رزومه علمی : وحید حقیقت دوستی سیار

متولد : ۱۳۵۲

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكي :haghighatdoosty@gmail.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

-روش تحقیق و اصول پایان نامه نویسی

-مدیریت مالی ( آنالیز صورت های مالی ) و کنترل هزینه های سازمانی .

-حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی( بهای تمام شده)

-مدیریت بازاریابی پیشرفته و رفتار مصرف کننده

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۹۳

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، مازندران ، ايران

 رساله:  تاثیر مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی دانشگاه به منظور ارائه مدل در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران .

۱۳۷۸

كارشناسي ارشد  مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، گیلان ، ايران

پايان نامه كارشناسي ارشد : تحلیل مبانی نظری و تجربی محدودیت های سرمایه گذاری صنعتی در صنایع استان گیلان .

۱۳۷۴

كارشناسي  مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، گیلان ، ايران

 

  تجربه‌هاي كاري

– معاون اداری و مالی _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه _ مازندران _ ایران _مرداد ماه ۱۳۸۲ تا مرداد ماه ۱۳۸۳٫

– معاون اداری و مالی _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه  _ مازندران _ ایران _   مرداد ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۷  ( معاون علمی واحد از شهریور ۱۳۹۷ تا کنون )

– مدیر گروه رشته های حسابداری ، مدیریت دولتی و مدیریت جهانگردی (مقطع کارشناسی و رشته های مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، مدیریت دولتی گرایش مالی و سیستم های اطلاعاتی ( مقطع کارشناسی ارشد ) از سال ۸۳  تا کنون

– عضو کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویی استان مازندران

– عضو اصلی کمیسون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه از سال ۸۹ تا ۹۳

– عضو اصلی هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی ومدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه از سال ۸۷ تا ۹۳٫ و از سال ۹۵ تا کنون

– عضو کمیته بورس و استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه از سال ۹۰ تا ۹۳

– رئیس کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۸۲ تا ۸۳ و از سال ۹۵ تاکنون

– عضو اصلی کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۸۹ تا ۹۰

– کارشناس سنجش ونظارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه از سال ۸۳ تا ۸۴

– مشاور کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ازسال ۹۱ تا ۹۲

– عضو کمیته بازنگری و تدوین سرفصل دروس رشته علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد      کوه

– عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه از سال ۱۳۹۵ تاکنون

– عضو شورای نظارت بر نشریات واحد ( ندای قرآن و آزاد مهر ) از سال ۹۵ تاکنون

– عضو کمیته ICT دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۹۵ تاکنون

– عضو کار گروه برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه از سال ۹۵ تاکنون

– عضو کمیته ترفیعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۹۵ تا ۹۷

– عضو کارگروه تخصصی آموزش های کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۹۵ تاکنون

– عضو کار گروه اقتصادی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۱۳۹۷ تاکنون .

– رییس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۱۳۹۷ تاکنون .

– رییس کمیته رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۹۷ تاکنون .

– رییس کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۹۷ تاکنون .

– رییس شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۹۷ تاکنون .

– عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۹۵ تاکنون .

– دبیر کارگروه آراستگی و شئون فرهنکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۹۷ تاکنون .

– عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی حسابداری مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ، ۱۳۹۶ .

– عضو کمیته اجرایی پنجمین همایش ملی امنیت غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، ۱۳۹۶ .

– عضو کمیته علمی نخستین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار ، ۱۳۹۰ .

– رییس کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۹۷ تاکنون.

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

– مجری طرح پژوهشی (پایان یافته ) با عنوان : بررسی و تجزیه وتحلیل مهمترین عوامل بازدارنده در فرآیند تو سعه صنعتی ( مورد کاوی – استان مازندران ) سال ۱۳۸۵٫

 

چـــاپ مقاله علمي- پژوهشي، ISI   

– ارائه مدل آموزش توسعه کارآفرینی در مراکز رشد دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه آموزش جندی شاپور، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال نهم ، ۱۳۹۷ .

– ارائه مدل عوامل تاثیر گذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال دهم، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۷٫  

– توسعه کار آفرینی زنان ، عامل تغییر و تحول در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مازندران در افق ۱۴۰۴ ( چاپ شده- سخنرانی –  در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی – قم – ۱۳۹۴)

– تدوین استراتژی راهبردی در چرخه ی حیات سازمان ها ( چاپ شده – سخنرانی – همایش ملی حسابداری ومدیریت –  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور – ۱۳۹۱ )

– آموزش افراد ، لازمه دستیابی به اهداف راهبردی دانشگاه ها ( پوستر – همایش ملی حسابداری و مدیریت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور – ۱۳۹۱ )

– مدیریت افراد در دانشگاه ها لازمه آموزش و توسعه منابع انسانی ( چاپ شده – سخنرانی – همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ۱۳۹۱ )

– تبیین نقش مدیریت کیفیت جامع در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان ها ( چاپ شده – سخنرانی همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت – واحد جویبار ۱۳۹۰ )

– بررسی وفاداری مشتریان در سازمان ها و نگاهی اجمالی به شبکه ی بانکی ، اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار ، ۱۳۹۰ .

– حسابداری مدیریت ( چاپ شده – روزنامه صبح اقتصاد ۲۳ تیر ۱۳۹۰ )

– جایگاه دولت الکترونیک در ایران ( چاپ شده – روزنامه صبح اقتصاد ۴ تیر ۱۳۹۱ )

– برند سازی کارآفرینانه در فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط صنایع غذایی ، پنجمین همایش ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ، ۱۳۹۶ .

 

عضویت در انجمن ها

– عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۸۶ تا کنون .

– عضو دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۲ تاکنون .

 

 كارگاه‌هاي گذرانده

– گواهینامه دوره مدرس تخصصی درس کار آفرینی .

– گواهینامه دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده .

– گواهینامه دوره کارگاه مدیریت آموزش عالی ویژ معاونین اداری و مالی.

– گواهینامه دوره آشنایی با مهمترین بحران های دانشجویی .

– گواهینامه دوره آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو .

– گواهینامه دوره برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس .

– گواهینامه دوره روش شناسی تحقیق .

– گواهینامه دوره نگارش cv .

– گواهینامه دوره آموزشی تدوین برنامه درسی .

– گواهینامه دوره ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی .

– گواهینامه دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی .

– گواهینامه دوره آموزشی الگوهای یاددهی ویاد گیری .

– گواهینامه دوره آموزشی آمار مقدماتی .

– گواهینامه دوره آموزشی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی .

– گواهینامه تجاری سازی فعالیت های دانشگاهی .

– گواهینامه الزامات فرهنگی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی .

– گواهینامه آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی .

 – گواهینامه دوره آموزشی ،فرهنگی نقش اساتید در فرماندهی جنگ نرم.

– گواهینامه دوره آموزشی ،فرهنگی بررسی افکار و اندیشه های شهید مطهری در باب آزادی بیان .

– گواهینامه دوره آموزشی، فرهنگی نقش احزاب در پایداری نظام ها .

– گواهینامه دوره آموزشی ، فرهنگی اصول همسرداری به سبک زندگی اسلامی .

– گواهینامه دوره آموزشی ، فرهنگی مشاوره از دیدگاه اسلام وروانشناسی.

– گواهینامه دوره آموزشی ، فرهنگی راهکارهای مقابله با تحریم اقتصادی .  

– گواهینامه دوره قرائت و مفاهیم قران کریم .

– گواهینامه دوره آموزشی آموزش کارآمد و شیوه های نوین آموزش و تدریس .

– گواهی نامه دوره اموزشی اقتصاد مهندسی .

– گواهی نامه دوره آموزشی فرهنگ استفاده از کالای ایرانی .

– گواهی نامه دوره آموزشی معنادرمانی در اندیشه های مولانا .

– گواهی نامه دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی .

– گواهی نامه دوره آموزشی الزامات فرهنگی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی .

– گواهینامه دوره آموزشی قرآن کریم ، روانخوانی و تجوید.

– گواهینامه دوره آموزشی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی .

 

فعالیت های آموزشی

– عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه آز سال ۱۳۸۲ تا کنون .( تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  ، دروس تخصصی رشته های مدیریت و حسابداری).

– عضو هیات علمی (مامور) دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی از سال ۹۴ تا ۹۵ . .( تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، دروس تخصصی رشته های مدیریت و حسابداری).

– مدرس مدعو سازمان مدیریت صنعتی شمال کشور از سال۱۳۸۴ تاکنون .( تدریس در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ، دروس تخصصی رشته های مدیریت و حسابداری).

– مدرس مدعو  دانشگاه غیر انتفاعی ادیب مازندران از سال ۱۳۸۴ تاکنون و استاد برتر در سال ۱۳۹۵ .( تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دروس تخصصی رشته های مدیریت و حسابداری).

– مدرس مدعو دانشگاه های جامع علمی کاربردی کشور در رشته های مدیریت و حسابداری  (دارای کد مدرسی).

– مدرس کارگاه های آموزش ضمن خدمت ( مدیریت مالی ) ویژه مدیران بانک ملت استان مازندران .

– مدرس کارگاه های آموزش ضمن خدمت ( تجزیه و تحلیل صورت های مالی ) ویژه مدیران و کارکنان بانک صادرات استان مازندران .

– مدرس کارگاه های آموزش ضمن خدمت ( حسابداری صنعتی ) ویژه مدیران و کارکنان شرکت زغال سنگ البرز مرکزی .

– مدرس کارگاه آموزش ضمن خدمت ( مدیریت مالی ) ویژه مدیران و کارکنان بهداری شرکت نفت استان مازندران.

– مدرس کارگاه آموزشی ( روش های موثر کاهش هزینه ها در شرکت ها و سازمان ها در زمان رکود ) – اداره کل استاندارد استان مازندران .

– راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از ۶۰ عنوان از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی و مدیریت اجرایی.