چاپ مقاله عضو هیأت علمی واحد سوادکوه در مجله ISI

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

به گزارش روابط عمومی واحد سوادکوه، مقاله آقای جعفر ابراهیم پور کاسمانی عضو هیات علمی گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه با عنوان: Effects of Ozone Nanocellulose Treatments on the Strength and Optical Properties of Paper made from Chemical Mechanical Pulp در مجله ISI (Bioresources) چاپ شد.