رزومه علمی : فتاح محسن زاده

متولد۱۳۴۷

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكيMohsenzadehf@yahoo.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :     – کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

– روش تحقیق و در علوم انسانی

– اصول بودجه و بودجه ریزی

– مدیریت مالی، کنترل هزینه ها و بها تمام شده

– مبانی سازمان و مدیریت

– مدیریت منابع انسانی

– تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۹۴

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، مازندران، ايران

 رساله:  ارائه مدل مدیریت هوش فرهنگی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران.

۱۳۷۹

كارشناسي ارشد  مدیریت دولتی – گرایش مالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ، مازندران، ايران

پايان نامه كارشناسي ارشد : بررسی رابطه کار مضاعف با عملکرد هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران.

۱۳۷۳

كارشناسي  مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ، مازندران ، ايران

 

تجربه‌هاي كاري

-معاون اداری و مالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه _ مازندران _ ایران _شهریورماه ۱۳۸۳ تا خرداد ماه ۱۳۹۳

-معاون اداری و مالی _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه _ مازندران _ ایران _ فروردین ۱۳۹۴ تا تیرماه ۱۳۹۵

-معاون اداری و مالی شهرداری بابلسر- مازندران- ایران- از خرداد ماه ۱۳۸۱ تا اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

-مشاور مالی- شرکت مرغ گوشتی زربال – شرکت زربال – مازندران – ایران- از تیرماه ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳

-مدیر امور اداری، دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر- مازندران- ایران- از شهریور ۱۳۷۵ تا مهر ۱۳۷۶

-رئیس اداره حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر- مازندران- ایران – از آبان ماه ۱۳۷۶ تا دی ۱۳۷۷

-مسئول آموزش گروه آموزشی حقوق قضایی، دانشگاه آزا اسلامی واحد قائم شهر- مازندران-ایران از بهمن ۱۳۷۷ تا اسفند ۱۳۸۰

-رئیس کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۸۳ تا ۹۳

-رئیس کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۸۳ تا ۹۳

-رئیس کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۹۴ تا ۹۵

-عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۸۳ تا ۹۵

-عضو کار گروه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۹۵

-عضو کمیته علمی همایش ملی آموزش علوم اپتدایی، دانشگاه فرهنگیان اردبیل، سال ۱۳۹۶

-عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از سال ۸۳ تا ۹۵

-رئیس کمیته اجرایی همایش ملی امنیت غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، ۱۳۹۱ تا ۹۳

-عضو شورا و مسئول برنامه ریزی و مالی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه از سال۱۳۹۰ تاکنون.

-رئیس کمیته اجرایی همایش منطقه ای، تبیین ولایت امام زمان (ع) دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه، ۱۳۸۴٫

 

فعاليت‌هاي پژوهشي و تالیفات

-کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه، انتشارات نقش گستران بهار ، چاپ سوم ، ۱۳۹۷

-کتاب مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات آویشن شمال ، چاپ اول ، سال ۱۳۹۲

-مجری طرح پژوهشی (پایان یافته ) با عنوان : مدیریت و پیش بینی ریسک اقتصادي و تحلیل وضعیت آینده فرآیند مالی معدن فلورین سوادکوه، سال ۱۳۸۶

 

چـــاپ مقاله علمي- پژوهشي، ISI   

-شناسایی ابعاد مدیریت هوش فرهنگی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران، فصلنامهعلمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، سال نهم ، زمستان ۱۳۹۷ .

-مطالعه میزان اثر گذاري بازاریابی سبز بر وفاداري مشتریان با در نظر گرفتن نقش

-( قابلیت بازاریابی (بانکداري سبز، کنفرانس ملی پژوهش هاي نوین کاربردي در مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، بهمن ۱۳۹۷

-بررسی رابطه عوامل وابسته به محصول و موقعیتی با رفتار خرید ناگهانی مشتریان،

-در فروشگاههاي زنجیرهاي آویشن، کنفرانس ملی پژوهش هاي نوین کاربردي در مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، بهمن ۱۳۹۷

-شناسایی و رتبه بندي شاخصهاي موفقیت اجراي مدیریت دانش در بانک توسعه تعاون

-استان مازندران، کنفرانس ملی پژوهش هاي نوین کاربردي در مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، بهمن ۱۳۹۷

  resentation of model for Cultural Intelligence at Islamic Azad University, Mazandaran The JOURNAL OF CHANGDE TEACHERS UNIVERSITY-NATURAL SCIENCE EDITION(ISSN: 1009-3818) November 3, 2016

Relationship between extra work on performance… ، journal of applied، سال انتشار،  ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳

Evaluating quality of services in islamic azad university… سال انتشار ،۱۲ سپتامبر  ۲۰۱۳

-توانمند سازي کارکنان ، همایش ملی مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی نور، سال ۱۳۹۱

-راهبردهاي توانمندسازي درمحیط رقابتی، همایش ملی مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی نور، سال ۱۳۹۱

-بررسی ساختار و چگونگی استقرار و ارزیابی … ، همایش منطقه اي دانشگاه آزا اسلامی واحد انزلی، سال ۱۳۸۶

 

عضویت در انجمن ها

-عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۵ تا کنون .

-عضو دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۶ تاکنون .

-عضو کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی .

-عضو انجمن مدیریت ایران .

 

 كارگاه‌هاي گذرانده

-گواهینامه ” مدرس تخصصی درس کار آفرینی ” .

-گواهینامه دوره آموزشی ” آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی ” .

-گواهینامه دوره کارگاه مدیریت آموزش عالی ویژ معاونین اداری و مالی.

-گواهینامه دوره آشنایی با مهمترین بحران های دانشجویی .

-گواهینامه دوره آموزشی، فرهنگی “ویژگیهای یک استاد در دانشگاه آزاد اسلامی” .

-گواهینامه دوره آموزشی ” بهینه سازی روابط استاد و دانشجو” .

-گواهینامه دوره برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس .

-گواهینامه دوره آموزشی، فرهنگی ” مشاوره از دیدگاه اسلام و روان شناسی” .

-گواهینامه دوره تئوری های سازمان و مدیریت، ویژه روسا و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی .

-گواهینامه دوره نگارش cv .

-گواهینامه دوره آموزشی، تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی.

-گواهینامه دوره آموزشی تدوین برنامه درسی .

-گواهینامه آموزشی، دوره ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی .

-گواهینامه دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی .

-گواهینامه دوره آموزشی الگوهای یاددهی ویاد گیری .

-گواهینامه دوره آموزشی آمار مقدماتی .

-گواهینامه دوره آموزشی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی .

-گواهینامه الزامات فرهنگی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی .

-گواهینامه آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی .

-گواهینامه دوره آموزشی فرهنگی، نقش اساتید در فرماندهی جنگ نرم.

-گواهینامه دوره آموزشی فرهنگی، نقش احزاب در پایداری نظام ها .

-گواهینامه دوره آموزشی، اصول جمله نویسی و نگارش به زبان انگلیسی.

-گواهینامه دوره آموزشی فرهنگی، مشاوره از دیدگاه اسلام و روان شناسی.

-گواهینامه دوره آموزشی فرهنگی، راهکارهای مقابله با تحریم اقتصادی .

-گواهینامه دوره آموزشی، دوره قرائت و روخوانی قران کریم .

-گواهینامه دوره آموزشی آموزش کارآمد و شیوه های نوین آموزش و تدریس .

-گواهی نامه دوره اموزشی، اقتصاد مهندسی .

-گواهی نامه دوره آموزشی، فرهنگ استفاده از کالای ایرانی .

-گواهی نامه دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی .

-گواهی نامه دوره آموزشی الزامات فرهنگی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی .

-گواهینامه دوره آموزشی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی.

-گواهینامه دوره روابط انسانی در سازمان.

 

فعالیت های آموزشی

-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه آز سال ۱۳۸۵ تا کنون .( تدریس در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ، دروس تخصصی رشته های مدیریت و حسابداری).

-عضو هیات علمی (مامور) دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی از سال ۹۴ تا ۹۶ .( تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، دروس تخصصی رشته های مدیریت صنعتی و مدیریت کسب و کار MBA).

-مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی۱۳۸۴ تاکنون .( تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد در دروس تخصصی رشته های مدیریت و حسابداری).

-مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳ .( تدریس در مقاطع کاردانی و  کارشناسی رشته های مدیریت، گمرک و حسابداری).

-مدرس کارگاه های آموزش ضمن خدمت ( تجزیه و تحلیل صورت های مالی ) ویژه مدیران و کارکنان مرکز آموزش اداره کل برق استان مازندران .

-مدرس کارگاه های آموزش ضمن خدمت ( دوره های رفتار و روابط انسانی در سازمان ) ویژه مدیران و کارکنان، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مازندران .

-مدرس کارگاه های آموزش ضمن خدمت ( رفتار سازمانی ) ویژه مدیران و کارکنان شرکت زغال سنگ البرز مرکزی .

-مدرس کارگاه آموزش ضمن خدمت ( آئین نگارش و مکاتبات اداری ) ویژه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران.

-مدرس کارگاه آموزشی ( مدیریت بر منابع و مصارف) ویژه کارکنان و مدیران، دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران.

-راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از ۷۰ عنوان از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت آموزشی، مدیریت دولتی و مدیریت اجرایی.