رزومه علمی : محبوبه بسمل

متولد : بابل

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكي : mh.besmel@gmail.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       -ادبیات معاصر

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۷۷ -۷۹

دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد کرج ، ايران

رساله: تحول صور خیال در شعر معاصر

۸۵-۹۰

كارشناسي ارشد زبان وادبیات فارسی

دانشگاه : آزاد اسلامی واحد چالوس -نوشهر، ايران

پايان نامه: كارشناسي ارشد : بررسی صورتهای خیالی پرندگان در شعر فارسی در سبک خراسانی وعراقی

۷۲-۷۶

كارشناسي زبان وادبیات فارسی

دانشگاه: علامه طباطبایی، تهران، ايران

۶۸-۷۲

ديپلم: علوم انسانی

شهر محل اخذ دیپلم : بابل

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

 چـــاپ كتاب

-فارسی عمومی، انتشارات نتیجه، مولفان :محمد آقاجانی.نگار رشید .محبوبه بسمل، چاپ :۱۳۸۵

 

طرحهای‌هاي پژوهشي 

-امدادهای غیبی در قرآن، مجری طرح : دکتر حسین ابراهیمیان ، همکاران :زهره ربیعی مهم  ودکتر محبوبه بسمل، محل انجام طرح  : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،  تاریخ ۱۳۹۳-۱۳۹۴

 

چـــاپ مقاله علمي- پژوهشي، ISI      

-تحول صور خیال در شعر معاصر، فصلنامه اندیشه های ادبی، علمی پژوهشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، پاییز۱۳۹۰، سال سوم ،شماره ۹،دکتر ابوطالب میرعابدینی و محبوبه بسمل.

-تحول محتوایی نمادهادر شعر نیما ، فصلنامه اندیشه های ادبی، علمی پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، بهار۱۳۹۰، سال دوم ،شماره ۷،دکتر ابوطالب میرعابدینی و محبوبه بسمل.

-ضعفهای زبانی در اشعار نیما یوشیج، فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم ونثر فارسی (بهار ادب)، سال پنجم ،شماره ۲، محبوبه بسمل ودکتر ابوطالب میرعابدینی.

-هنجار گریزی واژگانی در اشعار منوچهر آتشی، فصلنامه دهخدا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، زمستان ۱۳۹۱، شماره ۱۴، دکترمحبوبه بسمل.

-بررسی وجه شبه در اشعار نیما یوشیج، فصلنامه پژوهش نامه فرهنگ وادب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، پاییزو زمستان ۱۳۹۰،سال هفتم ، شماره ۱۲،دکترمحبوبه بسمل.

-رویکرد انسان گرایانه نیما به طبیعت ، فصلنامه دهخدا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، پاییز ۱۳۸۸، شماره ۱،دکتر ابوطالب میرعابدینی محبوبه بسمل.

-بررسی سبکی اشعار محمد کاظم کاظمی ، فصلنامه زیبایی شناسی ادبی، علمی پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، تابستان۱۳۹۶، سال۱۴ ،شماره ۳۲، دکترمحبوبه بسمل.

-شیوه های نزول امدادهای غیبی از منظر قرآن، فصلنامه مطالعات تفسیری ، علمی پژوهشی،دانشگاه معارف اسلامی، زمستان۱۳۹۴، سال۶ ،شماره ۲۴، دکترسید حسین ابراهیمیان ،زهره ربیعی و دکترمحبوبه بسمل.

 

 كارگاه‌هاي گذرانده

الف)دوره های تخصصی و برون واحدی :

رديف نام دوره مدت دوره محل برگزاری دوره تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ تعلیم وتربیت ۱ ۴۰ساعت دانشگاه آزاد چالوس -نوشهر ۱۳۹۱
۲ تعلیم وتربیت۲ ۴۰ساعت دانشگاه آزاد بابل ۱۳۸۶
۳ تعلیم وتربیت۳ ۴۰ساعت دانشگاه آزاد چالوس -نوشهر ۱۳۹۱

 

ب)دوره های عمومی ودرون واحدی :

رديف نام دوره مدت دوره محل برگزاری دوره تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ قرائت  ومفاهیم قرآن ۱۸ ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۵
۲ قرائت  ومفاهیم قرآن ۱۸ ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۶
۳ ترتیل خوانی وتجوید قرآن ۱۸ ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۶
۴ آشنایی با نرم افزار excel ۲۴ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۴
۵  روش شناسی تحقیق ۳۲ ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۸۴
۶ مقاله نویسی علمی به زبان فارسی ۱۴ ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۴
۷ برنامه ریزی والگوهای تدوین طرح درس ۲۴ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۴
۸ آشنایی با اینترنت ۳۰ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۴
۹ الگوهای یاددهی ویادگیری ۴۸ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۴
۱۰ آشنایی با مهم ترین بحرانهای دانشجویی ۱۶ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۶
۱۱ تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی ۴ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۶
۱۲ تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۲ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۷
۱۳ آشنایی با اصول وفن ترجمه ۱۶ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۶
۱۴ آمار مقدماتی ۳۶ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۶
۱۵ جنگ نرم ۱۰ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۹۲
۱۶ بررسی افکار واندیشه های شهید مطهری در باب آزادی بیان ۸ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۹۰
۱۷ اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی ۸ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۹۰
۱۸ مالیات بر ارزش افزوده ۸ساعت دانشگاه آزاد سوادکوه ۱۳۸۸

 

همایشها       

-دعا در مثنوی مولوی، همایش منطقه ای مولانا در دانشگاه آزاد واحد بابل. سال ۱۳۸۶

-زن از دیدگاه ملک الشعرا بهار، همایش ملی ملک الشعرا بهار،۲۷ مهر۱۳۹۶

-بررسی سبکی اشعار فاضل نظری ،همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر ،دانشگاه یاسوج ۱۱و۱۲ آذر

-پژوهشی در غذا داروهای ادب کهن ، پنچمین همایش ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد سوادکوه ،۲۰ مهر ۱۳۹۶

-بررسی وجه شبه در اشعار اخوان ثالث، نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان وادبیات فارسی،دانشگاه بیرجند،۱۶ و۱۷ اسفند ۱۳۹۶

-تطبیق ساختار داستان رابعه دختر کعب با الگوی فیلمنامه ،اولین همایش زبان وادبیات فارسی،استان همدان،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

-زن از دیدگاه ملک الشعرا بهار،همایش ملی ملک الشعرا بهار- مشهدالرضا (ع)،مشهدالرضا،مرکز آموزش شهید کامیاب ،۱۱آبان ۱۳۹۶

-بررسی تصاویر هنری در مناجات خمس عشر ،کنگره بین المللی پژوهشهای کاربردی علوم انسانی اسلامی،موسسه فرهنگی نسیم موعود(عج)،۲۵ مهر ۱۳۹۶

-بررسی سبکی اشعار فاضل نظری، همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر ،دانشگاه یاسوج ،۲۱ و۲۲ آذر ۱۳۹۶

-بررسی احوال و اشعار امیر پازواری ، دومین همایش بین المللی زبان وادبیات فارسی،استان همدان،۹ اسفند ۱۳۹۷

-نوآوری صورخیال در اشعار اخوان ثالث ، دومین همایش بین المللی زبان وادبیات فارسی،استان همدان،۹ اسفند ۱۳۹۷

-روایت شناسی یک داستان کوتاه از اکبرصحرایی براساس نظریه ژنت،پنجمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه زبان وادبیات ایران،۱۲ اسفند ۹۷

-بررسی وجه شبه در اشعار سهراب سپهری ، پنجمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه زبان وادبیات ایران، خانه فرهنگ مشارکتی ایران ،۱۲ اسفند ۹۷

-بررسی تصاویر خیالی بلبل در شعر فارسی ،کنفرانس بین المللی زبان وادبیات فارسی ،گرجستان، تفلیس ،۲۱july،۲۰۱۸

 

جـزوات آموزشي           

-جزوه عربی پیش دانشگاهی

-جزوه عربی پیش دانشگاهی

-جزوه فارسی پیش دانشگاهی