سه شنبه 6 فروردين 1398
تاريخ:بيستم و پنجم بهمن 1394 ساعت 09:35   |   کد : 114
بابک مقدسی

مشخصات فردی

نام:  بابک

نام خانوادگی: مقدسی

مرتبه علمى: استاديار (پایه 10)

تاریخ تولد: 1/11/1346

محل تولد: تهران

محل سكونت: تهران

محل کار: گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه، مازندران

پست الکترونیک: babak_moghaddasi@yahoo.com

تلفن همراه: 09122890464

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی (Ph.D.):

     بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دريايى، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (1387)

کارشناسی ارشد:

     بیولوژی ماهیان دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال (1379)

کارشناسی:

     زیست شناسی علوم جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی تهران (1370)

دیپلم متوسطه:

     رشته علوم تجربی، دبیرستان شهید دستغیب (کیهان نو)، تهران (1364)

سوابق شغلی

و اجرایی

 

عضو هیئت علمی تمام وقت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سواد کوه (1382 تا كنون)

عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (1389 تا كنون)

عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران  شمال (1394 تا كنون)

عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران (1393 - 1394)

عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل (1388)

عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال (1394)

عضو کمیته منتخب واحد سوادکوه، وابسته به هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی (1392 تا كنون)

عضو شورای پژوهشی واحد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (1385-1395)

عضو شورای آموزشی واحد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (1384-1385)

مدیر گروه منابع طبيعى، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (1387-1388)

مدیر گروه شیلات و زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (1383-1386)

سرپرست انجمن علمی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (1388-1391)

سرپرست انجمن علمی زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (1384-1391)

دبیر همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه  (24و25آبان 1391)

دبير حق التدريس مدارس غیرانتفاعی مناطق 2 و 5، آموزش و پرورش استان تهران (1372-1390)

مجری برنامه علمی «علم- تجربه»، گروه دانش، شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی (تابستان 1381)

افسر بانک خون مرکز تحقیقات آزمایشگاهی، بهداری نيروى زمينى ارتش جمهوری اسلامی (1370- 1372)

مدیر مرکز پژوهش های زیستی پارس (1392 تاکنون)
عضویت در

کمیته داوری همایش های علمی

(بین المللی)

1-     کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم:

 پیشگامان پژوهش­های نوین، اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و شهرداری رشت (14 دی 1395)

2-     کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، مدیریت شهری، محیط  زیست و پسماند:

اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و شهرداری منطقه 1 رشت (29 تير 1395)

3-      سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی:

دانشگاه شهید بهشتی تهران (7 شهریور 1394)

4-      سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین:

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، چابهار (27-30 بهمن 1392)

5-     همایش بین المللی خلیج فارس:

      دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر (17 و 19 شهریور 1388)

 

عضویت در

کمیته داوری همایش های علمی

(ملی)

 

1-     دومین همایش ملی علوم زیستی:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (29 و 30 اردیبهشت 1395)

2-      دومین همایش ملی پژوهش های شیلاتی با محوریت تغذیه آبزیان:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل  (15 اردیبهشت سال 1395)

3-      همایش ملی علوم زیستی: 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (8 و 9 اسفند 1392)

4-      اولین همایش ملی پژوهش های شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی: 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل  (8 و 9 اسفند 1391)

5-      همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه  (24 و25آبان 1391)

6-      همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (26 آبان 1390)

7-      همایش منطقه ای آبزی پروری نوین و توسعه پایدار:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل (30 بهمن 1387)

8-      همایش منطقه ای شیلات (بیولوژی، اکولوژی و آبزی پروری):

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادكوه (25 و 24 آذر 1387)

9-      اولین همایش ملی علوم آبزیان:  

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر (4 و5 اسفند 1389)

 

عضویت در

کمیته داوری همایش های علمی

(منطقهای)

 

1-     همایش منطقه ای آبزی پروری نوین و توسعه پایدار:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل (30 بهمن 1387)

2-      همایش منطقه ای شیلات (بیولوژی، اکولوژی و آبزی پروری):

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادكوه (25 و24 آذر 1387)

3-      اولین همایش ملی علوم آبزیان:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر (4 و5 اسفند 1389)

 

عضویت در

کمیته داوری نشریات علمی

 

1-      مجله علمی- پژوهشی " ژنتیک نوین"، انجمن ژنتیک ایران

2-      مجله علمی- پژوهشی " شیلات ایران"، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

3-      مجله علمی- پژوهشی " پژوهش­های جانوری"، انجمن زیست شناسی ایران

4-      مجله علمی- پژوهشی " یافته های نوین در علوم زیستی "، دانشگاه خوارزمی

5-      مجله علمی- پژوهشی " اقیانوس شناسی"، موسسه ملی اقيانوس شناسی و انجمن علوم و فنون دريايی

6-      مجله علمی- پژوهشی " اکوبیولوژی تالاب"، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

7-      مجله علمی- پژوهشی "بیولوژی دریا"، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

8-      مجله علمی- پژوهشی "علوم آبزیان"، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

9-      فصل نامه علمی- پژوهشی "زیست شناسی جانوری"، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

10-  مجله "تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده"، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

11- کمیته داوران طرح های پژوهشی و کتاب های در دست انتشار، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری،  دانشگاه‌ رازی، کرمانشاه.


 

 

انتشارات علمی

(مقالات ISI)

1-      Mahmoodzadeh, A., Fatemi, S. M. R., Valinassab, T., Jamili, Sh., and Moghaddasi, B., 2015, Spatial and Temporal Distribution pattern and Biomass Trend of Haemulidae family in the Oman Sea, International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS), Vol.5, No.7, 2015, 920-927pp.

2-      Zarghami, M., Fatemi M. R., Moghaddasi, B., Sohrabi Mollayousefi, M., and Mousavi Nadoushan, R., 2014, Seasonal distribution of ostracoda in the southern Caspian sea (Mazandaran-Iran), International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences (IJPAES), Vol.4, Issue 3, 493-501pp.

3-      Zarghami, M., Moghaddasi, B., Sohrabi Mollayousefi, M., Mousavi Nadoushan, R., and Fatemi M. R., 2014, Assay of Distribution Meiobenthic Streblospiogyno branchiata (Polychaeta) in the Sediments of the South Caspian Sea (Mazandaran Province), Advances in Environmental Biology, AENSI Journals, Vol.8, No.4, 894-899pp.

4-      Ghane, F.,  Sadough, M., Manouchehri, H., Moghaddasi, and Nazaran Hasankiadeh, M., 2014, Identification and Abundance of Benthic Foraminifera in Sediments of Southern Caspian Sea from Bahnamir to Babolsar, Iran, International Journal of Marine Science,  Vol. 4, No. 11, 99-107pp.

5-      Mooraki, N., Moghadasi, B., Manoochehry, H., and Changizy, R.,  2013, Spatial distribution and assemblage structure of foraminifera in Nayband Bay and Haleh Estuary, North-West of the Persian Gulf, Iranian Journal of Fisheries Sciences, Vol.12, No.3, 654-668pp.

6-      Sadough, M., Ghane, F.,  Manouchehri, H., Moghaddasi, B., and Beikaee, H., 2013, Identification and Abundance of Benthic Foraminifera in the Sediments from Fereidoonkenar to Babolsar of Southern Caspian Sea, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,  13: 79-86pp.

7-      Mostafawi, N., Nabavi, S.M.B., and Moghaddasi, B., 2010, Ostracods from the Strait of Hormuz and Gulf of Oman, Northern Arabian Sea, Revista espanola de Micropaleontologia, Vol.42, No.2, 243-265 pp.

8-      Moghaddasi, B., Nabavi, S.M.B., Vosoughi, G., Fatemi S.M.R., and and Jamili,S., 2009, Abundance and Distribution of Benthic Foraminifera in the Northern Oman Sea (Iranian Side) Continental Shelf Sediments, Research Journal of Environmental Sciences, Vol.3, No.2, Academic Journals Inc, 210-217pp.

 

 


 

انتشارات علمی

(علمی-پژوهشی)

1-     رمضانی، ف.، و مقدسی*، ب.، 1395، تاثیر پروبیوتیک‌ پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیسی (Pediococcus acidilactici) بر شاخص‌های رشد و تغذیه، در بچه ماهیان سیکلید زندانی (Amatitlania nigrofasciataفصل نامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سال نهم، شماره 2، زمستان 1395، 45- 57 ص­ص.

2-      جوادی، ا.، شجیعی*، ه.، مقدسی، ب.، 1395، بررسی اثرات كلوميفن در جيره غذایی و تاثير آن بر فاكتورهای رشد ماهی گورامی (Trichogaster trichopterusفصل نامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سال نهم، شماره 1، پاییز 1395، 1- 8 ص­ص.

3-      صادقی، م.، مقدسی، ب.، مورکی، ن.، اصغری، س.، 1395، اهمیت رش های ساحلی (Pontogammarus maeoticus) در رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی در سواحل خزر آباد ساری، مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال، سال11، شماره2، تابستان 1395، 22-33 ص ص.

4-      ضرغامی، م.، فاطمی، س.م.ر.، مقدسی، ب.، سهرابی ملایوسفی، م.، و موسوی ندوشن، ر، 1394، بررسی الگوی پراکنش کرم پرتار Streblospio gynobranchiata در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (استان مازندران)، مجله زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز، سال7، شماره27، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز، 11-20 ص ص.

5-      صدیق نوحی، ن.، مقدسی*، ب.، چنگیزی، ر.، 1394، تاثیر استفاده از سین‌ بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی بر کارایی رشد در بچه ماهیان سیکلید سورم طلایی (Heros severusفصل نامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سال هشتم، شماره 1، پاییز 1394، 37-46 ص­ص.

6-      حاتمی لنکرانی، ح.، مقدسی*، ب.، سهرابی ملایوسفی، م.، نبوی، س.م.ب.، و وثوقی، غ.، 1394، بررسی و شناسایی گونه­ای Ostracoda کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر و ارتباط تراکم آن با فاکتورهای محیطی در بازه زمانی زمستان و بهار (حد فاصل نور تا نوشهر)، فصل نامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، 99-110ص­ص.

7-      بشکاردانا، س.، مقدسی*، ب.، منوچهری، ح.، 1393، تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک بایومین ایمبو (Biomin Imbo) در جیره غذایی بر کارایی رشد بچه ماهیان طلایی نژاد اوراندا (Carassius auratus)، فصل نامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سال7، شماره2، زمستان1393، 1-12 ص ص.

8-      اقبالی، م.، پيروزمنش، س.، مقدسی، ب.، سهرابی ملايوسفی، م.، قوام مصطفوی، پ.، 1393، تاثير آلودگی فلزات سنگين بر تراكم و پراكنش روزنه داران كفزی در رسوبات ساحل جنوبی دريای خزر (حدفاصل عباس آباد تا رامسر)، فصلنامه زمين شناسی محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، سال 8، شماره 28، 45-52 ص ص.

9-      اکبری لله مرزی*، م.، مقدسى، ب.، فارابى، س. م. و.، روحی، ا.، و شاپوری، م.، 1392، ترکیب و تنوع فیتوپلانکتونی در رژیم تغذیه‌ای ماهی کپور نقره­ای (Hypophthalmichthys molitrix) و آب‌بندان‌های منطقه مرکزی مازندران، مجله پژوهش‌های علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سال 8، شماره 4، 67-78 ص ص.

10-  نبوی، س.م.ب.، موسی پناه، س.غ.، رجب زاده قطرمی، ا.، مقدسی، ب.، مصطفوی، ن.، شوکت، پ.، نبوی، س.ن.، قیم اشرفی، م.، 1392، شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان)، مجله علوم و فنون دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دوره12، شماره1، بهار 1392، 114-122 ص ص.

11-   قانع، ف.، منوچهری ح.، و مقدسی، ب.، 1391، شناسايی روزنه داران كفزی در رسوبات ساحل جنوبی دريای خزر، حد فاصل بهنمير تا بابلسر، مجله محيط زيست جانوری،  سال 4، شماره 2، 67-72 ص ص.

 

12-   صادقی، م.، مقدسی، ب.، مورکی، ن.، بخشی، ا.، 1391،  بررسی تأثیر غلظت های مختلف یون نیترات بر میزان رشد و بازماندگی نوزاد دلقک ماهی کاذب (Amphiprion ocellarisمجله بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز، سال3، شماره13، 12-20ص ص.

13-   صدوق، م.، منوچهری، ح.، مقدسی، ب. و قانع، ف.، 1390، بررسی فراوانی روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دريای خزر، (فريدونکنار تا بابلسر)، مجله محيط زيست جانوری، سال3، شماره4،  

14-   مقدسى، ب.، منوچهری، ح.، و اهدایى، م.، 1389، مقایسه روش های رنگ آمیزی مصنوعی سیکلید گرین‌ترور (Aequidens rivulatus) از طریق تزریق، مجله بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز، سال2، شماره1، 57-64 ص ص.

15-  مقدسى، ب.، نبوى، س. م. ب.، فاطمى، س. م. ر.، و وثوقى، غ. ح.، 1388، بررسی سیستماتیک روزنه داران کفزی در رسوبات نواحی دور از ساحل فلات قاره دریای عمان، مجله بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز، سال1، شماره3، 13-27 ص ص.

16-   سیف‌آبادی، س. ج.، نگارستان، ح.، و مقدسی، ب.، 1382، ترکیبات عمده شیمیایی گاماروس Pontogammarus maeoticus در طول ساحل جنوبی دریای خزر، مجله علوم دریایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران و انجمن علوم و فنون دريايى ايران، دوره3، شماره1،.51-56 ص ص.

                                         

انتشارات علمی

(علمی-ترویجی)

1-      واحدی، م.، مقدسی، ب.، نبوی، س. م. ب.، سهرابی ملایوسفی، م.، 1392، بررسی آلودگی فلزات سنگین مس، سرب و کادمیوم در ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل بندر نوشهر)، فصل نامه دیدگاه، اداره كل مركز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی سازمان‌بنادر و دریانوردی، شماره25، زمستان1392، 3-32 صص.


 مقالات

ارائه شده در

همایش های علمی

-1 Mooraki*, N., Moghadasi, B., Manoochehry, H., and Changizy, R., 2012,  Spatial distribution and assemblage structure of Foraminifera in Nayband Estuary, North-West of the Persian Gulf, in relation to industrial activities, International Conference on “Land - Sea Interactions in the Coastal Zone”, Jounieh - Lebanon, 06-08 November, 2012.  

2-      ابراهيم نژاد*، ه.، شجيعی، ه.، - و مقدسی، ب.، 1393، بررسی تاثير خوراكی كلوميفن بر شاخص های گنادی ماهی گورامی سه خال Trichopodus trichopterus، دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، تهران (20 اسفند 1393)

3-      شکیبایی*، م.،  روحی، ا.،  مقدسی، ب.، و جوانمرد، و.،  1393، بررسی چرخه زندگی پاروپای گونه آکارتیا تونسا (Acartia tonsa) در آبهای ناحیه جنوبی دریای خزر (امیرآباد - مازندران)، دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران (21 مهرماه 1393)

4-      جوانمرد*، و.،  روحی، ا.،  مقدسی، ب.،  شکیبایی، م.، و اکبریللهمرزی، م. ر.، 1393، بررسی چرخه زندگی پاروپای گونه آکارتیا تونسا (Acartia tonsa) در آبهای ناحیه جنوبی دریای خزر (بابلسر-مازندران)، دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران (21 مهرماه 1393)

5-      احمدیان*، م.، مقدسی، ب.، نبوی، س. م. ب.، و سهرابی ملایوسفی، م.، 1393، بررسی تاثير آلودگی  فلزات سنگين (Pb, Cd, Cu) بر تراكم و پراكنش روزنه داران كفزی در رسوبات ساحل جنوبی دريای خزر (حدفاصل محمود آباد تا نوشهر)، كنفرانس سراسری محيط زيست و انرژی ايران، موسسه بين المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفا شهر (20 مرداد 1393)

6-      احمدیان*، م.، مقدسی، ب.، نبوی، س. م. ب.، و سهرابی ملایوسفی، م.، 1393، بررسی تاثير آلودگی  فلزات سنگين Zn,Pb,Ni بر تراكم و پراكنش روزنه داران كفزی در رسوبات ساحل جنوبی دريای خزر (حدفاصل محمود آباد تا نوشهر)، دومين همايش ملی و تخصصی پژوهش های محيط زيست ايران، انجمن ارزيابان محيط زيست هگمتانه، همدان (16 مرداد 1393)

7-      صدرارحامی*، م. ، منوچهری، ح.، مورکی، ن.، و مقدسی، ب.، 1392، شناسايی، فراوانی و پراكنش استراكودهای كفزی در خليج نايبند خليج فارس و استفاده از آنها به عنوان شاخص زيستی، اولين همايش حفاظت از تالاب ها و اكوسيستم های آبی ايران، شركت هم انديشان محيط زيست فردا، همدان  (19اردیبهشت1392)

8-      ضرغامی*، م. ، فاطمی، س.م.ر.، مقدسی، ب.، سهرابی ملایوسفی، م. و موسوی ندوشن، ر.، 1392، شناسایی روزنه دارن کفزی در رسوبات ناحیه جنوبی دریای خزر ( بندر امیرآباد)، همایش ملی علوم جانوران آبزی، دانشگاه گیلان (5 تا 7 شهریور1392)

9-      صدرارحامی*، م. ، منوچهری، ح.، مورکی، ن.، و مقدسی، ب.، 1391، شناسایی، فراوانی و پراکنش استراکودهای کفزی در خلیج نایبند خلیج فارس در فصل زمستان، اولین همایش پژوهش های شیلاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (8 و9 اسفند1391)

10-   مقدسى، ب.، نبوى، س. م. ب.، سهرابی ملایوسفی، م.، وثوقی، غ.، ابراهیمی*، و.، و شمس کیا، م.، 1391، شناسایی روزنه داران کفزی در ساحل جنوبی دریای خزر حد فاصل محمودآباد تا نور، همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (24و25 آبان1391)

11-  مقدسى، ب.، نبوى، س. م. ب.، سهرابی ملایوسفی، م.، وثوقی، غ.، شمس کیا*، م.، و ابراهیمی، و.، 1391، بررسی پراکنش روزنه داران کفزی در ساحل جنوبی دریای خزر حد فاصل نور تا نوشهر، همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (24و25 آبان1391)

12-   مقدسى، ب.، نبوى، س. م. ب.، سهرابی ملایوسفی، م.، وثوقی، غ.، و شمس کیا*، م.، 1391، شناسایی استراکودهای کفزی در ساحل جنوبی دریای خزر حد فاصل محمودآباد تا نور، همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (24و25 آبان1391)

 

13-   منوچهری، ح.، مورکی، ن.، مقدسى، ب.، و صدرارحامی*، م.، 1391، شناسایی، فراوانی و پراکنش استراکودهای کفزی در خلیج نایبند (خلیج فارس)، همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (24و25 آبان1391)

14-  اکبری لله مرزی*، م.، مقدسى، ب.، فارابى، س. م. و.، و روحی، ا.، 1391، مقایسه ترکیب جمعیتی فیتوپلانکتون و رژیم تغذیه‌ای ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) آب‌بندان‌های پرورش ماهیان گرمابی، همایش ملی پژوهش‌های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (24و25 آبان1391)

15-  عوفى*، ف.، ربانی ها، م.، دانه کار، ا.، شاپوری، م.، مقدسى، ب.، و داداشی، ش.، 1391، پهنه بندی جغرافیایی گونه‌های شاخص مناطق ساحلی دریای‌خزر با رویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری، همایش ملی پژوهش‌های آبزیان و اکوسیستم‌های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (24و25 آبان1391)

16-  مقدسى، ب.، منوچهری*، ح.، و اهدایى، م.، 1389، مقایسه روش های رنگ آمیزی مصنوعی ماهی سیکلید گرین ترور (Aequidens rivulatus) از طریق تزریق، نخستین همایش ملی علوم آبزیان،  دانشگاه آزاد اسلامى واحد بوشهر (4و5 اسفند 1389).

17- مقدسى*، ب.، نبوى، س.م.ب.، فاطمى، س. م. ر.، و وثوقى، غ. ح.، 1389، تنوع گونه اى و الگوى پراكنش استراکودهای كفزى در رسوبات دور از ساحل درياى مکران، نخستين همایش ملى علوم زیستی مکران،  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (9-11 آذر1389).

18-  مقدسى، ب.، منوچهری*، ح.، و اهدایى، م.، 1389، رنگ آمیزی مصنوعی ماهی گرین ترور از طریق تزریق، نخستین همایش ماهیان زینتی ایران، موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران (31و30 تیر 1389).

19-  مقدسى*، ب.، نبوى، س.م.ب.، فاطمى، س. م. ر.، و وثوقى، غ. ح.، 1388، مقایسه تنوع گونه اى و الگوى پراكنش روزنه داران كفزى در نواحي شمالى و جنوبی فلات قاره درياى عمان، همایش بین المللی خلیج فارس،  دانشگاه آزاد اسلامى واحد بوشهر (17-19 آذر 1388).

20- نبوى، س.م.ب.، مقدسى*، ب.، فاطمى، س. م. ر.، و وثوقى، غ. ح.، 1387، تنوع گونه اى و الگوى پراكنش روزنه داران كفزى در ناحيه شمالى فلات قاره درياى عمان، اولين كنفرانس ملى علوم شيلات و آبزيان ايران،  دانشگاه آزاد اسلامى واحد لاهيجان  (19-17 ارديبهشت1387).

21- مقدسى*، ب.، سیف آبادی، س. ج.، و شاپورى، م. 1387، بررسى تركيبات عمده بيوشيمياى رش‌هاى ساحلى (Pontogammarus maeoticus) در طول ساحل جنوبى درياى خزر،  اولين همايش ملى علوم دام و آبزيان،  دانشگاه آزاد اسلامى واحد سنندج  (11-12 خرداد 1387).

22-   شاپورى*، م.، عوفى، ف.، و مقدسى، ب.، 1387، The effect of Copper on carp (Common carp) juveniles in a laboratory experiment، اولين همايش ملى علوم دام و آبزيان، دانشگاه آزاد اسلامى واحد سنندج (11-12 خرداد 1387).

 

 


 

سخنرانی های علمی

 

1-   آسیب شناسی ارتباط نوجوانان با دنیای مجازی، دوره آموزش خانواده، دبیرستان دولتی پسرانه تزکیه، آموزش و پرورش منطقه 2، شهر تهران (5و6بهمن1394)

2-   آشنایی با مبانی بهداشت و سلامت جنسی در پسران، دوره آموزش خانواده، دبیرستان نمونه دولتی پسرانه شهدای هسته‌ای، آموزش و پرورش منطقه 2، شهر تهران (16بهمن1393)

3-   اکولوژی انسانی و چرخه های سازگار با محیط زیست (ویژه اساتید)، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (آذر1393)

4-   زنان و مردان (تفاوتهای فیزیولوژیک وابسته به جنس)، کارگاه روانشناسی «زنان و مردان: شناخت، جنسیت، اسطوره»، نخستین کارگاه از سلسله کارگاه های آموزشی «فرهنگ و فرهنگسازی» معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران (11 آبان 1393)

5-   تنوع گونه اى و الگوى پراكنش استراکودهای كفزى در رسوبات دور از ساحل درياى مکران، نخستين همایش ملى علوم زیستی مکران،  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (9-11 آذر1389)

6-   مقایسه تنوع گونه اى و الگوى پراكنش روزنه داران كفزى در نواحي شمالى و جنوبی فلات قاره درياى عمان، همایش بین المللی خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامى واحد بوشهر (آذرماه1388)

7-   بررسى تركيبات عمده بيوشيمياى رش هاى ساحلى (Pontogammarus maeoticus) در طول ساحل جنوبى درياى خزر، اولين همايش ملى علوم دام و آبزيان ايران، دانشگاه آزاد اسلامى واحد سنندج (خرداد1387)

8-   تنوع گونه اى و الگوى پراكنش روزنه داران كفزى در ناحيه شمالى فلات قاره درياى عمان، اولين كنفرانس ملى علوم شيلات و آبزيان ايران، دانشگاه آزاد اسلامى واحد لاهيجان (ارديبهشت1387)

9-   روزنه داران (زیست شناسی، اهمیت و کاربرد به عنوان بیواندیکاتور)، انجمن علمی زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (آبان1386)

10- ساختاراكولوژيك خليج فارس، انجمن علمی زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (ارديبهشت1386)

11-  حیات در اعماق اقیانوس، انجمن علمی زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (بهار1385)

12-  زیست تابی در آبزیان، گروه شیلات و زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (بهار1383)

13- مکانیزم فیزیولوژیک بیولومینسانس در آبزیان، گروه شیلات و زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی (بهار1382)

 

 


 

سوابق تدریس

(دکتری حرفهای)

 

ژنتیک حیوانی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1393تاکنون)

جانورشناسی عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1393)

پرورش و بيماريهای زنبور عسل، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1393)

 

سوابق تدریس

(کارشناسی ارشد)

 

 

کاربرد آمار در مديريت ايمنی، بهداشت و محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (1395)

مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1394)

بیولوژی کفزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1393)

سیستماتیک ماهیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1389 تا 1393)

سمینار2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1391 تا 1392)

روش تحقیق، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1393)

روش تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1389 تا 1394)

زبان تخصصی، آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1394)

زبان تخصصی، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1390 تا 1393)

 

سوابق تدریس

(کارشناسی)

 

آناتومی و فیزیولوژی انسانی3، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1394 - 1395)

زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران (1393 - 1394)

تکامل، دانشکده علوم نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1393)

اکولوژی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1382 تا کنون)

اکولوژی دریاها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1382 تا کنون)

اکولوژی آبزيان دریايى، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383 تا کنون)

اقیانوس شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383 تا کنون)

بوم شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383 تا کنون)

جانور شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383 تا کنون)

زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384-1382)

فیزیولوژی جانوری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1387 تا کنون)

فیزیولوژی آبزیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1388 تا کنون)

زيست شناسى دريا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1386 تا کنون)

رده بندى ماهيان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1386 تا کنون)

ماهي شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1388 تا کنون)

بیولوژی و شناخت پستانداران دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383)

تكامل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1386 تا کنون)

انسان طبيعت و معمارى، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1388 تا کنون)

هوا و اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (1388)

زبان تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1387تا کنون)

زبان تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (1388)

آکواریوم و تاکسیدرمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1389)

تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1389 تا کنون)

جمعیت و تنظیم خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1389 تا 1391)

آمار و کاربرد آن در تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1392)

آمار و احتمالات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (1394)

 


 

سوابق تدریس

(غير دانشگاهی)

 

زیست شناسی، دبیرستان غيرانتفاعی انديشمندان، منطقه 2، تهران (1386-1387)

زمين شناسی، دبیرستان غيرانتفاعی انديشمندان، منطقه2 ، تهران (1387-1388)

زیست شناسی، دبیرستان شهید دستغیب (کیهان نو)، منطقه 2، تهران (1366-1365)

علوم تجربی، مدرسه راهنمایی غيرانتفاعی پیام معلم، منطقه2 ، تهران (1390-1388)

علوم تجربی، مدرسه راهنمایی غيرانتفاعی دین و دانش، منطقه2 ، تهران (1381-1378)

علوم تجربی، مدرسه راهنمایی غيرانتفاعی آینده سازان، منطقه2 ، تهران (1378-1375)

علوم تجربی، مدرسه راهنمایی غيرانتفاعی حدیث، منطقه2 ، تهران (1375-1372)

رياضيات، مدرسه راهنمایی غيرانتفاعی خاقانی، منطقه 5 ، تهران (1375)

رياضيات، مدرسه راهنمایی غيرانتفاعی توانا، منطقه 5 ، تهران (1375)

رياضيات، مدرسه راهنمایی غيرانتفاعی حدیث، منطقه 2، تهران (1375-1373)

 


 

دوره های تخصصی

1-      پرورش حیوانات آزمایشگاهی، انستیتو پاستور ایران، تهران (مرداد 1368)

2-      انگل شناسی پزشکی، انستیتو پاستور ایران، تهران (مرداد 1369)

3-      مهارت هاى تعليم و تربيت1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر چالوس (تير 1384)

4-      مهارت هاى تعليم و تربيت2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (مرداد 1384)

5-      روش شناسی تحقيق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (مرداد 1384)

6-      الگوهای ياددهی- يادگيری (1) ويژه اعضای هيئت علمی، واحد سوادكوه (شهريور 1384)

7-      آشنايى با نرم افزار Excel ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادكوه (مهر 1384)

8-      برنامه ريزی و الگوهاى تدوين طرح درس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (بهمن 1384)

9-      مقاله نويسی علمی به زبان فارسى، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (بهمن 1384)

10-   نحوه نگارش CV ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (دی 1385)

11-   مهارت هاى تعليم و تربيت3، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر چالوس (شهريور 1386)

12-   تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسلامى، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (بهمن 1386)

13-  روابط انسانی در سازمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (خرداد 1388)

14-   کاربرد نظریه های یادگیری گروهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (مرداد 1389)

15-   آموزش طرح نویسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (اردیبهشت1390)

16-   آموزش مقاله نویسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (اردیبهشت1390)

17-   سبک‌های یادگیری و روش‌های اثربخش مطالعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (بهمن1391)

18-   جنگ نرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (بهمن1392)

19-   اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (شهریور1393)

20-   مهندسی معنای زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (شهریور1393)

21-  عوامل شکوفایی و افول علم در جهان اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (آذر1393)

 

طرح های پژوهشی

بررسی امکان رنگ آمیزی مصنوعی ماهیان گرین‌ترور (Aequidens rivulatus) و پروت از طریق تزریق:

(مقدسى،ب.، منوچهری،ح.، و اهدایى، م.، 1389، بررسی امکان رنگ آمیزی مصنوعی ماهیان گرین ترور (Aequidens rivulatus) و پروت از طریق تزریق، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه، 44ص.)

 

ویراستاری

کتاب علمی

حیات در محیط آبی:

(اسمعیلی قلزم، ح.، 1388، حیات در محیط آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه، 311ص.)

شابک: 6-620-223-964-978

 

تصویرگری

کتاب علمی

جنین شناسی:

(شمس لاهیجانی، م.، 1374، جنین شناسی، جلد اول: تولید مثل و چگونگی رشد و نمو جنین، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 337ص.)

 


 

 راهنمایی

رساله های

 دکتری تخصصی

(Ph.D.)

1-    تحلیل زیستی سلامت اکولوژیک سواحل جنوبی دریای خزر (استان مازندران) بر اساس تنوع گونه ای و الگوی پراکنش مایوفونا، ضرغامی مریم، پایان‌نامه دوره دکتری تخصصی، رشته زیست شناسی دریا- گرایش بوم شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  (زمستان1392)

 

 

مشاوره

رساله های

دکتری تخصصی

(Ph.D.)

1-     تعیین الگوی تنوع و پراکنش مکانی و زمانی آبزیان بسترزی دریای عمان (محدوده استان سیستان و بلوچستان)، محمودزاده افشین، پایان‌نامه دوره دکتری تخصصی، رشته زیست شناسی دریا- گرایش جانوران دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  (تابستان1394)

 

 

داوری

رساله های

دکتری تخصصی

(Ph.D.)

 

1-   تنوع، فراوانی، پراکنش و تولید ثانویه ماکروبنتوزهای مطقه جزر و مدی و زیر جزر و مدی استان بوشهر  با تاکید بر شاخه کرم های حلقوی، نوری نژاد محسن، پایان‌نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)، رشته زیست شناسی دریا- گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1391)

2-   پهنه بندی رسوبات نرم در خلیج گرگان (دریای خزر) با استفاده از ماکروبنتوز به عنوان شاخص سلامت اکولوژیک، قربانزاده زعفرانی سیدقاسم، پایان‌نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)، رشته زیست شناسی دریا- گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (زمستان1393)

3-   اثر عصاره هسته خرما (Phoenix dactilifera L.) بر الگوی رشد، برخی فاکتورهای هماتولوژی و عناصرسنگین ماهی کپور (Cyprinus carpioمحمدی مریم، پایان‌نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (زمستان1394)

4-   مطالعه اثر ضد قارچی برخی عصاره های گیاهی و کارایی آن‌ها بر میزان تخم‌گشایی و بقای لارو حاصله قزل آلا رنگین کمان، امانی دنجی کیا، پایان‌نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1395)

5-   مطالعه اثر ترکیبی جلبک‌های اسپیرولینا Spirulina platensis و کلرلا Chlorella vualgaris بر برخی شاخص‌های ایمنوفیزیولوژیک ماهی کوی koi, Cyprinus carpio L، خانی مونا، پایان‌نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (پاییز1395)

 

 

 


 

راهنمایی

پایان‌نامه های کارشناسی ارشد

(M.Sc.)

1-   تاثیر عمق بر الگوی پراکنش، تنوع گونه ای و فراوانی برخی آبزیان اقتصادی دور ریز دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان)، علیرضا قیطاسی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1390)

2-   بررسی اثر جيره غذايی حاوی گاماروس (Pontogammarus maeoticus) بر میزان رشد و رنگ پذيری ماهی سیکلید پروت، رضازاده آسیه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (پاییز1390)

3-بررسی و شناسايی فيتوپلانكتون آب بندان‌های پرورش ماهيان گرم آبی در سه روستای عرب محله، محمدآباد و اسفندان (درمنطقه مركزی مازندران) با تاكيد بر گونه های مورد تغذيه ماهی كپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix اكبری لله مرزی مير روح اله، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (پاییز1391)

4-   بررسی تنوع گونه ای و الگوی پراکنش استراکودهای کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل کرفون تا بابلسر)، شهبانی نوری محمدحسین، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (پاییز1391)

5-   بررسی تنوع گونه ای و الگوی پراکنش روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل محمودآباد تا نور)، ابراهیمی وحیده، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا -  گرایش جانوران دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (پاییز1391)

6-   بررسی تنوع گونه ای و الگوی پراکنش استراکودهای کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل محمودآباد تا نور)، شمس کیا میترا، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا -  گرایش جانوران دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (پاییز1391)

7-   بررسی تنوع گونه ای و الگوی پراکنش روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل نور تا نوشهر)، شمس کیا مینا، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش جانوران دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (پاییز1391)

8-   بررسی تنوع گونه ای و الگوی پراکنش استراکودهای کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل نور تا نوشهر)، حاتمی لنکرانی حسنی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش جانوران دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (پاییز1391)

9-   بررسی تاثیر فلزات سنگین (روی، کروم و نیکل) بر تنوع و تراکم روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل بابلسر تا محمود آباد)، راز سیده مهرناز، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (پاییز1391)

10-  بررسی تاثیر فلزات سنگین (روی، کروم و نیکل) بر تنوع و تراکم روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل نوشهر تا عباس آباد)،  محدث بی بی عفت، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (بهار1392)

11-  بررسی تاثیر فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و مس) بر تنوع و تراکم روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل بابلسر تا محمود آباد)، مرادی زینب، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1392)

12-  بررسی تاثیر فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و مس) بر تنوع و تراکم روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل نوشهر تا عباس آباد)، واحدی مائده، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1392)

13-  بررسی تاثیر فلزات سنگین (روی، کروم و نیکل) بر تنوع و تراکم روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حد فاصل عباس آباد تا رامسر)،  پیروزمنش ستاره، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1392)

14-  بررسی ميزان تجمع  فلزات سنگین (روی، كروم، نیکل، مس، کبالت و كادمیوم ) در رسوبات و در کالبد رش های ساحلی دریای خزر (Pontogammarus maeoticus) در محدوده سواحل رامسر تا عباس آباد، قاسمی‌خواه حامد، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (پاییز1391)

15-  بررسی تاثیر فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و مس) بر تنوع و تراکم روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حد فاصل عباس آباد تا رامسر)، اقبالی مونا، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1392)

16-  بررسی آلودگی فلزات سنگین (روی، کروم و نیکل، سرب، کادمیوم و مس) در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر در محدوده محمودآباد تا نوشهر، احمدیان مریم، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1392)

17- بررسی ميزان تجمع  فلزات سنگین (روی، كروم و نیکل) در بدن رش های ساحلی (Pontogammarus maeoticusدر رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل محمودآباد تا نوشهر فغان‌پورگنجی آزاده، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1392)

18-  بررسی ميزان تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و کادمیوم) در رسوبات و در بدن رش های ساحلی دریای خزر (Pontogammarus maeoticus)، حدفاصل محمود آباد تا نوشهر )استان مازندران)، درویش غزال، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1392)

19-  بررسی ميزان تجمع  فلزات سنگین (روی، كروم، نیکل، مس، کبالت و كادمیوم) در رسوبات و در کالبد رش های ساحلی دریای خزر (Pontogammarus maeoticus)، در محدوده سواحل نوشهر تا رامسر، طاهایی‌علی‌آباد سیدجواد، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1392)

20- بررسی تنوع گونه ای جوامع ماکروبنتیک رودخانه سرباز (استان سیستان و بلوچستان) طی دو فصل گرم و سرد، محمودی سوران غلام رسول، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1392)

21- بررسی مورفولوژی و بیوسیستماتیکی ماهیان رودخانه شورگوده (استان هرمزگان)، میناب احسانعلی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1392)

22-  بررسی تنوع زیستی، فراوانی و پراکنش جنس سس ماهیان (Barbus sp.) در رودخانه های استان کرمانشاه، تقیان حسین، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (زمستان1392)

23- بررسی ساختار جمعیتی رش های ساحلی دریای خزر (Pontogammarus maeoticus)، حدفاصل بابلسر تا محمودآباد )استان مازندران)، کاظمی محیا، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (زمستان1392)

 

24-  بررسی ميزان تجمع فلز سنگین جیوه در رسوبات و در بدن رش های ساحلي دریای خزر (Pontogammarus maeoticus) حدفاصل بابلسر تا محمودآباد )استان مازندران)، شکیبا سپیده، پایاننامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (زمستان1392)

25-  بررسی ميزان تجمع فلز سنگین جیوه در رسوبات و در بدن رش های ساحلی دریای خزر (Pontogammarus maeoticus)، حدفاصل محمودآباد تا نوشهر )استان مازندران)، حیدری‌راد فاطمه،  پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1393)

26-  بررسی ميزان تجمع فلز سنگین جیوه در رسوبات و در بدن رش های ساحلی دریای خزر (Pontogammarus maeoticus)، حدفاصل نوشهر تا رامسر )استان مازندران)، حق‌بین لشت‌نشایی پریسا، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1393)

27-  تاثیر استفاده از سین‌ بیوتیک بایومین ایمبو (Biomin Imbo) در جیره غذایی بر میزان بازماندگی و کارایی رشد ماهی طلایی (Carassius auratus)، بشکاردانا سمانه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (زمستان1392)

28-  تاثیر استفاده از سین بیوتیک بایومین ایمبو (Biomin Imbo) در جیره غذایی بر میزان بازماندگی و کارایی رشد ماهی سورم (Heros severus)، صدیق‌نوحی نیلوفر، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1393)

29-  تاثیر استفاده از سین بیوتیک بایومین ایمبو (Biomin Imbo) در جیره غذایی بر میزان بازماندگی و کارایی رشد ماهی گرین ترور (Aequidens rivulatus)، پویاراد سیدمحمد، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1393)

30-  بررسی میزان تجمع فلز سنگین روی دربافت ماهیچه ای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و رابطه آن با غلظت روی در جیره غذایی و آب ورودی در استخرهای پرورشی نیمه متراکم، مهربان محمد،  پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1393)

31-  بررسی چرخه زندگی پاروپای گونه آکارتیا تونسا (Acartia tonsa) در آب‌های ناحیه جنوبی دریای خزر (امیر آباد- مازندران)، شکیبایی میلاد، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (زمستان1393)

32-  بررسی چرخه زندگی پاروپای گونه آکارتیا تونسا (Acartia tonsa) در آب‌های ناحیه جنوبی دریای خزر (بابلسر- مازندران)، جوانمرد ویدا، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (زمستان1393)

33-  بررسی تنوع گونه ای و الگوی پراکنش استراکودهای کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل حد فاصل نوشهر تا رامسر)، پرتو مهزاد، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1393)

34-  ارزیابی آلودگی فلزات سنگین (روی، کروم و نیکل) در رسوبات منطقه بندر امیرآباد و ارتباط آن با تنوع و تراکم روزنه داران کفزی، دهقانی یوسف، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (زمستان1393)

35-  مقایسه کارایی باکتری‌های باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) و پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیسی (Pediococcus acidilactici) به عنوان پروبیوتیک، بر شاخص‌های رشد، تغذیه، بازماندگی و هماوری در ماهی سیکلید زندانی (Amatitlania nigrofasciata رمضانی فرشاد، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (زمستان1394)

 

36-  تأثیر سیپروهپتادین بر برخی شاخص‌های رشد، بقا و ترکیبات لاشه در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، قیطاسی عباس، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1395)

37-   بررسی تاثیر خوراکی "تاموکسیفن" شاخص­های هماوری، رشد و تغذیه در ماهی سیکلید زندانی  (Amatitlania nigrofasciata)، زهره ئی نغمه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی علوم جانوری، گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1395)

38-   بررسی تاثیر استفاده از "کلومیفن" در جیره غذایی بر میزان بازماندگی، عملکرد رشد و شاخص­های گنادی در ماهی سیکلید زندانی  (Amatitlania nigrofasciata)، جوادی­نژاد ارغوان، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی علوم جانوری، گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1395)

39-  تعيين غلظت كشنده (LC50 96h) سم کنفیدور و تاثیر آن بر عملکرد رشد و بازماندگی در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)، خوش­نما عاتکه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته محیط زیست - گرایش آلودگی­های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1395)

40-  تعيين غلظت كشنده (LC50 96h) سم کنفیدور و تاثیر آن بر عملکرد رشد و بازماندگی در بچه ماهیان کپور نقره­ای (Hypophthalmichthys molitrix)، امیری کیوانلو یوسف، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته محیط زیست - گرایش آلودگی­های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1395)

41-  تاثیر استفاده از اسید آمینه ال- آرژنین در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و تغذیه، در بچه ماهی اسکار (Astronotus ocellatusاسکندرزاد بابک، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1395)

42-  تعيين غلظت كشنده (LC50 96h) سم کنفیدور و تاثیر آن بر عملکرد رشد و بازماندگی در بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)، حسین­پور محمدامین، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته محیط زیست - گرایش آلودگی­های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (در دست اجرا)

43-  تاثیر استفاده از اسید آمینه ال- آرژنین در جیره غذایی بر میزان بازماندگی و شاخص‌های رشد و تغذیه، در بچه ماهی سیکلید نئون جواهر (Hemichromis bimaculatusفیضی معین، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (در دست اجرا)

44-  بررسی فون ماکروبنتیک رودخانه شورگوده در شهرستان بستک (استان هرمزگان)، خواجوی مسعود، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (دردست اجرا)  

45-  بررسی تنوع جمعیتی ماهی شورت (Sillago sihama) در سواحل ایرانی خلیج فارس (بوشهر و بندرعباس)، خواجه سعید، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (در دست اجرا(

46-   تاثیر استفاده از آنزیم فیتاز و سبوس گندم در جیره غذایی بر پروفایل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب لاشه در بافت عضله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، احمدزاده معصومه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته صنایع غذایی، گرایش تکنولوژی مواد غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (در دست اجرا)

47-  تاثیر خوراکی هورمون "17 آلفا – متیل تستوسترون" بر میزان بازماندگی، عملکرد رشد و شاخص­های گنادی در ماهی سیکلید زندانی (Amatitlania nigrofasciata)، نصرتی کناره نگار، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی علوم جانوری، گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (در دست اجرا)

48- تاثیر سین بیوتیک تجاری "لاکتوفید" بر برخی از شاخص های رشد و هماوری در ماهی سيكليد زندانی (Amatitlania nigrofasciata)، رستمیان فاطمه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (در دست اجرا)

49-  تاثیر خوراکی هورمون 17 آلفا - متیل تستوسترون بر میزان بازماندگی، عملکرد رشد و شاخص­های گنادی در ماهی سیکلید زندانی (Amatitlania nigrofasciataنصرتی کناره نگار، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی علوم جانوری، گرایش زیست شناسی سلولی - تکوینی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (در دست اجرا)

 

 

 


 

مشاوره

پایان‌نامه های کارشناسی ارشد

(M.Sc.)

1- بررسی تاثیر غلظت‌های گوناگون یون نیترات بر میزان رشد نوزاد دلقک ماهی کاذب (Amphiprion ocellaris)، بخشی الهام، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا- گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (تابستان1390)

2- بررسی اهمیت رش‌های ساحلی (Pontogammarus maeoticus) در تغذیه بچه ماهیان استخوانی ساحل جنوبی دریای خزر (با تاکید بر منطقه خزر آباد ساری)، اصغری سکینه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (پاییز1390)

1-    بررسی تنوع گونه ای و الگوی پراکنش روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل کرفون تا بابلسر)، قانع فاطمه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (پاییز1390)

2-   بررسی تنوع گونه ای و الگوی پراکنش روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل بابلسر تا فریدونکنار)، صدوق مینا، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (پاییز1390)

3-    بررسی تنوع گونه‌ای و الگوی پراکنش استراکودهای کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل بابلسر تا فریدونکنار)، فرزندی اردکانی فرهاد، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (پاییز1391)

4-    بررسی تنوع زیستی و الگوی پراکنش جغرافیایی استراکودهای کفزی در رسوبات خلیج نایبند (خلیج فارس)، صدر ارحامی محمد، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (پاییز1391)

5-    بررسی تنوع زیستی و الگوی پراکنش جغرافیایی روزنهداران کفزی در رسوبات خلیج نایبند (خلیج فارس)، آرین محمد، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (پاییز1391)

6-    بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در تخمدان ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) و تاثیر آن بر میزان هماوری مطلق و نسبی (حد فاصل رامسر تا امیرآباد ساری)، گنجی سحر، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (پاییز1391)

7-       بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (کروم و روی) در تخمدان ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) و تاثیر آن بر میزان هماوری مطلق و نسبی (حد فاصل رامسر تا امیرآباد ساری)، غریب مهشید، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (پاییز1391)

8-       بررسی الگوی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه گاماسیاب و بیستون (استان کرمانشاه)، متقی‌دارابی حسنی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1392)

9-      تاثیرات تغییرات شوری ناحیه مصبی رودخانه چشمه کیله تنکابن بر الگوی پراکنش کفزیان، نشتاعلی منیژه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا – گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (زمستان1392)

10-  ارزیابی آلودگی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و مس) در رسوبات منطقه بندر امیرآباد و ارتباط آن با تنوع و تراکم روزنه داران کفزی، چگینی‌فر محمدباقر، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا – گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (زمستان1393)

 

11-   بررسی مقایسه ای استفاده از كلوميفن و مکمل بیوگرین در جیره­ی غذایی و تاثیر در فاکتور رشد ماهی گورامی 3 خال (Trichogaster trichopterusجوادی الهام، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی جانوری- گرایش فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (زمستان1393)

12-  بررسی تاثیر خوراکی "تاموکسیفن" بر شاخص‌های رشد، تغذیه، بازماندگی و گنادی در ماهی پاکو (Piaractus brachypomus نوعی هما، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی جانوری- گرایش فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (زمستان1393)

13-  بررسی تاثیر خوراکی "کلومیفن" بر شاخص‌های گنادی ماهی گورامی سه خال (Trichopodus trichopterus ابراهیم نژاد هدی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی جانوری- گرایش فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (زمستان1393)

14-  بررسی تاثیر خوراکی "استرادیول" بر میزان بازماندگی، عملکرد رشد و شاخص‌های گونادی در ماهی گورامی طلایی (Trichopodus trichopterus اسماعیل زاده سیما، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی سلولی و تکوین، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (تابستان1394)

15-  بررسی تاثیر خوراکی "تستوسترون" بر میزان بازماندگی، عملکرد رشد و شاخص‌های گونادی در ماهی گورامی طلایی (Trichopodus trichopterus سرفراز الهه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی جانوری- گرایش فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (زمستان1394)

16-  بررسی کارایی باکتری‌ باسیلوس سابتیلیس (Bacillus subtilis) به عنوان پروبیوتیک برمیزان بازماندگی و شاخص‌های رشد و تغذیه در ماهی سیلور­شارک (Balantiocheilos melanopterusصادقپور فرهاد، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (زمستان1394)

17-  بررسی کارایی باکتری‌ پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیسی (Pediococcus acidilactici) به­عنوان پروبیوتیک بر میزان بازماندگی و شاخص‌های رشد و تغذیه در ماهی سیلور­شارک (Balantiocheilos melanopterusباقریان پیمان، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (زمستان1394)

18-  تاثیر استفاده از باکتری‌های باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) و پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیسی (Pediococcus acidilactici) به عنوان پروبیوتیک در جیره­ی غذایی، بر فلور باکتریایی روده در ماهی سیکلید نئون جواهر (Hemichromis bimaculatus) به روش PCR، بختیار بهنام، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (تابستان 1395)

19-  بررسی تأثیر پساب مزارع پرورش ماهی بر شاخص‌های کیفی آب در رودخانه هراز (استان مازندران)، نجفی مهسا، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته مهندسی منابع طبیعی - گرایش آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (تابستان 1395)

20-   بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر تنوع گونه ای و پراکنش استراکودا در رسوبات پهنه جزر و مدی خوریات ماهشهر (استان خوزستان)، طاهری مرجان، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (در دست اجرا)

21-  تاثیر پارامترهای محیطی بر تنوع گونه ای و پراکنش فورامینیفرا در رسوبات پهنه جزر و مدی خوریات ماهشهر (استان خوزستان)، ملکی نعیمه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش بوم شناسی‌دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (دردست اجرا)

 

22-  بررسی تاثیر پروبیوتیک باسيلوس سوبتيليس (Bacillus subtilis) بر عملکرد رشد بچه ماهیان سیکلید نئون جواهر (Hemichromis bimaculatusصادقپور فائقه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (در دست اجرا)

23-  بررسی تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی (Pediococcus acidilactici) بر عملکرد رشد بچه ماهیان سیکلید نئون جواهر (Hemichromis bimaculatusروستایی آتنا، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (در دست اجرا)

24-  مطالعه تاثیر آنزیم فیتاز و سبوس گندم در جیره غذایی بر برخی شاخص­های رشد و عملکرد جذب فسفر در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)، محمدی نگار، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (در دست اجرا)

 


 

داوری

پایان‌نامه های کارشناسی ارشد

(M.Sc.)

1-   شناسایی میکروبنتوزهای ناحیه زیر جزر و مدی بندر بوشهر (دیاتومه و روتیفر)، بهاره نظری، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1390)

2-   جغتایی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (پاییز1390)

3-   بررسی تراکم و شناسایی کوپه پودا و پروتوزوآ در تالاب انزلی و منطقه مصبی دریای خزر، لباسچی لیلا، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا -  گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1391)

4-   بررسی تراکم و شناسایی روتیفرا و کلادوسرا در تالاب انزلی و منطقه مصبی دریای خزر، منصوری سارا، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا -  گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1391)

5-   بررسی تاثیر آلودگی‌ها بر شرایط اکولوژیک خورهای بندرعباس، از طریق شاخص زیستی پرتاران-ناجوریایان، جهانداری جاوید، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا -  گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1391)

6-   بررسی امکان تاثیر پساب پالایشگاه شهید رجایی بندرعباس بر روی فراوانی و پراکنش کفزیان در منطقه اختلاط، ربانی سوفیا ، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا -  گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (زمستان1391)

7-   بررسی بار آلودگی مصب رودخانه تجن با استفاده از شاخص زیستی BOPA، احتشامی مهرنوش، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا -  گرایش آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (تابستان1392)

8-   بررسی جانداران برون‌زی چسبنده (Sessile Epifauna) بر روی نماتوفور درختان حرای ناحیه خورخوران جزیره قشم - خلیج فارس، منزوی نمازی آذردخت، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا - گرایش بوم شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (زمستان1391)

9-     بررسی تنوع زیستی، فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه دینورآب استان کرمانشاه، محمدی­کردخیلی وحید، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1392)

10-  تاثیر فعالیت­های صنایع پتروشیمی بر تنوع و پراکنش جوامع زئوپلانکتونی بندرعسلویه در خلیج فارس، تجویدی نسیم، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1392)

11-   تاثیر فعالیت­های صنایع پتروشیمی بر تراکم و پراکنش جوامع فیتوپلانکتونی بندر پتروشیمی عسلویه در خلیج فارس، فلاح حسین آبادی فاطمه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (تابستان1392)

 

 

12- اثر عصاره  گیاه کاسنی (Cichorium intybus) بر شاخص های رشد، تغذیه، بازماندگی و ویژگی های ایمنی و برخی فاکتورهای خونی ماهی سیکلید پرت قرمز (Red Parrot Cichlid)، صابری سمانه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (تابستان1393)

13-  ، سیفانپور مهدی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (تابستان1393)

14- ،  عبدی مهدی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (تابستان1393)

15- بررسی فراوانی و تنوع گونه ای روزپرک ها در شهرستان فیروزکوه، جماله ولی خانی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران (تابستان1394)

16-  بررسی تجمع هیدروکربن های نفتی (TPH) نیکل و وانادیوم در میگوهای مصرفی استان بوشهر، قربان­زاده علی­اصغر،  پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا -  گرایش آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (زمستان1394)

 

 

 

 

 


 

راهنمایی

پایان‌نامه های کارشناسی

(B.Sc.)

1-      هیبریدگیری میان تاسماهیان دریای خزر، صدیقه بی‌طالبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383)

2-      بررسی نتایج تکثیر و رهاسازی بر جمعیت تاسماهیان دریای خزر، مهناز دلیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383)

3-      بررسی رژیم غذایی آزاد ماهی دریای خزر، مرجان یوسفی نظام‌آبادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383)

4-       بررسی رژیم غذایی آزاد ماهی سفید، رضا اصغری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383)

5-      بررسی پارامترهای مناسب فیزیکی و شیمیایی آب در پرورش آبزیان تجاری، الهام رضایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383)

6-      تاثیر آلودگی نفتی بر روی آبزیان دریای خزر، آتنا جهانگیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383)

7-      نقش آلایندگی فلزات سنگین بر روی ماهیان دریای خزر، سمیه رمضانپورآسیابر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1383)

8-      بیولوژی و اکولوژی جنگل های مانگرو، محمدابراهیم اکبری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

9-      ماهی آکواریومی اسکار، محمد ابراهیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

10-  بررسی تغذیه و رژیم غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان در محیطهای پرورشی، کریم اباسلط، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

11-  بررسی اجتماعات مرجانی با تاکید بر حوزههای خلیج فارس، سمیه محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

12-  نقش فرومون در تولید مثل ماهیان، آرام گلسخن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

13-   بیولوژی و اکولوژی جنگل­های مانگرو، محمدابراهیم اکبری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

14-   بیولوژی لاکپشت های دریایی، زهرا روغنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

15-   بیولوژی لاکپشت های خاکزی، سحر ممدوحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

16-   بیولوژی و پراکنش کیلکا ماهیان، حمیده قنبری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

17-   بیولوژی و اکولوژی کفال­ ماهیان دریای خزر، ستاره اصغری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

18-   کوسه‌های خلیج فارس و دریای عمان و پراکنش آن‌ها، آریا جلالوند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

19-  بیولوژی و تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii)، احسان فروزانفر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

20-   اثر فعالیت های انسانی بر ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر، جواد مسعودی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

21-   بیولوژی و تنوع تون ماهیان خلیج فارس و دریای عمان، سمیه عارفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1384)

22-   بررسی بیولوژی و اکولوژی دوکفه ای های دریای خزر، زینب دیوارگر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1385)

23-   بیولوژی و اکولوژی ماهی گل خورک، نعمت‌الله منصوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1385)

24-   بررسی وضعیت صید پره در استان گیلان (با تاکید بر صید ماهی سفید)، جواد بیگ زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1385)

25-   تکثیر و پرورش صدف های دوکفه‌ای، حامد عباسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1385)

26-   بررسی مقایسه‌ای رشد ماهیان تریپلوئید و دیپلوئید قزل‌آلای رنگین کمان تغذیه شده با دو نوع غذای داخلی و خارجی، مریم قربانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1385)

27-   تنوع گونه ای و ارزیابی ذخایر زئوپلانکتون در حوزه جنوبی دریای خزر، مریمالسادات حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1385)

28-   اثرات ناپلی و سیست آرتمیای غنی شده با اسید اسکوربیک روی لارو کپور معمولی، محسن ایزد گرمرودی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1385)

29-   بیولوژی و اکولوژی سپرماهیان دریای عمان و خلیج فارس، سکینه پژوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1385)

30-   بیولوژی ماهی کلمه دریای خزر و تکثیر مصنوعی و نیمه مصنوعی آن، آیسن ططرنژاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1385)

31-   بیولوژی و اکولوژی هامور ماهیان، سارا نصیری ترکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1386)

32-   ماهیان آکواریومی آب شور (با تاکید بر پروانه ماهیان)، ساناز قرشی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1386)

33-   تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری با تاکید بر نژاد دورگه بستر، اله مظفری قادیکلایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1386)

34-  سازگاری میان آناتومی دستگاه گوارش و رژیم غذایی ماهی سفید دریای خزر، مهدیس علامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1386)

35-   پرورش توام ماهی و اردک، رفیعه روحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1386)

36-   بیولوژی و اکولوژی مارماهیمهاجر (Anguila anguila) و بررسی امکان تکثیر و پرورش آن در ایران، علی بابایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1386)

37-   تکثیر مصنوعی ماهی سفید، نازیلا بلوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1386)

38-   بررسی ماهیان آکواریومی، حسنی متقی دارابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1386)

39-   بیولوژی و اکولوژی کپور دریایی، رحمان محمدی آهنگرکلایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،

40-   تکثیر و پرورش اردک ماهی، ژاله نظریان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1387)

41-   بیولوژی و اکولوژی جراح ماهیان، گلاره فرهادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1387)

42-   شناسایی برخی بیماری‌های مشترک انسان و ماهی، فهیمه قربان‌زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1387)

43-   بیولوژی و اکولوژی فرشته­ماهیان، فاطمه غریبی­جویباری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1387)

44-   بیولوژی و اکولوژی و تکثیر و پرورش ماهیان گورامی، زهرا غفوری آهنگر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1387)

45-   بیولوژی و اکولوژی ستاره دریایی، فائزه آقداشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1387)

46-  بررسی تغذیه ماهی کپور معمولی و سازگاری آن با دستگاه گوارش، مریم غنی‌زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1387)

47-  معرفی میگوی سفید غربی به عنوان گونه مناسب جهت پرورش در آبهای ایران، ابراهیم جادری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1387)

48-   تکثیر و پرورش صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada margaritifera)، بهروز حسینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1387)

49-   بیولوژی و اکولوژی سوف ماهیان، شروین ذهابیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1388)

50-   بیولوژی و اکولوژی جعبه ماهیان، شراره امیرخانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1388)

51-  بیولوژی و اکولوژی پرنده ماهیان، اسماء پرتوی نصر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1388)

52-   بیولوژی و اکولوژی اسبک ماهیان، سحر یادگار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1388)

53-   بیولوژی و اکولوژی دلقک ماهیان، الناز سیدیوسفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1388)

54-   انواع دستگاه های هواده در استخرهای پرورش ماهیان، احسان شقاقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1388)

55-   بررسی آلودگیهای قارچی ماهیان با تاکید بر قارچ ساپرولگنیا، ساسان زرنگار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1388)

56-   بیولوژی و اکولوژی عقرب ماهیان، سمانه بشکار دانا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1390)

57-   بیولوژی، اکولوژی و تکثیر و پرورش ماهی دیسکس، جواد جوانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1390)

58-   بیولوژی و اکولوژی فرشته ماهیان، علیرضا صابر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (1391)

 


 

اساتيد دوره هاى تحصيلات تكميلى و دکتری تخصصی

شادروان دكتر امين كيوان

دكتر حسين عمادى

دكتر غلامحسين وثوقى

دكتر عباس اسماعيلى سارى

دكتر سيدمحمدرضا فاطمى

دكتر سيدجعفر سيف آبادى

دكتر حسين نگارستان

دكتر احمد معتمد

دكتر آرش جوانشير

دكتر سيدمحمدباقر نبوى

دكتر شهربانو عريان

دكتر مهناز مظاهرى

دكتر آريا اشجع اردلان

 

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه