شیوه صحیح آدرس دهی در مقالات

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
  • نظرات : بدون دیدگاه

مقاله های انگلیسی:

Department of Agricultural Management, Savadkooh Branch, Islamic Azad University, Savadkooh, Iran 

 

مقاله های فارسی:

گروه مدیریت کشاورزی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران