رزومه علمی : علیرضا مطهری

 

متولد : ۱۳۵۳ – تبريز

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكي :a_ motahhari@ yahoo .com 


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       ژنتيك:  عمومي ،تكميلي،كمي،فيزيولوژيك

-اصلاح نباتات: اصول اصلاح نباتات،اصلاح نباتات خصوصي،اصلاح نباتات تكميلي

-بيومتري: آمار و احتمالات،روشهاي پيشرفته آماري،تجزيه رگرسيون،تجزيه عليت،تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه كلاسترو……

-طرح آزمايشات كشاورزي: طرح آزمايشات ۱و۲

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۷۶-۱۳۷۹

كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي – اصلاح نباتات

دانشگاه: آزاد اسلامي اردبيل ، ايران

پايان نامه : ارزيابي مقاومت۱۷ رقم كلزا نسبت به شرايط تنش كمبود آب در منطقه خسرو شهر تبريز

۱۳۷۲-۱۳۷۶

كارشناسي مهندسي كشاورزي – زراعت و اصلاح نباتات

دانشگاه : اروميه ، ايران

 

تجربه‌هاي كاري

-عضو هييت علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي سواد كوه، اسفند ۸۲ تا كنون

-مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهريار – شهر قدس، كرج ۱۳۸۵-۱۳۸۳

-تجزيه و تحليل آماري پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا براي رشته هاي مختلف علوم

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

-مجري طرح پژوهشي تحت عنوان مقايسه ارقام كلزا (brassica napus L.  )از لحاظ صفات زراعي و كيفي

-مجري طرح پژوهشي تحت عنوان اثر اكسين و شرايط محيطي در تكثير غير جنسي درختان زينتي شيشه شور (callistemon viminalis L . )

-ارائه مقاله بصورت سخنراني تحت عنوان : بررسي تنوع ژنتيكي ۱۲ رقم كلزا از لحاظ برخي صفات فنولوژيك و اجزاي عملكرد در همايش ملي كشاورزي ،آفات و بيماريهاي گياهي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان ،چهارم و پنجم دي ماه ۱۳۸۷

 

كارگاه‌هاي گذرانده

-الگوهاي ياد دهي و يادگيري گروهي

-آموزش تدوين برنامه درسي

-كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي

-روش شناسي تحقيق

-آشنايي با نرم افزار Excel .Ms

 

جـزوات آموزشي

-جزوه آمار و احتمالات

-جزوه طرح آزمايشات

-جزوه مباني ژنتيك و اصلاح نباتات

 

مهارتهاي تخصصي

-تسلط كامل به مجموعه نرم افزارهاي Ms .office

-تسلط كامل به نرم افزارهاي آماري شامل SPSS,SAS,MSTATC,STATISTICA,  ……….