رزومه علمی : سید مجتبی مرتضوی

متولد : شهریور۱۳۵۳،  تهران

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكي :sm.mortazavi@iausk.ac.ir


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       -تحقيقات ژئوشيمي سنگ هاي آذرين و دگرگونی

-بررسي مشكلات زيست محيطي زمين شناسي و معادن

-انجام امور اكتشافي مربوط به معادن

-کانی شناسی و سنگ شناسی در نمونه های دستی – پتروگرافی و تفسیر مقاطع میکروسکوپی

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۸۸-۱۳۹۲

دکتری زمین شناسی گرایش پترولوژی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. ایران

۱۳۸۲ – ۱۳۷۸

كارشناسي ارشد در رشته زمين شناسي  گرايش پترولوژي

دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي تهران

۱۳۷۷-۱۳۷۳

كارشناسي زمين شناسي

دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد  .ايران 

 

تجربه هاي كاري

-مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه ۱۳۸۲تاكنون

-مدرس گروه هاي معدن ، عمران ، علوم تجربي ، و زمین شناسی واحد قائم شهر از ۱۳۸۲تا كنون

-مدرس گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساری از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

-مدرس کارگاه های مختلف در شرکت زغال سنگ البرز مرکزی

-مدرس کارگاه های آموزشی در سازمان نظام مهندسی معدن

-عضو کمیته تخصصی زمین شناسی و اکتشاف نظام مهندسی معدن استان مازندران ۱۳۹۴-۹۷

-عضو هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان مازندران

-مدیر گروه های فنی و مهندسی واحد سوادکوه ۱۳۹۶ – ۹۸      

-مجري طرح پژوهشي مطالعه” ژئوشيمي و پتروگرافي سنگهاي ولكانيكي آلاشت سوادكوه“(دانشگاه آزاد اسلامي سواد كوه) ۱۳۸۵

-مجري طرح پژوهشي “روش پیشنهادی جهت ارزیابی سایت های باطله کارخانه های فراوری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی در کارخانه زغال شویی البرز مرکزی” ۱۳۸۷

-مجري طرح پژوهشي ” مطالعه رسوب شناسی رودخانه نکارود با نگرشی بر مسائل زیست محیطی و شناسایی آلاینده های فلزی در منطقه ” ۱۳۹۲

-همکار طرح پژوهشی “پی جویی و شناسایی اندیس های معدنی در شهرستان سواد کوه”

-همکار طرح پژوهشی اکتشاف فلورین در سازند الیکا البرز مرکزی بر روی معدن چنار بن شهرستان سواد کوه”

-عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران از ۱۳۸۳ تاکنون

-عضو فعال بسیج اساتید ۱۳۸۶ تاکنون

-معاون پژوهش و فناوری واحد سوادکوه ۱۳۹۴-۱۳۹۱

 

مهارت هاي تخصصي

آشنايي كافي:

– نرم افزار هاي پترولوژي  min pet   – new pet – Igpet – GCDkit و نرم افزار هاي  office – dips -Rockwork  

 

چاپ کتاب

-ترجمه و چاپ کتاب زمین شناسی ۱۳۹۷

              

تحقيقات و مقالات

-س.م.مرتضوي پتروگرافي و ژئوشيمي توده نفوذي آكاپل كلاردشت اولين همايش علوم زمين منطقه البرز و درياي خزر – لاهيجان ۱۳۸۴

-س.م.مرتضويه. حميديان – ع.نبي مطالعه ميكروبي و امكان آلوده كنندگي پساب حاصل از كارخانه ذغال شويي البرز مركزي دومين همايش امنيت مواد غذايي سواد كوه ۱۳۸۵

-ن.عقيلي – س.م.مرتضوي ” بررسي شاخص كيفي  خوراك  ورودي  كارخانه زغال شويي البرز مركزي دومين همايش معدن – سواد كوه ۱۳۸۵

-م. يوسفي – س.م مرتضوي ” تحليل و بررسي تجزيه چند متغيره در پردازش داده هاي اكتشافات ژئوشيميايي  رسوبات رودخانه اي  با  نگرشي  ويژه  بهروشهاي فاكتوري و خوشه اي ”  اولين كنگره كشوري  زمين شناسي كاربردي – مشهد ۱۳۸۶                                           

س.م.مرتضوي م. یعقوبی- ز ناصری ” بررسی تحلیلی عوامل بیماریزا و بیماری های رایج در معادن زغال سنگ ب مطالعه بر روی معادن زغال سنگ البرز مرکزی “ سومين همايش معدن- سواد كوه ۱۳۸۶ – چاپ در مجله اسوه

-س.م. مرتضويکانسار های اورانیوم دسته بندی از نظر نحوه تشکیل و ظرفیت اورانیوم  “سومين همايش معدن- سواد كوه ۱۳۸۶

-م. يوسفي- س.م. مرتضوي ” کاربرد روش تشخیص الگو در شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی فلورین در شهرستان سواد کوه یازدهمین همایش کشوری انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۶

ع. رجبی س.م.مرتضوی تفسیر کیفی لاگهای رادیواکتیویته در گمانه های اکتشاف زغال سنگ “ اولین همایش ملی معدن و علوم وابسطه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس ۱۳۸۸

-ع. رجبی – س.م. مرتضوی ” مدلسازی اکتشاف فلورین در سازند الیکا البرز مرکزی همراه با مطالعه موردی بر روی معدن چنار بن شهرستان سواد کوه “ همایش ملی زمین شناسی اقتصادی – دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹

-س.م. مرتضوی ن. بابایی ” معرفی افق ها و ژنز کانسار زئولیت در معدن انربن در شرق استان تهران “ همایش ملی زمین شناسی اقتصادی – دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۰

 Petrology of granitoid body in Moshir-Abad, South of Ghorveh (Northwestern Iran) Seyed Mojtaba Mortazavi1, Mansur Vosughi Abedini2, Seyed Jamal Sheikh Zakaryai3,Mohamad Emami – nautilus journal – Vol:128; Issue 1(No:2) March 2014: 52-63

-س.م. مرتضويظروف یکبار مصرف ، دوست یا دشمن ” اولین سمینار ملی امنیت غذایی – واحد سوادکوه ۱۳۹۰

-س.م. مرتضوينقش موقیعت جغرافیایی و شرایط محیطی در انتخاب سایت کارخانجات ” دومین سمینار ملی امنیت غذایی – واحد سوادکوه ۱۳۹۱

-س.م. مرتضوينقش تعالیم قرآن کریم در تعالی رفتارها و ادب اجتماعی ” همایش ملی قرآن و فرهنگ سازی – واحد سوادکوه ۱۳۹۱

-س.م. مرتضويبررسی تاثیر نوع کانی ها و سنگ ها بر رشد گیاهان ” دومین همایش امنیت غذایی – واحد سوادکوه ۱۳۹۱

-س.م. مرتضويامنیت غذایی و بررسی چالش های آن در جهان ” سومین همایش امنیت غذایی – واحد سوادکوه ۱۳۹۲

-س.م. مرتضوي ه. حمیدیانمطالعه میکروبی پسابهای حاصل از کارخانه ذغالشویی البرز مرکزی” کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین – واحد سوادکوه ۱۳۹۵

س.م. مرتضوي م. سجادی نسبمطالعه تحلیلی پایداری شیب در معادن روباز” کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین – واحد سوادکوه ۱۳۹۵

 

جزوات آموزشی

-کانی شناسی

-کارتوگرافی

-سنگ شناسی

-زمین شناسی عمومی