عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه:

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

شرط توسعه هر جامعه، هویت بخشی به تخصص هاست

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه با بیان اینکه در مسیر پیشرفت و توسعه، انسان ها در مقام نقد و یا مشارکت آزادند نظر خود را داشته باشند، اما در عمل بایستی مبنای کارها، نظر متخصص باشد، تاکید کرد: اساساً شرط تحقق توسعه در هر جامعه، هویت بخشی به تخصص هاست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، فتاح محسن زاده در کارگاه آموزشی روابط انسانی در سازمان ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، فلسفه مدیریت منابع انسانی را تامین نیازهای انسانی دانست که منجر به دستیابی به اهداف سازمان می شود.

مدرس این کارگاه آموزشی، ترجیح تقدم منافع سازمانی بر منافع فردی اعضا را یکی از راههای موفقیت سازمان ها توسط نیروهای انسانی دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت منابع انسانی، فرایند شناسایی، جذب، بکارگیری، بهسازی و نگهداری نیروی انسانی در سازمان است.

محسن زاده با توجه به اهمیت بالای مدیریت منابع انسانی در عصر حاضر، وجود آن را برای تحقق اهداف سازمان ضروری عنوان کرد و گفت: یکی از روشهای بهسازی و توانمندسازی نیروهای انسانی هر سازمان از طریق برگزاری دوره های بازآموزی و کلاس های آموزشی ضمن خدمت است.

وی کاهش هزینه های نیروی کار، توجه و گرایش به نیاز مشتریان و مواجه هوشمندانه با چالشهای محیطی و شناخت رقبای اصلی حوزه فعالیت را از نقش های جدید و دارای اهمیت مدیریت منابع انسانی عنوان کرد.

کارکنان شرکت کننده در این کارگاه همزمان با تدریس مباحث مطروحه به بیان دیدگاه ها و نظر خود پرداختند.