سه شنبه 6 فروردين 1398
تاريخ:بيستم و پنجم بهمن 1394 ساعت 15:42   |   کد : 116
لیدا شجاعی

بسمه تعالی

 

 

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی: لیدا شجاعی کاوان

محل تولد: لوبلیانا- اسلونی

تاریخ تولد: 1/1/1354

 


 


 

 

نشانی محل کار:

مازندران،پلیس راه زیراب،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

نشانی الکترونیکی:    lidashojaei@yahoo.com

رتبه دانشگاهی : استادیار

 

سوابق تحصیلی:

مقطع کارشناسی: زیست شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

مقطع کارشناسی ارشد: بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد واحد علوم و فنون دریایی

مقطع دکتری تخصصی: بیولوژی دریا، علوم و تحقیقات تهران

 

سوابق علمی اجرایی :

 

دوره های گذرانده شده:

دوره آموزش نظری و عملی کلونینگ،نشاندار کردن و هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک از مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی

دوره Molecular diagnosis of human genetics از مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی

دورهGood laboratory oractice از دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه آموزشی GLP از دانشگاه شهید بهشتی

آموزش تدوین برنامه درسی از دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

برنامه ریزی و الگوهای طرح درس ازدانشگاه آزاد واحد سوادکوه

آشنایی با نرم افزارExcel از دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

مقاله نویسی علمی ازدانشگاه آزاد واحد سوادکوه

آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجواز دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

کتابخانه دیجیتالی از دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

روش شناسی تحقیق از دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

آشنایی با اینترنت از دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی از دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

آموزش نرم افزارPower point   از دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

نحوه نگارش CV از دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

 

سوابق شغلی:

 

- سابقه آموزشی:

تدریس دروس کارشناسی: درس ژنتیک دردانشگاه آزاد شیراز ودروس فیزیولوژی جانوری،فیزیولوژی آبزیان،ژنتیک عمومی

،مبانی اصلاح نژاد و ماهی شناسی

 

تدریس دروس کارشناسی ارشد : دروس فیزیولوژی آبزیان، بیوتکنولوژی آبزیان ، ژنتیک و مبانی اصلاح نژاد 

 

سابقه پژوهشی:

-عضویت در انجمنهای علمی شیلات

-عضو پنلهای بیوتکنولوژی همایشهای بین المللی صنایع غذایی  دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

- راهنمایی 13 پایان نامه کارشناسی ارشد

- داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد در واحد سوادکوه

- مشاور 15 پایان نامه کارشناسی ارشد

- تألیفات: جزوه آزمایشگاه ژنتیک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

- مقاله ISI :

1- Population Genetic study of Rutilus frisii kutrum from the Caspian sea,using

 microsatellite Markers

2-Study of Genetic structure of Rutilus frisii kutum in Anzali lagoon using Microsatellite Markers

 

- مقاله علمی – ترویجی:

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سفید دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره

- تالیف و ترجمه کتاب : بررسی و مطالعات کفزیان دریایی

 

- همایش ملی:

 

1-همایش ملی – منطقه ای اکولوژی دریای خزر

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سفید در سواحل جنوبی دریای خزر با روش Microsatellite

 

2- اولین همایش ملی آبزی پروری نوین-چالشها و فرصتها

 

3- سومین همایش ملی امنیت غذایی

الف-بررسی وراستی آزمایی   برخی نمونه های کنسرو ماهی تون هوور معمولی موجود در بازار ایران با استفاده از روش DNA Barcoding

ب- راستی آزمایی برخی نمونه های کنسرو ماهی ساردین موجود در بازار ایران با استفاده از روش DNA Barcoding

 

- سوابق مدیریتی:

قائم مقام ریاست دانشگاه آزاد در مجتمع آموزشی شیرگاه

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه