رزومه علمی : عباسعلی طالبی زیدی

متولد : ۱۳۴۶/۱/۱

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكيtalebi_abbas@yahoo.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       -حقوق بشر

-انقلاب اسلامی

-مبانی ارتباط جمعی

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۹۱

دکتری تخصصی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ايران

رساله: مطالعه ی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در ایران و عربستان بر پایه تئوری نوین حاکمیت

۱۳۷۹

كارشناسي ارشد 

دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ايران

پايان نامه : حقوق بشر و حاکمیت دولت ها

۱۳۷۳

كارشناسي 

دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا ، ايران

۱۳۶۶

ديپلم 

 مازندران ساری ، ايران    

 

افتخارات

-استاد نمونه استانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران در سال ۱۳۹۴

        

تجربه‌هاي كاري

-عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه ۱۳۸۴ تاکنون

-معاون دانشجویی و فرهنگی از سال ۱۳۹۵-۱۳۹۷

-مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی سواد کوه ۱۳۸۵

-مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی سواد کوه ۱۳۸۷

-مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاداسلامی سواد کوه۱۳۸۷

-عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه به مدت یک سال۱۳۸۷

-عضو کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه۱۳۸۹

-عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه۱۳۸۸

-عضو کارگروه مشورتی و کارشناسی ستاد اقامه نماز واحد.۱۳۹۲

-عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه۱۳۹۵-۹۷

-مسئول سنجش ونظارت دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه.

-عضو کمیته علمی همایش ملی نماز وتحولات فردی دانشگاه-اسفند ۸۹ 

-عضو کمیته علمی نماز با رویکرد کاربردی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه-۶ دی ماه ۸۹

-عضو کارگروه برنامه ریزی دانشگاه ۱۳۹۳٫

-عضو کمیته ICT واحد ۱۳۹۵

-عضو شورای سیاست گذاری واحد ۱۳۹۶٫

-عضو کارگروه فرهنگی و اجتماعی واحد ۱۳۹۷

-عضو کمیته علمی همایش منطقه ای قرآن،عترت و بصیرت

-عضو کمیته علمی همایش راهکارهای تعالی و اثر بخش فرهنگی در دانشگاه

-عضو کمیته علمی همایش مهندسی فرهنگی و اندیشه های نو

-رئیس کارگروه پیوست فرهنگی واحد ۱۳۹۵

-ریاست کمیته بدوی انضباطی دانشجویی ۱۳۹۵-۹۷

-عضو رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی ۱۳۹۷

-عضو کارگروه آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری واحد ۱۳۹۷٫

-رئیس کارگروه پیوست فرهنگی واحد ۱۳۹

 

چـــاپ كتاب      

-طالبی زیدی،عباسعلی،(۱۳۸۹)،معمای جنگ ، چاپ اول ، انتشارات مهر النبی ، ۱۳۰ صفحه .

-طالبی زیدی، عباسعلی ،(۱۳۹۰)معمای جنگ،چاپ دوم ، انتشارات مهرالنبی ۱۳۰ صفحه.

-ریچارد کوخ ، کریس اسمیت (۲۰۰۶)خودکشی غرب (SUICIDE OF THE WEST)مترجمین طالبی ،  عباسعلی،  طیبی،معصومه(۱۳۹۱)چاپ اول انتشارات نقش گستران بهار، ۲۱۰ صفحه  

                                  

چـــاپ مقاله علمي- پژوهشي، ISI    

-طالبی زیدی عباسعلی (۱۳۸۸)برسی علل مهاجرت نخبگان دانشگاهی از مازندران طی سال های  ۷۰ تا ۸۰-مجله علمی پژوهشی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه سال ششم شماره ۱۶،زمستان ۱۳۸۸ صفحات ۵۹-۶۹٫

-طالبی، عباسعلی،بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران وعربستان با تاکید بر تئوریهای نوین حاکمیت،  فصلنامه علمی پژوهشی،  پژوهش های روابط بین الملل،شماره۲۵،پاییز ۱۳۹۶٫

-طالبی، عباسعلی،بررسی تعاملات عربستان با شورای حقوق بشر،فصلنامه علمی پژوهشی روابط مطالعات بین الملل،شماره ۴۴،پاییز۱۳۹۷٫

-موسوی، سید هادی،طالبی،عباسعلی، پیامدهای امنیتی و نظامی اشغال عراق بر مردم امریکا، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال دهم،زمستان ۱۳۹۶٫

 

عضويت در انجمن‌ها

-عضو انجمن متخصصان روابط عمومی کشور

-عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

 

 کنفرانس ها و همایش های داخلی

-طالبی زیدی عباسعلی(۱۳۸۴)گردشگری و توسعه پایدار سمینار فرهنگ گردشگری در استان های ساحلی دریای خزر ۱۱و۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۴٫

-طالبی زیدی عباسعلی(۱۳۸۹)نماز و نقش آن در زندگی فردی واجتماعی .همایش ملی نماز و تحولات فردی،اسفند ماه ۱۳۸۹٫همایش ملی نماز و تحولات فردی،اسفند ماه ۱۳۸۹

-رمضانی،ناصرعلی،خواجه خباز،حمید ،طالبی زیدی،عباسعلی،نقش نماز در کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی،همایش ملی نماز و تحولات فردی ،اسفند ماه ۱۳۸۹٫

-طالبی زیدی عباسعلی (۱۳۹۰)تقویت جوانان در فضای مجازی،همایش منطقه ای کنکاشی برای معماری بهتر،۱۶اردیبهشت ۱۳۹۰٫

-طالبی زیدی عباسعلی،(۱۳۸۸)منابع انسانی و علل مهاجرت آن در مازندران افق ۱۴۰۴ (همایش منطقه ای افق ۱۴۰۴).

-اولاد زاد،موسی،طالبی زیدی،عباسعلی(۱۳۹۰)امام علی از دیدگاه اندیشمندان،همایش منطقه ای غدیر در قران و سنت،دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر آبان ۱۳۹۰٫

-طالبی زیدی،عباسعلی(۱۳۸۹)،اخلاق وسیاست از دیدگاه حضرت امام (ره)،همایش منطقه ای مبانی راهبرد های توسعه فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر،خرداد۱۳۸۹٫

-طالبی زیدی ،عباسعلی(۱۳۸۹)،دین وانحرافات اجتماعی ،همایش منطقه ای قرآن ،عترت و بصیرت ،دی ۱۳۸۹ مجموع مقالات ،صفحات ۴۲-۳۵٫

-شاپوری،مریم،آقا جانی،عباس،طالبی زیدی،عباسعلی(۱۳۹۰)نقش رسانه در تعالی و اثر بخشی دانشگاه،چاپ در مجموعه مقالات برگزیده همایش منطقه ای،علمی پژوهشی ، صفحات ۲۲۹-۲۲۲٫

-طالبی زیدی ، عباسعلی(۱۳۹۰)،نقش آموزه های دینی در اثر بخشی و تعالی فرهنگی دانشگاه،مجموعه مقالات برگزیده همایش ،۲۷۶-۲۷۴٫

-طالبی زیدی ،عباسعلی ،(۱۳۸۴)،حقوق بشر وحاکمیت دولت ها،فصل نامه فرهنگی و اجتماعی سنا،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۸۴،صفحات ۵۵-۴۲٫

-طالبی زیدی، عباسعلی ،(۱۳۷۶)حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه سنا ،شماره ۵،پاییز ۸۷،صفحات ۳۷-۳۱٫

-طالبی زیدی،عباسعلی ،(۱۳۸۴)،سیاست در غیاب اخلاق ، روزنامه ایران ، صفحه ۱۰،سیزدهم اردیبهشت ،۱۳۸۴،سال یازدهم،شماره ۳۱۲۱٫

-طالبی زیدی ، عباسعلی ،(۱۳۸۴)،ماکیاولیسم ،روزنامه ایران ، صفحه ۱۰، چهاردهم اردیبهشت ، ۱۳۸۴، سال یازدهم ، شماره ۳۱۲۲٫

-طالبی زیدی،عباسعلی ، (۱۳۸۹)، اطلاع رسانی و فرهنگ ، نشریه علمی فهیم ، مر کز علمی و کار بردی فرهنگ وهنر واحد یک مازندران، بهار ۱۳۸۹، صفحات ۶ -۴٫

 

طرح تحقیقاتی

-علل مهاجرت نخبگان مازندران    دانشگاه ازاد اسلامی واحد      ۱۳۸۵  مجری   طی سال های ۸۰-۷۰   واحد سواد کوه

-دستاوردهای انقلاب اسلامی و راهکارهای ارتقاء رسانه ای آن      همکار         ۱۳۹۷     شبکه استانی صدا و سیمای مازندران

 

  كارگاه‌هاي گذرانده

-کارگاه آموزش مهارت های عمومی تدریس

-شبهه شناسی قرآن کریم

-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

-انقلاب اسلامی و گفتمان های هویت ملی

-نقد عرفان های کاذب و نوظهور

-مهارت های زندگی و جاودانگی

-تاریخ تمدن ایرانی و اسلامی

-نقش عرفان اسلامی در سبک زندگی

-آشنایی با چالش ها و مشکلات جوانان

-روش تحقیق

-روش تدریس

-الگوهای یاددهی و یادگیری

 

 مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

-آموزش تدوین برنامه های درسی

-نگارش CV

-برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس

-آموزش بهینه ساری روابط استاد و دانشجو

-اخلاق تدریس و آداب مدرس

-عوامل موثر در ارتباط استاد و دانشجو

-ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

-آشنایی با نرم افزار Excel

-تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

-الزامات فرهنگی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

-آشنایی با جنگ نرم

-معرفت شناسی اسلامی

-آموزش کارآمد و شیوه های نوین آموزش و تدریس

-فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی

-اقتصاد مهندسی

 

 مهارت‌هاي تخصصي 

برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات:

-مبانی ارتباط جمعی

-شیوه های برقراری ارتباط موثر

-آشنایی با حقوق شهروندی

-شناخت افکار عمومی

-اخلاق حرفه ای

-روابط عمومی نوین

-خبرنویسی