رزومه علمی : طاهره نوایی دیوا

متولد : ۱۳۵۳

آدرس محل كار :ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۰۱۱۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكي :taherehnavai@yahoo.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       -سنتز ترکیبات و کمپلکس های معدنی جدید

-استفاده از ترکیبات معدنی به عنوان کاتالیزور در سنتز ترکیبات دیگر

-سنتز نانوکامپوزیت نانولوله های کربنی/متال اکسید و حذف فلزات سنگین توسط آن ها

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۹۶ – ۱۳۹۲

دکتری تخصصی: شیمی معدنی

دانشگاه:  علوم و تحقیقات تهران، ايران

رساله: بهینه سازی سنتز نانوکامپوزیت  NiO/CNT  به عنوان جاذب برای جذب  فلزات سنگین سمی از محیط های آبی

۱۳۸۰-۱۳۷۷

كارشناسي ارشد: شیمی معدنی

دانشگاه: گیلان، ايران

پايان نامه كارشناسي ارشد : سنتز کبال اکسیم و نقش کاتالیزوری آن در واکنش های حلقه زایی

 ۱۳۷۶-۱۳۷۲ 

 كارشناسي: شیمی محض

دانشگاه: مازندران، ايران

 ۱۳۷۱  ديپلم: بابل، ايران

 

 تجربه‌هاي كاري 

-عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه ، اسفند ماه ۸۲ تا کنون

-مدرس گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه مهرماه ۸۱ تا اسفند ۸۲

-مدرس گروه شیمی دانشگاه پیام نور ، ساری ، مهرماه ۸۰ تا خرداد ماه ۸۳

-مدرس گروه شیمی دانشگاه پیام نور ، بابل ، مهرماه ۸۱ و ۸۲

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

 چـــاپ كتاب

-آزمایش های شیمی عمومی

 

چـــاپ مقاله علمي- پژوهشي، ISI      

 K . Tabatabaian , M.Mamagkhani , and T . Navai- Dyva , Synthesis of a new α – Methylene – γ – butyrolactone  Skeleton with the Use of  Cobaloxime as Catalyst , Russian Journal of Organic Chemistry , 2002

 Tahere Navaie Diva , Mahmood Tajbakhsh , 2,6 Dicarboxypyridinium Fluorochromate A Mild And Efficient Reagent For Oxidative Deperotection of Organic Compounds , 13 th Iranian Seminar of Organic Chemistry , Bu – Ali Sina University, September 2006

-خلیل طباطبائیان ، منوجهر مامقانی ، طاهره نوایی دیوا ، مطالعه بر روی سنتز یک   ترکیب جدید با ساختار α – متیلن – γ – بوتیرولاکتون با بکار گیری کمپلکس کبال اکسیم به عنوان کاتالیزور ، ششمین سمینار تخصصی شیمی معدنی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، ۱۳۸۰

-طاهره نوایی، زهرا صابریان،میر عبدالله سید سجادی،فرشاد طالشی ،   مطالعه اثر هدایت الکتریکی حلال بر مورفولوژی و ابعاد نانو ذرات ZnOسنتز شده به روش رسوب دهی مستقیم،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی ، زیست شناسی و زمین شناسی،دانشگاه تهران،ایران ، بهمن۱۳۹۳   

-طاهره نوایی دیوا، فرشاد طالشی، کریم زارع، محمد یوسفی، بررسی اثر پارامترهای مختلف بر راندمان جذب فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانوکامپوزیت NiO/CNT، پنجمین همایش امنیت غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، ایران ،مهر ۱۳۹۶

T. Navaei Diva, K. Zare, F. Taleshi, M. Yousefi, Synthesis, Characterization, and Application of Nickel Oxide/CNT Nanocomposites to Remove Pb2+ from Aqueous Solution, Journal of nanostructure in chemistry, 2017

-حبیب اله طیبی و طاهره نوایی دیوا، مطالعه جذب سطحی یون  مس (II) از محلول‌های آبی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی اصلاح سطح شده، مجله علمی-پژوهشی نانومواد، سال دهم، شماره ۳۵ ، پاییز ۱۳۹۷، ۱۹۹- ۱۸۹٫

مهارت های تخصصی

-سنتز کمپلکس های معدنی از جمله مشتقات ویتامین B12 و خصوصا کبال اکسیم ها

-سنتز ترکیبات آلی خصوصا حلقه زایی ترکیبات آلی

-انجام جداسازی ها و خالص سازی مواد از جمله استخراج و کروماتوگرافی

-سنتز نانوکامپوزیت نانولوله های کربنی/متال اکسید و حذف فلزات سنگین توسط آن ها