چارت درسی و آرایش ترمی

مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان رشته تحصیلی

چارت درسی

برنامه ریزی ترمی

مهندسی معماری
معماری منظر
مهندسی معماری منظر
مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
روابط بین الملل
علوم و مهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی
علوم و مهندسی محیط زیست – آلودگی محیط زیست
علوم زمین شناسی – زیست محیطی
مهندسی کشاورزی –  خاکشناسی پیدایش و رده بندی خاک
مهندسی منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان
مهندسی منابع طبیعی – صنایع چوب
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنایع سلولزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – مدیریت صنایع
مهندسی معدن – فرآورده های مواد معدنی
مهندسی معدن – مکانیک سنگ

 

مقطع کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته تحصیلی

چارت درسی

برنامه ریزی ترمی

حسابداری
حقوق
باستان شناسی
شیمی کاربردی
زیست شناسی دریا
علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی صنایع غذایی
علوم و مهندسی خاک
مهندسی معماری
مهندسی برق
مهندسی کامپیوتر
مهندسی عمران
مهندسی مکانیک

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

 

عنوان رشته تحصیلی

چارت درسی

برنامه ریزی ترمی

آموزش و پرورش ابتدایی
حسابداری
معماری
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
مهندسی فناوری کنترل – ابزار دقیق
مهندسی فناوری معدن – استخراج معادن زیرزمینی
مهندسی فناوری مکانیک خودرو
مهندسی فناوری مکانیک – ماشین ابزار
مهندسی فناوری مکانیک – تأسیسات حرارتی و برودتی
مهندسی فناوری صنایع شیمیایی
مهندسی فناوری عمران – نقشه برداری
مهندسی اجرایی عمران
تکثیر و پرورش آبزیان
مهندسی منابع طبیعی – شیلات
مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری
مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی
کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

 

 

مقطع کاردانی پیوسته

 

عنوان رشته تحصیلی

چارت درسی

برنامه ریزی ترمی

حسابداری
نقشه برداری – نقشه برداری
نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتی
نقشه کشی معماری – معماری
ساخت و تولید – قالبسازی
ساخت و تولید – ماشین افزار
مکانیک خودرو – مکانیک خودرو
امور دامی – تکنولوژی پرورش طیور
الکتروتکنیک – برق صنعتی
الکتروتکنیک – تأسیسات الکتریکی
نرم افزار کامپیوتر
معدن – استخراج معدن
تربیت بدنی – تربیت بدنی