روابط عمومی

کارشناس روابط عمومی :

سید هاشم موسوی

 

 روابط عمومی :   Public Relation

امروزه نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف در هر سازمان به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است. این ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی از مهمترین و با ارزش ترین عوامل موثر در موفقیت و دستیابی به اهداف آن سازمان محسوب میشود.
در دنیای امروز ، روابط عمومی به عنوان عنصری قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمان تلقی میشود و چنانچه بپذیریم که روابط عمومی، مجموعه ای از اقدامات و تلاش های آگاهانه، سنجیده و برنامه ریزی شده به منظور جلب مشارکت عمومی و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه های مورد نظر آن سازمان می باشد، لذا میتوان روابط عمومی را دانش فن، هنر، و تخصصی بدانیم که دارای اصول و فلسفه خاصی بوده و از انگیزه بالایی برای خدمت به گروهی که نیازمند خدمات سازمان هستند برخوردار است.
روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی سازمان ها با مردم، با استفاده از روش ها و فنون انتشاراتی،تبلیغاتی، رسانه ای ، پژوهشی و مطالعاتی، … تلاش می نماید تا ضمن شناخت دقیق نیاز ها، خواسته ها و سطح اطلاعات مخاطبان ، با تولید و انتخاب پیام های نظام مند که در برگیرنده اهداف و رسالت های سازمان باشد، امکان برقراری ارتباطی دو سویه را فراهم نماید.

لذا با این رویکرد روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۸۲ در پی دستیابی اهداف ذیل راه اندازی شد.

 

وظایف و اهداف:

۱- معرفی دانشگاه از طریق انتشار اخبار پژوهشی-فرهنگی و آموزشی و ورزشی واحد از طریق ارسال اخبار واحد به خبرگزاری ها ،نشریات محلی، مطبوعات و صدا و سیما.

۲- برقراری ارتباط دو سویه وتعامل مطلوب با سازمان ها و نهادهای سطح شهرستان سوادکوه  ودرسطح استان.

۳- تبلیغ و اطلاع رسانی بهنگام در خصوص کسب موفقیت های علمی، فرهنگی،پژوهشی و ورزشی.

۴- تنویر افکار عمومی در خصوص تبیین عملکرد واحد دانشگاهی.

۵- معرفی پتانسل های آموزشی و پژوهشی.

۶ – تلاش در جهت جذب دانشجو با اطلاع رسانی دقیق در خصوص معرفی رشته های فعال در دانشگاه.

۷- سنجش افکار عمومی بمنظور کسب اطلاعات در خصوص میزان تاثیر اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی حضور دانشگاه در سطح شهرستان سوادکوه.

۸- جمع آوری و تنظیم گزارش مربوط به فعالیت ها، اقدامات، طرح ها و برنامه های حوزه های مختلف دانشگاهی به منظور تنظیم بروشور های خبری، تبلیغی.

۹- تهیه ، تنظیم و انعکاس اخبار همایش ها، سمینارها و سخنرانی های علمی

۱۰- ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط مطلوب دانشجویان با مسئولین دانشگاه جهت طرح مشکلات و دریافت پاسخ.

۱۱- برگزاری نشست های مطبوعاتی و کنفرانس خبری.