معاون واحد

معاون واحد دانشگاهی:

دکتر وحید حقیقت دوستی سیار

تحصیلات:

دکترای مدیریت آموزشی

تلفن تماس:

۰۱۱-۴۲۴۲۳۰۱۲

 

رزومه علمی