لیست رشته ها

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
  • نظرات : بدون دیدگاه
کارشناسی پیوسته
حقوق * علوم سیاسی *  مدیریت دولتی  * مدیریت جهانگردی
حسابداری * مهندسی صنایع * تربیت و علوم ورزشی
مهندسی برق * مهندسی کامپیوتر- نرم افزار * مهندسی معماری
علوم و مهندسی صنایع غذایی
مهندسی منابع طبیعی – شیلات  *  زیست شناسی – زیست دریا
مهندسی عمران * مهندسی مکانیک * شیمی- کاربردی
مهندسی معدن*  علوم و مهندسی خاک*  باستان شناسی
کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی حسابداری* آموزش و پرورش ابتدایی * تربیت بدنی
مهندسی تکنولوژی برق – قدرت*  مهندسی تکنولوژی برق – شبکه انتقال و توزیع
مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه * مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق
مهندسی ارتباطات و فناوری-ICT * مهندسی نرم افزار- کامپیوتر
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو * مهندسی تکنولوژی  تاسیسات حرارتی و برودتی
مهندسی تکنولوژی  ساخت وتولید- ماشین ابزار * علمی کاربردی معماری
مهندسی اجرایی عمران * مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی*
مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی * مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
مهندسی تکنولوژی علوم وصنایع غذایی* شیلات
مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست*  مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری
علمی کاربردی تکثیر وپرورش آبزیان*    مهندسی  صنایع چوب وکاغذ- صنایع چوب
علمی کاربردی بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
کاردانی پیوسته
علمی کاربردی حسابداری
تربیت بدنی*  نقشه کشی عمومی- نقشه کشی و طراحی صنعتی
الکتروتکنیک برق صنعتی* الکتروتکنیک تاسیسات اللکتریکی
مکانیک خودرو* معدن- استخراج معدن * کامپیوتر -نرم افزار کامپیوتر
کاردانی نا پیوسته
حسابداری- تربیت معلم ابتدایی * معماری سنتی* معماری * تکنولوژی مواد غذایی *  تکنولوژی شیلات
تربیت بدنی –مربیگری **** معماری * تکنولوژی محیط زیست*علمی کاربردی شیمی آزمایشگاهی

کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان* کاردان فنی مکانیک – صنایع اتومبیل و ….