جمعه 23 آذر 1397
تاريخ:بيستم و پنجم بهمن 1394 ساعت 09:03   |   کد : 103
مریم سجادی نسب

به نام پروردگار

 مشخصات فردی                                            

نام:مریم السادات

نام خانوادگی: سجادی نسب

تاریخ تولد: شهریور ماه 1351

محل تولد: کرمان

آدرس محل کار: ایران، مازندران،سواد کوه، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه معدن

آدرس منزل: مازندران،تنکابن، خیابان علامه، کوچه طلوعی، مجتمع سرو، طبقه دوم شرقی، کدپستی 44461-46818


آدرس پست الکترونیکی:m_sajjady@yahoo.com

 

تحصیلات

1389-1384

-دکتری در رشته زمین شناسی، گرایش پترولوژی (پذیرفته شده بدون آزمون اسفند 1383) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

-معدل کل: 28/18

-عنوان پایان نامه: پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی اکاپل کلاردشت( البرز مرکزی)  

-اساتید راهنما: دکتر منصور وثوقی عابدینی، دکتر محمد هاشم امامی

-استاد مشاور: دکتر منصور قربانی

-نمره پایان نامه : 25/19

-درجه: عالی

 

 

 

1381- 1378  

-کارشناسی ارشد در رشته زمین شناسی، گرایش پترولوژی

-دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

-معدل کل: 28/18

-عنوان پایان نامه: پتروگرافی و پترولوژی توده گرانیتوئیدی سنگ صیاد بردسیر کرمان

-استاد راهنما: دکتر منصور وثوقی عابدینی

-استاد مشاور : دکتر محسن آروین

-نمره پایا ن نامه : 90/18

- کسب رتبه ممتاز در پایان این دوره و دریافت تقدیر نامه از ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی

1375-1371

-کارشناسی زمین شناسی، گرایش محض

-دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

-معدل کل : 63/17

 

 تحقیقات ومقالات

1-ارائه مقاله با عنوان بررسی پتروگرافی توده گرانیتوئیدی سنگ صیاد بردسیرکرمان، بیستمین همایش ملی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، 1380 ،(نفر اول ) 

2- ارائه مقاله با عنوان خصوصیات سنگ شناسی توده  نفوذی سنگ صیاد بر اساس تقسیم بندی جدید ژئوشیمیایی فراست و همکاران (2002) ، بیست و یکمین همایش ملی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1381 ، (نفر اول )‌

3- ارائه مقاله با عنوان محیط تکتونوماگمایی  توده گرانیتوئیدی سنگ صیاد بردسیر کرمان، ششمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران  ، 1381 ،(نفر اول )

4-  ارائه مقاله با عنوان بررسی ایزوتوپی Re – Os در پشته میان اقیانوسی اطلس جنوبی ، شاهدی  بر ناهمگنی گوشته فوقانی ، همایش منطقه ای معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سوادکوه ، آذرماه 1386 ،(نفر اول )   

5- ارائه مقاله با عنوان پترولوژی و ژئوشیمی توده ی گرانیتوئیدی سنگ صیاد ،چهارمین همایش ملی زمین شناسی ومحیط زیست ،واحد اسلامشهر ، اسفند 1387 ،  (نفر اول ) 

6- ارائه مقاله با عنوان استفاده از GIS و زمین آمار در پهنه بندی آلودگی آب تالاب انزلی ، اولین همایش ملی ژئوماتیک در محیط زیست و منابع طبیعی ، خرداد 1389،( نفر دوم)

7- ناظر طرح پژوهشی استفاده از روش وزنهای نشانگر، در شناسایی و جدا سازی کانی سازی های فلورین عدسی شکل در کانی سازی در زون های گسلی در شهرستان سوادکوه ، 89-1388

8-  همکار طرح پژوهشی  بررسی پراکنش فلزات سنگین، در رسوبات سطحی رودخانه خواجه کری شهر آستارا ( در حال انجام است )

9- ارائه مقاله با عنوان شواهد پتروگرافی  وصحرایی اختلاط ماگمایی در توده نفوذی گرانیتوئیدی اکاپل (جنوب غرب کلاردشت)، فصلنامه( علمی- پژوهشی) زمین و منابع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، 1390، (نفر اول)

10- ارائه مقاله با عنوان تولید مدل پتانسیل معدنی (شناسایی نواحی امید بخش اکتشافی) سنگهای جواهراتی- قیمتی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به همراه طراحی شبکه استنتاج الگوهای شاهد اکتشاف، سومین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی در کشور،مشهد، تیر ماه  90(نفر دوم)

11- ارائه مقاله با عنوان سنگ زائی توده گرانیتوئیدی اکاپل کلاردشت، فصلنامه(ISI داخلی) علوم زمین،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،1390،(نفر اول)

 

12-ژئوشیمی توده های گرانیتوئیدی جنوب غرب کلاردشت (البرز مرکزی)، فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست، اسلامشهر، 94 (نفر اول)

 

13-ارزیابی آلودگی رسوبات تالاب امیر کلایه با استفاده از تحلیلهای ژئو شیمیایی، فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست، اسلامشهر، 94 (نفر دوم)

 

14-ترجمه کتاب زمین شناسی از Andrew McLiesh، 95، (در حال بررسی)

 

ن همایش ملی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1381 ، (نفر اول )‌ 3- ارائه مقاله با عنوان محیط تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی سنگ صیاد بردسیر کرمان، ششمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران ، 1381 ،(نفر اول ) 4- ارائه مقاله با عنوان بررسی ایزوتوپی Re – Os در پشته میان اقیانوسی اطلس جنوبی ، شاهدی بر ناهمگنی گوشته فوقانی ، همایش منطقه ای معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سوادکوه ، آذرماه 1386 ،(نفر اول ) 5- ارائه مقاله با عنوان پترولوژی و ژئوشیمی توده ی گرانیتوئیدی سنگ صیاد ،چهارمین همایش ملی زمین شناسی ومحیط زیست ،واحد اسلامشهر ، اسفند 1387 ، (نفر اول ) 6- ارائه مقاله با عنوان استفاده از GIS و زمین آمار در پهنه بندی آلودگی آب تالاب انزلی ، اولین همایش ملی ژئوماتیک در محیط زیست و منابع طبیعی ، خرداد 1389،( نفر دوم) 7- ناظر طرح پژوهشی استفاده از روش وزنهای نشانگر، در شناسایی و جدا سازی کانی سازی های فلورین عدسی شکل در کانی سازی در زون های گسلی در شهرستان سوادکوه ، 89-1388 8- همکار طرح پژوهشی بررسی پراکنش فلزات سنگین، در رسوبات سطحی رودخانه خواجه کری شهر آستارا ( در حال انجام است ) 9- ارائه مقاله با عنوان شواهد پتروگرافی وصحرایی اختلاط ماگمایی در توده نفوذی گرانیتوئیدی اکاپل (جنوب غرب کلاردشت)، فصلنامه( علمی- پژوهشی) زمین و منابع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، 1390، (نفر اول) 10- ارائه مقاله با عنوان تولید مدل پتانسیل معدنی (شناسایی نواحی امید بخش اکتشافی) سنگهای جواهراتی- قیمتی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به همراه طراحی شبکه استنتاج الگوهای شاهد اکتشاف، سومین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی در کشور،مشهد، تیر ماه 90(نفر دوم) 11- ارائه مقاله با عنوان سنگ زائی توده گرانیتوئیدی اکاپل کلاردشت، فصلنامه(ISI داخلی) علوم زمین،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،1390،(نفر اول) 12-ژئوشیمی توده های گرانیتوئیدی جنوب غرب کلاردشت (البرز مرکزی)، فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست، اسلامشهر، 94 (نفر اول) 13-ارزیابی آلودگی رسوبات تالاب امیر کلایه با استفاده از تحلیلهای ژئو شیمیایی، فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست، اسلامشهر، 94 (نفر دوم) 14-ترجمه کتاب زمین شناسی از Andrew McLiesh، 95، (در حال بررسی)

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه