رزومه علمی : شیوا دهقان آبکنار

متولد : ۱۳۵۴

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳-۰۱۱

آدرس پست الكترونيكي :dehghan54@yahoo.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       -به کارگیری روشهای مختلف ﭘیش تغلیظ، جداسازی و شناسازی ترکیبات موجود در نمونه های حقیقی

-اندازه گیری و حذف آلاينده های محيط زيست

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۸۰-۱۳۸۴

دکتری تخصصی

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه شیمی

رساله: استفاده از روش پيش تغليظ  Solid Phase Microextractionو  Cloud point extraction به منظور پيش تغليظ عناصر آلاينده محيط زيست و تركيبات فرار گياهي                                  

۱۳۷۹-۱۳۷۷

كارشناسي ارشد شيمي تجزيه

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه شیمی

عنوان ﭘایان نامه: استفاده از روش پيش تغليظ Solid Phase Extraction به منظور پيش تغليظ نيكل و اورانيم

۱۳۷۳-۱۳۷۷

كارشناسي شيمي محض

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه شیمی

۱۳۷۲ ديپلم . تهران، ايران

 

تشويق‌ها و مقام‌ها

-پژوهشگر برتر در دانشگاه ازاد اسلامی واحد سواد کوه در  سال ۱۳۸۶

-پژوهشگر برتر در دانشگاه ازاد اسلامی واحد سواد کوه در  سال ۱۳۹۰

-پژوهشگر برتر در دانشگاه ازاد اسلامی واحد سواد کوه در  سال ۱۳۹۶

 

 تجربه‌هاي كاري

-عضو هیات علمی تمام وقت از سال ۱۳۸۲

-مدیر گروه شیمی و صنایع شیمیایی سال ۱۳۸۷

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

-مجری طرح پژوهشی تحت عنوان: سنتز و استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده به عنوان جاذب جهت حذف رنگهای آلی از پسابهای صنعتی صندوق حمایت از پژوهشگران  و فناوران کشور(۱۳۹۳-۱۳۹۲)

-همکار طرح پژوهشی تحت عنوان: اندازه گيري بقاياي سموم کشاورزي ارگانو کلره در رودخانه هاي تجن و تلار سازمان آب منطقه ای استان مازندران،( ۱۳۹۲-۱۳۹۱)

-مجری طرح پژوهشی تحت عنوان: به کارگیری روش استخراج نقطه ابري (Cloud Point Extraction) به منظور پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار كم سریم توسط دستگاه اسپكتروسكوپي نشر اتمي پلاسماي القايي((ICP-AES (1388-1387) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

-مجری طرح پژوهشی تحت عنوان “اندازه گيري مقادير بسيار كم سریم در نمونه های آبی پس از پيش تغليظ به روش استخراج مايع-مايع همگن” (۱۳۸۹-۱۳۸۸) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

-مجری طرح پژوهشی تحت عنوان ” استفاده از روش استخراج مايع-مايع همگن  Homogeneous liquid- liquid extraction))به منظور  پيش تغليظ  و گونه شناسی کروم در نمونه هاي آبي”(۱۳۸۹-۱۳۸۸) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

-مجری طرح پژوهشی تحت عنوان “اندازه گيري فلزات سنگين (  Hg,Pb,Cd,As) به عنوان آلاينده هاي محيط زيست در پنج رودخانه بزرگ استان مازندران” (۱۳۸۵-۱۳۸۴) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

-مجری طرح پژوهشی تحت عنوان” پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر کم عناصر کادمیم و نقره به روش “Cloud Point Extraction ، ۱۳۸۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

-همکار طرح پژوهشی تحت عنوان “استخراج و اندازه گيري تعدادي از PAHs زغال سنگ منطقه سوادکوه و بررسي اثرات زيست محيطي آن” ۱۳۸۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

-همکار طرح پژوهشی تحت عنوان ” ساخت حسگر نوری بر پایه شیف باز جدید برای فلزات” ۱۳۸۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

 –همکار طرح پژوهشی تحت عنوان ” مطالعه اثر خاموشی اسیدهای آمینه گوگرددار روی سیستم پدیده نورتابی شیمیایی پراکسی اگزالات رودامین ” ۱۳۸۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

 

چـــاپ كتاب     

شیمی تجزیه( مبانی و دستگاهی) ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد سواد کوه ۱۳۹۱

                             

چـــاپ مقاله علمي- پژوهشي، ISI

Efficient removal of malachite green from aqueous solution by adsorption on carbon nanotubes modified with ZnFe2O4 nanoparticles Shiva Dehghan Abkenar; Morassa Hassannezhad, Morteza Hosseini;  , Mohammad R. Ganjali Journal of Serbian Chemical Society    ۲۰۱۹

Application of Copper Vanadate Nanoparticles for Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution: Kinetic, Equilibrium and Thermodynamic Studies Shiva Dehghan Abkenar; Morteza Hosseini; Meysam Sadeghpour Karimi, Mohammad R. Ganjali Iranian  Journal of Chemistry  and Chemical Engineering, 2019

Fast and efficient removal of Acid Brown 214 from aqueous media by adsorption onto fluorene functionalized nanoporous SBA-15 Shiva Dehghan Abkenar Indian Journal of Chemical Technology, Vol. 25, July 2018,

Efficient Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution by Adsorption on Cerium Vanadate Nanoparticles Shiva Dehghan Abkenar; Morteza Hosseini; Meysam Sadeghpour Karimi, Mohammad R. Ganjali Pollution, 5(2): 339-349, Spring 2019

Amino Ethyl-Funtionalized SBA-15: A Promising Adsorbent for Anionic and Cationic Dyes Removal  Leila Hajiaghababaei, S. Abozari, Alireza Badiei, P. Zarabadi, Shiva Dehghan abkenar,…   Iranian  Journal of Chemistry  and Chemical Engineering, 2017, 36, 1, 97-108 .

“Removal of Reactive Black 5 from Water Using carboxylic acid-Grafted SBA-15 nanorods” Sakine Habibi,Leila Hajiaghababaei, Alireza Badiei, Marzieh Yadavi, Shiva Dehghan Abkenar, Mohammad Reza Ganjalid, Ghodsi Mohammadi Ziaranie  Desalination and Water Treatment, 2017 , 1-9

 Application of Magnetic-modified Fe3O4 anoparticles for Removal of Crystal Violet from Aqueous Solution:Kinetic, Equilibrium and Thermodynamic Studies  Shiva Dehghan Abkenar   Journal of Applied Chemical Research, 2016, 10, 1, 65-74 .

Fast Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution using Magnetic-modified Fe3O4 Nanoparticle Shiva Dehghan Abkenar; Mehdi Khoobi; Roghayeh Tarasi; Morteza Hosseini; Abbas Shafiee; and Mohammad R. Ganjali journal of environmental engineering.2015,141, 04014049-1.

Preconcentration and Speciation of Chromium Using Dispersive Liquid-Liquid Microextraction; Application to Milk and Different Water Samples Adibmehr, H. Bagheri Sadeghi and Shiva Dehghan Abkenar Analytical and Bioanalytical Chemistry Research., Vol. 1, No. 1, 20-28, June 2014.

اندازه گيري بقاياي سموم کشاورزي ارگانوکلره در رودخانه های استان مازندران توسط دستگاهECD   GC-پس از پیش تغلیظ به روش استخراج فاز جامد شیوا دهقان آبکنار*، سید مرتضی حسینی، حسین اسماعیلی قلزوم، قربانعلی خدا بخشی، ناصر مهردادی نشریه محیط شناسی((ISC- 1393-شمار۴۰-صفحه ۷۶۵

Determination of Total Cerium in Water Samples after preconcentration by Homogeneous liquid-liquid extraction  Shiva Dehghan Abkenar Journal of Applied Researches in Chemistry (JCR) 2011,5(3),71-77

Title: Homogeneous liquid-liquid extraction for the preconcentration of zinc in water samples using a new Schiff’s base prior to flame atomic absorption spectrometric determination Shiva Dehghan Abkenar, Zohreh Dahaghin , Hayedeh Bagheri Sadeghi, Masoud Salavati-Niasari, Morteza Hosseini Source: Journal of analytical Chemistry, 2011, 13,

Title: Speciation of Chromium in Water Samples with Homogeneous Liquid-Liquid Extraction and Determination by Flame Atomic Absorption Spectrometry  Shiva Dehghan Abkenar, Morteza Hosseini, Zohreh Dahaghin,Masoud Salavati-Niasari, Mohammad Reza Jamali Source: Bulletin of the Korean Chemical Society, 2010, 31, 2813.

Homogeneous Liquid-liquid Extraction for the Preconcentration of Copper Using a New Schiff’s base and Determination in Water Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry Author(s):Shiva Dehghan Abkenar, Samane Saeedi, Hayedeh Bagheri Sadeghi, Morteza Hosseini, Masoud Salavati-Niasari, Mohammad Reza Jamali Source : journal of Applied Chemical research, 2010, 13, 90-101.

Preconcentration of Total Cerium in Water Samples by Cloud Point Extraction and Determination by Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spec trometry  Author(s): Shiva Dehghan Abkenar, Morteza Hosseini, syed Reza yousefi Source : journal of Applied Chemical research, 2009, 8, 43.

Title: Headspace solid phase microextraction using a porous-layer activated charcoal coating fused silica fiber for identification of volatile organic compounds emitted by Zataria multiflora Boiss Author(s): Shiva Dehghan Abkenar, Yamini, Y, Shemirani, F, et al.  Source: CHEMIA ANALITYCZNA   Volume: 53   Issue: 2   Pages: 277-287   Published: 2008

Title: Cloud Point Extraction and Preconcentration of Silver and Cadmium Using Schiff Base Prior to Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination Author(s): Shiva Dehghan Abkenar, M. HOSSEINI and M. SALAVATI-NIASARI  Source: Asian Journal of Chemistry Vol. 20, No. 6 (2008), 4291-4300

Title: Determination of cadmium(II), copper(II) and zinc(II) in water samples by flame atomic absorption spectrometry after cloud point extraction  Author(s): Shemirani, F, Shiva Dehghan Abkenar, Jamali, MR  Source: INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY   Volume: 44   Issue: 6   Pages: 1211-1214   Published: JUN 2005

Title: Novel selective optode membrane for terbium ion based on fluorescence quenching of the 2-(5-(dimethylamino) naphthalen-1-ylsulfonyl)-N-henylhydrazinecarbothioamid  Hosseini,M, Ganjali, MR,Veismohammadi, B,Shiva DehghanAbkenar,et al  Source: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL   Volume: 147   Issue: 1   Pages: 23-30   Published: MAY 18 2010  Title: Determination of terbium in phosphate rock by Tb3+-selective fluorimetric optode based on dansyl derivative as a neutral fluorogenic ionophore  Author(s): Hosseini, M, Ganjali, MR, Veismohammadi, B, Shiva Dehghan Abkenar et al. Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA   Volume: 664   Issue: 2   Pages: 172-177   Published: APR 7 2010

Title: A novel ratiometric fluorescent Yb3+ sensor based on a N ‘-(1-oxoacenaphthylen-2(1H)-ylidene)furan-2-carbohydrazide as a suitable fluorophore  Author(s): Hosseini, M, Ganjali, MR, Veismohammadi, B, Shiva Dehghan Abkenar, et al. Source: MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS   Volume: 30   Issue: 3   Pages: 348-351   Published: APR 6 2010

 Title: Fluorescence “turn-on” chemosensor for the selective detection of zinc ion based on Schiff-base derivative  Author(s): Hosseini, M, Vaezi, Z, Ganjali, MR, Shiva Dehghan Abkenar,et al. Source: SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY   Volume: 75   Issue: 3   Pages: 978-982   Published: MAR 2010

 Title: Highly Selective Ratiometric Fluorescent Sensor for La(III) Ion Based on a New Schiff’s Base  Author(s): Hosseini, M, Ganjali, MR, Veismohammadi, B, Shiva Dehghan Abkenar, et al. Source: ANALYTICAL LETTERS   Volume: 42   Issue: 7   Pages: 1029-1040   Published: 2009

Title: Determination of Hg(II) ions in water samples by a novel Hg(II) sensor, based on calix[4]arene derivative  Author(s): Hosseini, M, Rahimi, M, Sadeghi, HB, Shiva Dehghan Abkenar, et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY   Volume: 89   Issue: 6   Pages: 407-422   Published: 2009

 Title: Highly Selective and Sensitive Tin(II) Membrane Electrode Based on a New Synthesized Schiff’s Base  Author(s): Hosseini, M, Sadeghi, HB, Rahimi, M, Shiva Dehghan Abkenar, et al. Source: ELECTROANALYSIS   Volume: 21   Issue: 7   Pages: 859-866   Published: APR 2009

Title: A study of quenching and enhancing effects of some amino acids on peroxyoxalate chemiluminescence of rhodamine 6G  Author(s): Hosseini, M, Shiva Dehghan Abkenar, Chaichi, MJ, et al. Source: SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY   Volume: 72   Issue: 3   Pages: 484-489   Published: APR 2009

Title: A Study of Chemiluminescence from Reaction of Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate, Hydrogen Peroxide and Dithranol as Antipsoriatic Drug and its Analytical Application  Author(s): Hosseini, M, Shiva Dehghan Abkenar, Chaichi, MJ, et al.  ACTA CHIMICA SLOVENICA   Volume: 55   Issue: 3   Pages: 562-569   Published: 2008