394 ساعت 10:28   |   کد : 90
صاحب احمدی

 

 

   اطلاعات شخصی :

   نام و نام خانوادگي : صاحب احمدي
  
درجه علمي : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  
گروه آموزشي : علوم انسانی

پست الکترونیک :    

Sahebahmadi@yahoo.com


   جزییات بیشتر :

 اهداف و انگيزه  

·         شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر 

 

 تحصيلات

·         1379 – 1377 

كارشناسي ارشد در رشته مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، مازندران 

·         1377 – 1373 

كارشناسي در رشته مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، مازندران 

·         1372 – 1368 

ديپلم تجربي. قائم‌شهر، مازندران    

 

 تجربه‌هاي كاري 

·         عضو هيأت علمي تمام وقت رسمی- قطعی گروه آموزشی آموزش ابتدائي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران.1380 تاكنون

·         مديريت گروههاي‌ آموزشي حسابداري، آموزش ابتدائي، جهانگردي، باستان‌شناسي، علوم سياسي 1380 تا 1389 

·         عضو شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي سوادكوه، مازندران، ايران، 1380 تا 1389 

·         عضو اصلي كميسيون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامي سوادكوه، مازندران، ايران، 1389 تا كنون

·         عضو كميته داوري انتخاب اساتيد نمونه

·         عضو كميته رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاء هيأت علمي و مدرسين

·         عضو اصلی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

·         عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

·         عضویت در کمیته ICT دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

·         عضو اصلی شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

·         عضو دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

·         عضویت در برگزاری اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

·         عضو کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

·         عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

 

 فعاليت‌هاي پژوهشي:

·         مجری طرح پژوهشی ،مقايسه تطبيقي آموزش عالي و آموزش غيرانتفاعي. سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، ايران، 1389 

·         مجری طرح پژوهشی ،بررسي اثربحش دوره‌هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت و رابطه آن با ساعات شركت در اين دوره‌ها از ديدگاه اعضاء هيأت علمي منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران، ايران، 1389 

·         بررسي اثربخش دوره‌هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت و رابطه آن با ساعات شركت در اين دوره‌ها از ديدگاه اعضاء هيأت علمي منطقه سه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران، ايران، 1388 

·         همکار طرح پژوهشی ،بررسي نيازهاي آموزشي اعضاء هيأت علمي منطقه سه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران، 1387 

·         مجری طرح پژوهشی ،بررسي و شناخت مشكلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران، ايران، 1386 

·         مجری طرح پژوهشی ،بررسي و شناسائي وضع موجود دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران، ايران، 1386 

·         مجری طرح پژوهشی ،تدوين برنامه استراتژيك واحد سوادكوه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران، ايران، 1386 

·         مجری طرح پژوهشی، ارزیابی نقش سطح تحصیلات والدین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه بر ایجاد شکاف نسلی در سال تحصیلی 91-1390

·         سخنرانی علمی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی شرکت بهره برداری و توزیع نیروی آب مازندران ، همایش ملی حسابداری و مدیریت ، واحد نور، اردیبهشت 1391

·         سخنرانی علمی بررسی رابطه فناوری اطلاعات بر تحول سازمانی ، همایش ملی حسابداری و مدیریت، واحد نور، اردیبهشت 1391

·         سخنرانی علمی رویکرد استراتژیک به توانمندسازی منابع انسانی، همایش ملی حسابداری و مدیریت، واحد نور، اردیبهشت 1391

·         سخنرانی علمی بررسی وضعیت سلامت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس الگوی هوی و میکل ، همایش ملی حسابداری و مدیریت، واحد نور، اردیبهشت 1391

·         سخنرانی علمی با عنوان نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه با تاکید بر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، واحد قائم شهر، بهمن 1385

·         ارائه پوستر تحت عنوان بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران ، واحد قائم شهر، اسفند 1385

 

مقالات علمي 

·         سخنراني علمي با عنوان « صنعت توريسم » همايش گردشگري محور توسعه پايدار. دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر، مازندران، ايران، سال 1385  

·         سخنراني علمي با عنوان « صنعت و توسعه اقتصاد شهري » همايش گردشگري محور توسعه پايدار. دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر، مازندران، ايران، سال 1385 

·         سخنراني علمي با عنوان « مديران كيفيت ،كارآفريني و راهبردهاي جديد »، همايش كارآفريني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرانزلي، گيلان، ايران، سال 1386 

·         ارائه پوستر با عنوان « بررسي ساختار و چگونگي استقرار ارزيابي نظام مديريت كيفيت فراگير در مؤسسات آموزشي »، همايش كارآفريني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرانزلي، گيلان، ايران، سال 1386 

·         سخنرانی علمی با عنوان صنعت توریسم و اشتغال در سمینار فرهنگ گردشگری در استان های ساحل دریای خزر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، 1386

 

 چـــاپ كتاب  

·         روش تدريس اثربخش در آموزش عالي، 1389

 

كارگاههاي گذرانده 

·         آموزش تدوين برنامه درسي

·         الگوهاي ياددهي و يادگيري

·         برنامه‌ريزي درسي و الگوهاي تدوين طرح درس

·         روش شناسي تحقيق

·         مقاله‌نويسي علمي به زبان فارسي

·         ارزشيابي و اندازه‌گيري پيشرفت تحصيلي

·         تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسلامي

·         آشنائي با قوانين و آئين‌نامه‌هاي پژوهشي

·         آموزش بهينه‌سازي روابط استاد با دانشجو

·         آشنائي با اينترنت

·         آموزش ايجاد وبلاگ

·         آشنائي با اصول و فن ترجمه

·         آموزش آمار مقدماتي

·         آشنائي با كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسلامي

·         نحوه نگارش C.V

·         ترتيل‌خواني و تجويد قرآن كريم

·         قرائت و مفاهيم قرآن كريم

·         آشنائي با نرم‌افزار Word

·         آشنائي با نرم‌افزار Access

·         آشنائي با نرم‌افزار PowerPoint

·         آشنائي با نرم‌افزار Excel

·         مدیریت آموزش عالی ویژه روسا و معاونین

·         دوره روابط انسانی در سازمان

·         دوره آشنایی با آمار و SPSS پیشرفته

·         مدرس کارگاه آموزشی مدیریت موثر جلسات

·         مدرس کارگاه آموزشی ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

·         مدرس کارگاه آموزشی سبک های یادگیری و روش های اثربخش مطالعه

·         دوره سیستم های اطلاعاتی مدیریت

·         دوره درآمدی بر امربه معروف و نهی از منکر

·         آموزش تدوین برنامه درسی

·         آشنایی با آیین نامه های آموزشی

 

جـزوات آموزشي                  

·         الگوهاي تدريس

·         سازمان و مديريت آموزشي

·         آشنائي با كتابخانه و اصول كتابداري

·         بررسي كتب هنر

·         روش تدريس علوم تجربي

·         روشهاي آماري در علوم تربيتي

·         آموزش و پرورش تطبيقي

 
 

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه