رزومه علمی : مهدی بابازاده میکلا

متولد :  ۱۳۵۶/۴/۲۵ – قائمشهر

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكي :Babazadeh56@yahoo.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       -تکثیر و پرورش ماهیان

-تکثیر و پرورش سایر آبزیان

-فرآورده های محصولات شیلاتی

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۹۰-۱۳۹۳

 دکتری تخصصی شيلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات، تهران، ايران

رساله : مطالعه امکان تولید پروتئین تک‌ یاخته با استفاده ازبرخی باکتری‌ها و قارچ‌ها ازآب ماهی تغلیظ شده (stick water) از كارخانجات آرد ماهي كيلكا

اساتید راهنما : دکتر مهدی سلطانی  و دکتر ابوالقاسم کمالی

استاد مشاور : دكتر محمد رضا سعيدي اصل

۱۳۸۱-۱۳۸۳

کارشناسی ارشد مهندسی شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزيابي برخي از فاكتورهاي فساد شیمیایی و شاخص هاي ارگانولپتيك در ماهی سفید منجمد شده در سردخانه به مدت ۴ ماه.

استاد راهنما : دکتر سهراب معینی

اساتید مشاور :دکتر مسعود رضایی و دکتر رضا صفری

۱۳۷۵-۱۳۷۹

 کارشناسی مهنسی شیلات 

دانشگاه گیلان

پروژه : بررسی خواص نرماتیو تخم ماهی سفید در رودخانه حویق استان گیلان در فصل بهار

استاد راهنما : مهندس کازرونی

 

تجربه های کاری

– عضو هيأت علمي تمام وقت رسمی- آزمایشی  گروه آموزشی منابع طبیعی، شیلات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران. ۱۳۸۵ تا کنون

– مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل از سال ۱۳۹۶ تا کنون

– مدرس مدعو دانشگاه آزاد سما بابل از سال ۱۳۹۸

– مدرس مدعو دانشگاه آزاد سما قائمشهر از سال ۱۳۹۷ تا کنون

– مدرس  مدعو  دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد تجن قائم شهراز سال  ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

– مدرس  مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر از سال  ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶

– مجری طرح پژوهشی تحت عنوان:” بررسی اثر احداث سد شهید رجایی رودخانه تجن ساری بر ساختار جمعیتی ماهی سفید رودخانه ای ( Squalius cephalus ) در پشت سد -۱۳۹۰

– مجری طرح تحت عنوان:” بررسی نرماتیو تخم ماهیان سفید دریا با استفاده از تکثیر مصنوعی در رودخانه حویق – آستارا -۱۳۷۹

– مدیر حوزه امتحانی کنکور سراسری سال ۱۳۹۰ در منطقه سوادکوه     

 

فعالیت های پژوهشی

– عضو كميته علمي در همايش ملي  پرورش آبزیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل- ۱۳۹۴

– عضو كميته علمي و داوري  در همايش ملي پ‍‍‍ژوهش هاي آبزيان و اكوسيستم هاي آبي- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه- ۱۳۹۱

– عضویت در پانل تخصصی در سمینار” مازندران در افق۱۴۰۴″ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه- ۱۳۸۸

– ارائه سخنرانی علمی تحت عنوان : تاثیر عصاره بومادران( (Achillea wilhelmsii بر جمعیت باکتری لیستریامونوسایتوژنز تلقیح شده در گوشت چرخ شده ی ماهی فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) طی دوره نگهداری- همایش امنیت غذایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه-پاییز ۹۶٫

– ارائه سخنرانی علمی تحت عنوان :تاثیر عصاره بومادران( (Achillea wilhelmsii بر جمعیت باکتری اشریشیاکلی تلقیح شده در گوشت چرخ شده ی ماهی فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) طی دوره نگهداری همایش امنیت غذایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه-پاییز ۹۶٫

– ارائه سخنرانی علمی تحت عنوان :مطالعه خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی سفید رود خانه ای( Squalius cephalus) در سد شهید رجایی ساری.پنجمین کنفرانس ملی  ماهی شناسی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل – آذر ۹۶٫

– ارائه سخنرانی علمی تحت عنوان:” بررسی تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و ارگانو لپتیک در ماهی سفید منجمد شده در زمان نگهداری در سردخانه به مدت چهارماه در همایش منطقه ای شیلات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه-۱۳۸۸

– ارائه سخنرانی علمی تحت عنوان :” ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي آب ماهي تغليظ شده(Stick Water) كارخانه آرد ماهي كيلكا به منظور توليد پروتئين تك ياخته” در سومين همايش ملي امنيت غذايي – ۷ و ۸ اسفند ۱۳۹۲- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه.

– ارائه سخنرانی علمی تحت عنوان :”مطالعه  ارزش تغذيه اي ماهي شوريده دهان سياه (Atrobucca nibe) در درياي عمان” در سومين همايش ملي امنيت غذايي – ۷ و ۸ اسفند

 

مقالات علمی ، پژوهشی و ISI 

بابازاده، م . معيني ، س . رضايي ، م . “بررسی تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و ارگانو لپتیک در ماهی سفید منجمد شده در زمان نگهداری در سردخانه به مدت چهارماه “- مجله علمی پژوهشی علوم دریایی ایران دانشکده تربیت مدرس نور . جلد ۱و۲ –صفحه ۳۷ – ۳۱ . زمستان ۱۳۸۷٫

بابازاده ، م . وطن دوست ، ص . ” بررسی خصوصيات ريختي و شمارشي جمعیت ماهی سفید رودخانه ای    cephalus    Squalius     رودخانه تجن استان مازندران ”  مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال .سال هشتم. شماره دوم. صفحه ۸۷-۷۵ . تابستان ۱۳۹۲ .

بابازاده ، م .سلطانی ، مهدی . کمالی ،ابوالقاسم .”مطالعه امکان تولید پروتئین تک‌ یاخته با استفاده از مخمرهاي Saccharomyces cerevisiae و carlsbergensis Saccharomyces  از آب ماهی تغلیظ شده (stick water) از كارخانجات آرد ماهي كيلكا در استان مازندران” فصلنامه علمی – پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی. دوره ۵، شماره ۳،صفحه ۱۶-۹٫ زمستان ۱۳۹۵

شاپوری ، م . غنی زاده ، م . بابازاده ، م . تاثیر عصاره نانو کپسوله گیاه رزماریRosmarinus  officinalis بر زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus  mykiss) نگهداری شده در دمای ۴درجه – فصلنامه علمي پژوهشي. زیست شناسی جانوری- شماره ۱۰۱۰۰ – تابستان ۹۶

Babazadeh,M . kousha ,A .Safari, R. (2008). Changes in nutritional factors of freezed kutum(Rutilus frisii kutum).World journal of zoology . 3(2):51-53, Canada Montreal .2008 .

Babazadeh,M . Soltani,M .kamali,A.Saedi Asl,M.(2014). “Production of Single Cell protein from stick water of Kilka fish meal factory using Lctobacillus plantarum and Bacillus licheniformis “.Walia journal . 30(S3) : 96-101 .2014.

Safari,R.Adel,M.Divband,M. Babazadeh,M. (2014 ) . Evaluation of in vitro antimicrobial activity of some Iranian medicinal herbs against Staphylococcus aureus causing food poisoning . International Research Journal of Applied and  Basic Sciences  .ISSN: ۲۲۵۱-۸۳۸X

 Babazadeh,M . Soltani,M .kamali,A.Saedi Asl,M.(2018). Comparison between two kinds of fungi (Claveromycice frajilice and Fusarium oxysporum) as a single cell protein from stick water of kilka fish meal factory” Accepted by Iranian Journal of Fisheries Sciences (IJFS) .

Adel,M.Copat,c.Saeidi,M,R.Conti,G.Babazadeh,M.Ferrante,M.(2018).

Bioaccumulation of trace metals in banded Persian bamboo shark

(Chiloscyllium arabicum) from the Persian Gulf: A food safety issue. Food and Chemical Toxicology 113 (2018) 198–۲۰۳٫