سه شنبه 6 فروردين 1398
تاريخ:بيستم و پنجم بهمن 1394 ساعت 09:29   |   کد : 110
داریوش خادمی شورمستی

رزومه

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: داریوش خادمی شورمستی

تاریخ و محل تولد: 21/9/1355 - رشت

نشانی: سوادکوه/دوراهی آزادمهر/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

تلفن: 4-3902-0114242

پست الکترونیک: dkhademi@gmail.com نمابر: 3015-0114242

موبایل: 1698- 351- 0911

     

سوابق تحصیلی:

مقطع

رشته

محل  و سال اخذ مدرک

معدل و رتبه

نمره پایان نامه

کارشناسی

علوم دامی

دانشگاه مازندران/ 1378

45/17 رتبه اول

50/19- درجه عالی

کارشناسی ارشد

تغذیه دام

دانشگاه تربیت مدرس/ 1380

04/18 رتبه اول

44/19- درجه عالی

دکتری تخصصی

تغذیه دام

دانشگاه تربیت مدرس/ 1394

73/17 رتبه اول

34/19- درجه عالی

 

سوابق اجرایی:

سمت

محل و مدت خدمت

عضو هیأت علمی تمام وقت رسمی قطعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، 13 سال

مدیر گروه کشاورزی/ منابع طبیعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، 11 سال

ریاست مجتمع / معاونت آموزشی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، 1 سال

عضویت در کمیسیون موارد خاص آموزشی/ شورای پژوهشی/ شورای فرهنگی/ شورای قران و عترت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، 7 سال

معاون آموزشی واحد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، 2 سال

تدریس:

واحدهای تدریس شده

مقطع

دانشگاه

سال تحصیلی

شیمی مواد غذایی، تغذیه آبزیان، روش تحقیق، باکتری های پروبیوتیک، روشهای آزمایشگاهی

ارشد

آزاد سوادکوه

91-92 تا کنون

بیوشیمی، شیمی مواد غذایی، صنایع شیر، کنترل کیفی مواد غذایی، جیره نویسی آبزیان و ....

کارشناسی

آزاد سوادکوه

83-84 تا

90- 91

خوراک و خوراک دادن، جیره نویسی، ژنتیک و اصلاح نژاد، ساختمان و تاسیسات دامپروری و ....

کاردانی

آزاد سوادکوه

82-83 تا 85-86

خوراک و خوراک دادن، بیوشیمی، جیره نویسی، ساختمان و تاسیسات دامپروری و ....

کاردانی و کارشناسی

آزاد قائم شهر

83-84

84-85

اصول تدوین و نگارش رساله

PhD و کارشناسی ارشد

سازمان مدیریت صنعتی

94-95

تغذیه نشخوارکنندگان، اصول پرورش گاو شیری

کارشناسی

آزاد بابل

94-95

کتاب:

عنوان

سمت

سال و محل نشر

تغذیه دام کاربردی، خوراک و خوراک دادن

مترجم

تهران، نشر علم کشاورزی، 1386

پروبیوتیک در صنایع غذایی

مؤلف و مترجم

مهرالنبی، 1393

اصول بیوشیمی

ویراستار علمی

نقش گستران بهار، 1387

 

طرح تحقیقاتی

1-            خادمی شورمستی، د (1385). بررسی وضعیت مدیریت تغذیه واحد­های پرورش طیور شهرستان سوادکوه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

2-            خادمی شورمستی، د. و فهیم دژبان، ی (1387). تاثیر استفاده از زئولیت و دی استات سدیم بر مجموع ازت فرار(TVN ) پودر ماهی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

3-            خادمی شورمستی، د. و فهیم دژبان، ی (1389). بررسی تاثیرات سطوح مختلف ارگوسان بر روی معیار های شاخص رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

4-            فهیم دژبان، ی. و خادمی شورمستی، د (1388). بررسی اثر دی استات سدیم بر کیفیت آرد ماهی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

مقالات منتشره در مجلات:

1-                 خادمی شورمستی، د.، شریعتمداری، ف.، کریمی ترشیزی، م. ا. و لطف اللهیان، ه. (1394). تأثیر منبع چربی و افزودنی بر عملکرد، صفات تولیدی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی، تولیدات دامی، 17(2): 221-211.

2-                 امیرپور، م.، امینی، م. و خادمی شورمستی، د.(1394). بررسی افلاتوکسین M1 در کشک پاستوریزه توزیع شده در تهران، سلامت و محیط، 8(1): 116- 109.

3-                 خادمی شورمستی، د. ، فهیم دژبان، ی. و اوانی، ع. (1391). بررسی تاثیرات سطوح مختلف ارگوسان بر روی معیار های شاخص رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان. مجله علمی-پژوهشی شیلات، 6(4): 87-81.

4-                 خادمی شورمستی، د. و فهیم دژبان، ی.(1389). تاثیر استفاده از کلینوپتیلولیت(زئولیت) بر مجموع ازت های فرار(TVN ) آرد ماهی کیلکا در طول دوره نگهداری، مجله علمی-پژوهشی شیلات،4(2): 27-19.

5. Alousi, M. and D. KhademiShurmasti (2015). Study the physicochemical, antimicrobial and mechanical properties of edible films based on cassava starch enrich with extracts of fengreek. Asian J. Res. Soci. Hum. Accepted (published in June, 2015)

6. Samariha, A., J. EbrahimpourKasmani, M. Kiaei and D. KhademiShurmasti (2011). Chemo- mechanical pulping (CMP) of rapeseed residues. World Applieid Sciences Journal, 13(5):1000-1004.

مقالات ارئه شده در کنفرانسها و همایش های داخل و خارج از کشور:

1-   خلفی پور کاظم، ز. و خادمی شورمستی، د(1394). بررسی تأثیر خواص آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی ژلاتین غنی شده با عصاره چای سبز بر کیفیت گوشت فیله ماهی رنگین کمان طی دوره نگهداری. چهارمین سمینار ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه، اردیبهشت 94.

2-   پوراحمدی، ش. و خادمی شورمستی، د(1394). بررسی اثر ضد باکتریایی پوشش فعال خوراکی ژلاتین همراه با اسانس آویشن شیرازی و اسید آسکوربیک بر ماندگاری گوشت مرغ. چهارمین سمینار ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه، اردیبهشت 94.

3-   ولیپور کوتنایی، ف. و خادمی شورمستی، د(1394). تأثیر کیتوزان غنی شده با اسانس اکالیپتوس در روند تغییرات شیمیایی کپور نقره­ای طی نگهداری در شرایط سرد. چهارمین سمینار ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه، اردیبهشت 94.

4-   افشاری، ز. و خادمی شورمستی، د(1393). اثرات ضد باکتریایی پوشش آلژینات سدیم حاوی عصاره آبی چای سبز بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در دمای 18- درجه سانتیگراد. همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، دیماه 93.

5-   خوئینی، ع. و خادمی شورمستی، د(1392). بررسی امکان غنی سازی ماکارونی با ویتامین های گروه بی و فیبر و تاثیر ان بر سلامت انسان. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، اردیبهشت 92 .

6-   مصطفی­نژاد، س. ر. و خادمی شورمستی، د(1392). بررسی امکان تولید فرآورده های غذایی با منشا امی غنی شده با اسید لینولئیک کانژوگه. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، اردیبهشت 92.

7-   خادمی شورمستی، د. و جعفریان، س(1391). بررسی امکان تولید و استفاده از پروتئین تک یاخته ای (SCP ) بعنوان منبع پروتئینی جدید در صنایع غذایی. دولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، 26 و 27 مهرماه 1391.

8-   خادمی شورمستی، د. و جعفریان، س.(1390). بررسی عوامل مؤثر بر محتوای اسید لینولئیک کانژوگه (CLA ) شیر و فرآورده های لبنی. اولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، 28 و 29 اردیبهشت 1390 .

9-   خادمی شورمستی، د.(1390). بررسی امکان استفاده از فایتوبیوتیکها بعنوان جایگزین آنتی بیوتیکها و تأثیر آن بر امنیت غذایی تولیدات طیور. اولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، 28 و 29 اردیبهشت 1390 .

10-  گوران اوریمی، س. و خادمی شورمستی، د.(1390). بررسی ویژگیهای محصولات لبنی حاوی پروبیوتیک و تأثیر آنها بر سلامت مصرف کنندگان. اولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، 28 و 29 اردیبهشت 1390 .

11-  خادمی شورمستی، د.، فهیم دژبان، ی. و اوانی، ا.(1389). تأثیر ارگوسان بر فاکتورهای رشد و بقای بچه ماهی قزل آلا در مراحل رشد اولیه. چهارمین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، کرج،  29 و 30 شهریور 1389. صفحات: 4703-4698 .

12-  خادمی شورمستی، د.، فهیم دژبان، ی. و کامل، س.(1389). جایگاه ارزش غذایی و بازاریابی میگو در امنیت غذایی. نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده­های شیلاتی، بندرانزلی، 26 و 27 بهمن ماه 1389، کتابچه خلاصه مقالات صفحه 100.

13-  چاشنی­دل، ی.، قنبری، ک.، سمیع، ع.، انصاری پیرسرایی، ز. و خادمی شورمستی، د.(1383). مطالعه اثر سطوح مختلف زئولیت و پروتئین جیره غذایی بر توان پرواری و خصوصیات لاشه بره­های پرواری نژاد زل. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، تهران، 12-10 شهریور1383، کتابچه خلاصه مقالات ص. 152- 150.

14-  KhademiShurmasti, D., Shariatmadari, F., KarimiTorshizi, M. A. and Lotfollahian, H. (2015).Effects of fat and feed additives on broiler performance, blood lipids and select humoral immune parameters. Poultry Science Annual Meeting, July 27-30 (2015). Louisville, Kentucky, USA

15-  7. KhademiShurmasti, D. and Sh. Pourahmadi (2015). Effect of edible gelatin coating enriched with thyme (zataria multiflora) essence and ascorbic acid on broiler thigh meat shelf- life during refrigerated storage. Poultry Science Annual Meeting, July 27-30 (2015). Louisville, Kentucky, USA

16-  KhademiShurmasti, D. and K. J. Khorshidi (2007). Effect of Natural and Processed Iranian Zeolite on Carcass Characteristics of Broiler chicken, Proceeding of 18th European Symposium on The Quality of Poultry Meat, Prague, Czech Republic, Sep. 2007, P258 (in English)

17-  Chashnidel, Y., Ansari Pirsaraeei, Z., TeimouriYansari, A., Yousef Elahi, M. and KhademiShourmasti, D. (2004). Effect of three levels of dietary on feedlot and carcasss characteristics of Iranain male buffalo calves. 7th World Buffalo Congresss. Phillipines. Oct. 20-23(2004). Proceeding 372-374.

18-  Chshnidel, Y., Khademi, D., Mirabdolbaghi, J. Lotfollahian, H. and Shriatmadari, F. (2004). Comparing of the effet of natural and processed Iranian zeolite on broiler chicken performance. 12th World Poultry Congress. Jun. 8-13(2004). Turkey, Proceeding 472.

19-  Shariatmadari, F., J. Mirabdolbaghi, D. KhademiShurmasti and H. Lotollahian (2004). Effect of natural and processed zeolites (Clinoptilolite) on broiler chickens performance, World Poultry Science Association (UK Brunch), Annual Meeting, U.K. 2004, S 54. (in English).

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه تحت راهنمایی دفاع شده

 

 

 

 

 

 

1-                 قادری، م. (1391). تاثیر اسانس آبی دارچین بر خصوصیات بیوشیمیایی فیله کپور معمولی در طی نگهداری در دمای 4 و 18- درجه سانتیگراد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

2-                 کاملی، م. (1391). مقایسه اثر آنتی اکسیدانی اسانس دارچین و آنتی اکسیدان سنتزی (BHA ) بر خصوصیات اکسیداتیو و میکروبی فیله ماهی کپور معمولی در شرایط نگهداری سرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

3-                 میری، ب. (1392). بررسی تاثیر اسانس چای سبز بر شاخص های کیفی و اکسیداتیو برگر های تولیدی از سوریمی کپور معمولی و گوشت قرمز طی نگهداری در شرایط سرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

4-                 حسینعلی، ر. (1392). تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان غنی شده با اسانس چای سبز بر ماندگاری و خصوصیات بیوشیمیایی و میکروبی گوشت ران مرغ در دمای 18- درجه سانتیگراد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

5-                 افشاری، ز. (1392). اثرات ضد اکسیداسیونی و ضد باکتریایی پوشش آلژینات سدیم حاوی عصاره آبی چای سبز بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در دمای 4 و 18- درجه سانتیگراد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

6-                 آلوسی، م. (1393). بررسی خواص فیزیکو شیمیایی، ضد میکروبی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه نشاسته کاساوا غنی شده با عصاره شنبلیله. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

7-                 شهمیر شورمستی، ن. (1393). اثرموادپرکنندهوانتیاکسيدانهابراکسيداسيونوترکيباسيدچرب ماهیتنطیفرايندکنسروسازیونگهداری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

8-                 پوراحمدی، ش. (1393). اثر ضد اکسیداسیونی و ضد باکتریایی پوشش فعال خوراکی ژلاتین به همراه اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و اسید آسکوربیک بر ماندگاری گوشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

9-                 خلفی پورکاظم، ز. (1393). تاثیر خواص نگهدارندگی اسانس چای سبز (Camellia sinesis )با استفاده از پوشش فعال خوراکی ژلاتین بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

10-             قربانی، ح. (1393). مقایسه اثر پوشش خوراکی آلژینات سدیم و ژلاتین همراه با اسید اسکوربیک بر ماندگاری گوشت ران مرغ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

11-             یخکشی، ن. (1393). تاثیر پوشش خوراکی کازئینات سدیم همراه با اسید سیتریک و اسانس چای سبز بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

12-             کیانی، م. (1394).اثر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis) بر ماندگاری فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss شور و حاوی پوشش خوراکی در شرایط سرد (1 ± 4). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

13-             امینی، م. (1394). مقایسه پوشش های خوراکی بر پایه کربوهیدرات و پروتئین بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

14-             ظفرمند، ف. (1394). تاثیر پوشش خوراکی ترکیبی حاوی عصاره های گیاهی بر ماندگاری گوشت مرغ طی دوره نگهداری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

15-             بهاروند، م. (1394). تاثیر پوشش خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز بر مانگاری گوشت مرغ طی دوره نگهداری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه