رزومه علمی : صابر حسن نیا

 

متولد : –

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكي


اهداف و انگيزه ها:           

 -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

 

تحصيلات

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناس ارشد معماری اسلامی ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کارشناس باستان شناسی وهنر از دانشگاه تهران

 

سوابق اجرایی

-کارشناس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی

-کارشناس معاونت دانشجویی دانشگاه تهران

-کارشناس مناطق معاونت دانشجویی وفرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

-مسُول اداری دبیرخانه منطقه سه دانشگاه آزاداسلامی

-مدیر گروه دردانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

 

سوابق پژوهشی

-چاپ مقاله درهمایش کاربرد ریاضیات در علوم فنی ومهندسی باعنوان کاربرد ریاضیات درمعماری ، دانشگاه آزاد اسلامی جویبار سال ۱۳۸۷

-چاپ مقاله درسمینار معماری وشهر سازی در کرانه جنوبی دریای خزر با عنوان مراحل ساخت واجزاءتشکیل دهنده سازه های چوبی در گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس سال ۱۳۸۸

-چاپ مقاله درکنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم مهندسی باعنوان طراحی اقلیمی ساختمان با استفاده از تابش خورشیدی در جهت مصرف بهینه انرژی، دانشگاه علوم وفنون مازندران سال ۱۳۹۳

-چاپ کتاب با عنوان آشنایی با معماری دیوار بزرگ  تاریخی گرگان سال ۱۳۹۵