جمعه 23 آذر 1397
تاريخ:بيستم و پنجم بهمن 1394 ساعت 09:34   |   کد : 113
طاهره نوایی
 
 
   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي : طاهره نوایی
   درجه علمي : دانشجوی دکتری شیمی– گرایش معدنی
   گروه آموزشي : علوم پایه

پست الکترونیک :    

NAVAI @ cd.gu.ac.ir t.navai@iausk.ac.ir

 
   جزییات بیشتر :

اهداف و انگیزه

 • شرکت در برنامه های پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر

 

زمینه های مورد علاقه

 • سنتز ترکیبات و کمپلکس های معدنی جدید

 • استفاده از ترکیبات معدنی به عنوان کاتالیزور در سنتز ترکیبات دیگر

 


تحصیلات

 • 1380-1377

کارشناس ارشد در رشته شیمی – گرایش معدنی
دانشکده علوم پایه ، دانشگاه گیلان ، ایران
معدل کل : 17،92
عنوان پایان نامه: سنتز کبال اکسیم و نقش کاتالیزوری آن در واکنش های حلقه زایی
نمره پایان نامه : 19

 • 1376-1372 :

کارشناسی شیمی : گرایش محض
دانشکده علوم پایه ، دانشگاه مازندران ، بابلسر ، ایران

 

 

تجربه های کاری

 • عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه ، اسفند

 • ماه 82 تا کنون

 • مدرس گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه مهرماه 81 تا اسفند 82

 • مدرس گروه شیمی دانشگاه پیام نور ، ساری ، مهرماه 80 تا خرداد ماه 83

 • مدرس گروه شیمی دانشگاه پیام نور ، بابل ، مهرماه 81 و 82

 


فعالیت های پژوهشی

 • مجری طرح پژوهشی تهیه آلدئید ها و کتون ها از دی استات های مربوطه به وسیله واکنش گر کوئینولینیوم فلئورو کرومات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه ، ایران ، 1385-1384

 • مجری طرح پژوهشی محافظت زدایی فنیل هیدرازونها ، سمی کاربازونها و اکسیم ها به ترکیبات کربونیل مربوطه بوسیله واکنش گر 2-4 دی کربوکسی پیریدینیوم فلئورو کرومات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه ، 1385-1384

 


مهارتهای تخصصی


فعالیتهای آزمایشگاهی از جمله :

 • سنتز کمپلکس های معدنی از جمله مشتقات ویتامین B12 و خصوصا کبال اکسیم ها

 • سنتز ترکیبات آلی خصوصا حلقه زایی ترکیبات آلی

 • انجام جداسازی ها و خالص سازی مواد از جمله استخراج و کروماتوگرافی
   

 

کتاب ، تحقیقات و مقالات

 • طاهره نوایی ، آزمایش های شیمی عمومی ، 1388

 •  K . Tabatabaian , M.Mamagkhani , and T . Navai- Dyva , Synthesis of a new α – Methylene – γ – butyrolactone  Skeleton with the Use of  Cobaloxime as Catalyst , Russian Journal of Organic Chemistry , 2002

 •  Tahere Navaie Diva , Mahmood Tajbakhsh , 2,6 Dicarboxypyridinium Fluorochromate A Mild And Efficient Reagent For Oxidative Deperotection of Organic Compounds , 13 th Iranian Seminar of Organic Chemistry , Bu – Ali Sina University, September 2006

 • خلیل طباطبائیان ، منوجهر مامقانی ، طاهره نوایی دیوا ، مطالعه بر روی سنتز یک   ترکیب جدید با ساختار α – متیلن – γ – بوتیرولاکتون با بکار گیری کمپلکس کبال اکسیم به عنوان کاتالیزور ، ششمین سمینار تخصصی شیمی معدنی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، 1380

 

 
 
     
 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه