رزومه علمی : داریوش خادمی شورمستی

متولد : ۱۳۵۵/۹/۲۱ – رشت

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴-۳۹۰۲-۰۱۱۴۲۴۲                               

نمابر: ۳۰۱۵-۰۱۱۴۲۴۲

آدرس پست الكترونيكي : dkhademi@gmail.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :     -کاربرد افزودنی­ها در تغذیه طیور

-فرآوری محصولات دامی با تاکید بر حفظ و ارتقاءکیفی آن­ها

-شناسایی منابع جدید در تغذیه طیور با تاکید بر پسماند­ها

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۹۴- ۱۳۹۰

دکتری تخصصی تغذیه دام (معدل ۷۳/۱۷ رتبه اول)

دانشگاه: تربیت مدرس، تهران، ایران

عنوان رساله: استفاده از روغن تخم­کدو بر عملکرد، فراسنجه های خونی، ایمنی هومورال، ریخت شناسی روده و ماندگاری گوشت جوجه های گوشتی (نمره ۳۴/۱۹ درجه عالی)

استاد راهنما: پروفسور فرید شریعتمداری

۱۳۸۰-۱۳۷۸

کارشناسی ارشد تغذیه دام ( معدل ۰۴/۱۸ رتبه اول)

دانشگاه: تربیت مدرس، تهران، ایران

عنوان پایان نامه: مقایسه زئولیت­های طبیعی و فرآوری شده ایران بر عملکرد جوجه های گوشتی (نمره ۴۴/۱۹ درجه عالی)

استاد راهنما: پروفسور فرید شریعتمداری

۱۳۷۸ -۱۳۷۴

کارشناسی علوم دامی تغذیه دام ( معدل ۴۵/۱۷ رتبه اول)

دانشگاه: مازندران، ساری، ایران

عنوان پایان نامه: بررسی بیماری های متابولیک در دام

۱۳۷۴-۱۳۷۰

دیپلم تجربی

دبیرستان ۱۵ خرداد، ساری ایران

 

تجربه های کاری

-عضو هیأت علمی تمام وقت رسمی قطعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از ۱۳۸۲ تا کنون

-مدیر گروه کشاورزی/ منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، ۱۱ سال

-ریاست مجتمع / معاونت آموزشی – دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی ۱ سال

-عضویت در کمیسیون موارد خاص آموزشی/ شورای پژوهشی/ شورای فرهنگی/ شورای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، ۷ سال

-معاون آموزشی واحد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، ۲ سال

-داوری مجله تولیدات دامی دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

-عضو کمیته علمی پنج دوره همایش ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

-عضو کمیته علمی همایش ملی شیلات و آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

-دبیر سمینار منطقه ای مازندران در افق چشم انداز سند ۱۴۰۴

-سرپرست واحد از مرداد۹۵ تا کنون

 

فعالیت پژوهشی

کتاب:

-تغذیه دام کاربردی، خوراک و خوراک دادن، مترجم، تهران، نشر علم کشاورزی، ۱۳۸۶

-پروبیوتیک در صنایع غذایی، مؤلف و مترجم، مهرالنبی، ۱۳۹۳

-اصول بیوشیمی، ویراستار علمی، نقش گستران بهار، ۱۳۸۷

 

طرح های تحقیقاتی:

-خادمی شورمستی، د (۱۳۸۵). بررسی وضعیت مدیریت تغذیه واحد­های پرورش طیور شهرستان سوادکوه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-خادمی شورمستی، د. و فهیم دژبان، ی (۱۳۸۷). تاثیر استفاده از زئولیت و دی استات سدیم بر مجموع ازت فرار (TVN ) پودر ماهی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-خادمی شورمستی، د. و فهیم دژبان، ی (۱۳۸۹). بررسی تاثیرات سطوح مختلف ارگوسان بر روی معیار های شاخص رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

مقالات منتشره در مجلات:

-خادمی شورمستی، د. و فهیم دژبان، ی.(۱۳۸۹). تاثیر استفاده از کلینوپتیلولیت(زئولیت) بر مجموع ازت های فرار(TVN ) آرد ماهی کیلکا در طول دوره نگهداری، مجله علمی-پژوهشی شیلات،۴(۲): ۲۷-۱۹٫

-خادمی شورمستی، د. ، فهیم دژبان، ی. و اوانی، ع. (۱۳۹۱). بررسی تاثیرات سطوح مختلف ارگوسان بر روی معیار های شاخص رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان. مجله علمی-پژوهشی شیلات، ۶(۴): ۸۷-۸۱٫

-امیرپور، م.، امینی، م. و خادمی شورمستی، د.(۱۳۹۴). بررسی افلاتوکسین M1 در کشک پاستوریزه توزیع شده در تهران، سلامت و محیط، ۸(۱): ۱۱۶- ۱۰۹٫

-خادمی شورمستی، د.، شریعتمداری، ف.، کریمی ترشیزی، م. ا. و لطف اللهیان، ه. (۱۳۹۴). تأثیر منبع چربی و افزودنی بر عملکرد، صفات تولیدی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی، تولیدات دامی، ۱۷(۲): ۲۲۱-۲۱۱٫

-اسماعیل زاده کناری، ف.، اسماعیل زاده کناری، ر. و خادمی شورمستی، د. (۱۳۹۶). اثرات صمغ حرا و لوکاست بر جذب روغن و بافت خلال سیب زمینی سرخ شده و تأثیر آنها بر کیفیت روغن مورد استفاده. علوم و صنایع غذایی، ۱۴(۷۲): ۲۸۱-۲۷۳٫

Smariha, A., J. EbrahimpourKasmani, M. Kiaei and D. KhademiShurmasti (2011). Chemo- mechanical pulping (CMP) of rapeseed residues. World Applieid Sciences Journal, 13(5):1000-1004.

Valipour Kootenaie, F., Ariaeii, P., Khademi Shurmasti, D. and Nemati, M. (2017). Effect of chitosan edible coating enriched with Eucalyptus essential oil and α tocopherol on silver carp fillets quality during refrigerated storage. Journal of Food Safety, 37:1-8.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسها و همایش های داخل و خارج از کشور:

-مردانی کیاسری، م. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۸). تأثیر پوشش نانو کامپوزیتی آلزینات سدیم- نانو ذرات رس غنی شده با علف لیمو بر ماندگاری فیله ماهی، دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، تهران

-احمدی رکابدارکلایی، ز. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۸). تأثیر پوشش بیوکامپوزیتی کربوکسی متیل سلولز – اسید الئیک غنی شده با عصاره پونه سنبلی بر ماندگاری فیله ماهی کپور در شرایط نگهداری سرد، دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، تهران

-محمدی، ش. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۸). تأثیر پوشش بیوکامپوزیتی غنی شده با افشره لیمو ترش بر ماندگاری فیله ماهی، دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، تهران

-بابایی دراز، م. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۶) . تأثیر پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز همراه با عصاره گل همیشه بهار (Calendula) بر برخی شاخص های فسادمیکروبی فیله مرغ، دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم، تهران، سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

-ذاکری، س.م. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۵) . مقایسه پوشش های فعال خوراکی آلژینات سدیم وکازیینات سدیم همراه با اسیدآسکوربیک وپروپیل گالات برخصوصیات شیمیایی فیله مرغ طی دوره نگهداری، اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

-یمینی، ف. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۵). تأثیر عصاره مرزه کوهی (Satureja hortensis)  همراه با پوشش خوراکی آلژینات سدیم بر کیفیت میکروبی گوشت مرغ طی دوره نگهداری در شرایط سرد ( ۴ درجه سانتیگراد) ، دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

-سلیمی، م.، کرمی، م.و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۵).  مقایسات میانگین تغییرات اسیدهای چرب در فرمولاسیونهای ترکیبی روغن قنادی، اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

-گل محمدی، م. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۴).  تأثیر پوشش فعال خوراکی بر پایه زانتان بر آلودگی میکروبی فیله مرغ طی دوره نگهداری در شرایط سرد، سومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

-خلفی پور کاظم، ز. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۴). بررسی تأثیر خواص آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی ژلاتین غنی شده با عصاره چای سبز بر کیفیت گوشت فیله ماهی رنگین کمان طی دوره نگهداری. چهارمین سمینار ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه، اردیبهشت ۹۴٫

-پوراحمدی، ش. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۴). بررسی اثر ضد باکتریایی پوشش فعال خوراکی ژلاتین همراه با اسانس آویشن شیرازی و اسید آسکوربیک بر ماندگاری گوشت مرغ. چهارمین سمینار ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه، اردیبهشت ۹۴٫

-ولیپور کوتنایی، ف. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۴). تأثیر کیتوزان غنی شده با اسانس اکالیپتوس در روند تغییرات شیمیایی کپور نقره¬ای طی نگهداری در شرایط سرد. چهارمین سمینار ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه، اردیبهشت ۹۴٫

-افشاری، ز. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۳). اثرات ضد باکتریایی پوشش آلژینات سدیم حاوی عصاره آبی چای سبز بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد. همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، دیماه ۹۳٫

-خوئینی، ع. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۲). بررسی امکان غنی سازی ماکارونی با ویتامین های گروه بی و فیبر و تاثیر ان بر سلامت انسان. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، اردیبهشت ۹۲ .

-مصطفی نژاد، س. ر. و خادمی شورمستی، د(۱۳۹۲). بررسی امکان تولید فرآورده های غذایی با منشا امی غنی شده با اسید لینولئیک کانژوگه. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، اردیبهشت ۹۲٫

-خادمی شورمستی، د. و جعفریان، س(۱۳۹۱). بررسی امکان تولید و استفاده از پروتئین تک یاخته ای (SCP ) بعنوان منبع پروتئینی جدید در صنایع غذایی. دولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، ۲۶ و ۲۷ مهرماه ۱۳۹۱٫

-خادمی شورمستی، د. و جعفریان، س.(۱۳۹۰). بررسی عوامل مؤثر بر محتوای اسید لینولئیک کانژوگه (CLA ) شیر و فرآورده های لبنی. اولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ .

-خادمی شورمستی، د.(۱۳۹۰). بررسی امکان استفاده از فایتوبیوتیکها بعنوان جایگزین آنتی بیوتیکها و تأثیر آن بر امنیت غذایی تولیدات طیور. اولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ .

-گوران اوریمی، س. و خادمی شورمستی، د.(۱۳۹۰). بررسی ویژگیهای محصولات لبنی حاوی پروبیوتیک و تأثیر آنها بر سلامت مصرف کنندگان. اولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ .

-خادمی شورمستی، د.، فهیم دژبان، ی. و اوانی، ا.(۱۳۸۹). تأثیر ارگوسان بر فاکتورهای رشد و بقای بچه ماهی قزل آلا در مراحل رشد اولیه. چهارمین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، کرج،  ۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۳۸۹٫ صفحات: ۴۷۰۳-۴۶۹۸ .

-خادمی شورمستی، د.، فهیم دژبان، ی. و کامل، س.(۱۳۸۹). جایگاه ارزش غذایی و بازاریابی میگو در امنیت غذایی. نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده¬های شیلاتی، بندرانزلی، ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۹، کتابچه خلاصه مقالات صفحه ۱۰۰٫

-چاشنی دل، ی.، قنبری، ک.، سمیع، ع.، انصاری پیرسرایی، ز. و خادمی شورمستی، د.(۱۳۸۳). مطالعه اثر سطوح مختلف زئولیت و پروتئین جیره غذایی بر توان پرواری و خصوصیات لاشه بره های پرواری نژاد زل. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، تهران، ۱۲-۱۰ شهریور۱۳۸۳، کتابچه خلاصه مقالات ص. ۱۵۲- ۱۵۰٫

Chashnidel, Y., Ansari Pirsaraeei, Z., TeimouriYansari, A., Yousef Elahi, M. and Khademi Shurmasti, D. (2004). Effect of three levels of dietary on feedlot and carcasss characteristics of Iranain male buffalo calves. 7th World Buffalo Congresss. Phillipines. Oct. 20-23(2004). Proceeding 372-374.

Chshnidel, Y., Khademi, D., Mirabdolbaghi, J. Lotfollahian, H. and Shriatmadari, F. (2004). Comparing of the effet of natural and processed Iranian zeolite on broiler chicken performance. 12th World Poultry Congress. Jun. 8-13(2004). Turkey, Proceeding 472.

Shariatmadari, F., J. Mirabdolbaghi, D. Khademi Shurmasti and H. Lotollahian (2004). Effect of natural and processed zeolites (Clinoptilolite) on broiler chickens performance, World Poultry Science Association (UK Brunch), Annual Meeting, U.K. 2004, S 54. (in English)

Khademi Shurmasti, D. and K. J. Khorshidi (2007). Effect of Natural and Processed Iranian Zeolite on Carcass Characteristics of Broiler chicken, Proceeding of 18th European Symposium on The Quality of Poultry Meat, Prague, Czech Republic, Sep. 2007, P258 (in English).

 

پایان نامه های راهنمایی شده:

-قادری، م. (۱۳۹۱). تاثیر اسانس آبی دارچین بر خصوصیات بیوشیمیایی فیله کپور معمولی در طی نگهداری در دمای ۴ و ۱۸- درجه سانتیگراد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-کاملی، م. (۱۳۹۱). مقایسه اثر آنتی اکسیدانی اسانس دارچین و آنتی اکسیدان سنتزی (BHA ) بر خصوصیات اکسیداتیو و میکروبی فیله ماهی کپور معمولی در شرایط نگهداری سرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-میری، ب. (۱۳۹۲). بررسی تاثیر اسانس چای سبز بر شاخص های کیفی و اکسیداتیو برگر های تولیدی از سوریمی کپور معمولی و گوشت قرمز طی نگهداری در شرایط سرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

-حسینعلی، ر. (۱۳۹۲). تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان غنی شده با اسانس چای سبز بر ماندگاری و خصوصیات بیوشیمیایی و میکروبی گوشت ران مرغ در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-افشاری، ز. (۱۳۹۲). اثرات ضد اکسیداسیونی و ضد باکتریایی پوشش آلژینات سدیم حاوی عصاره آبی چای سبز بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در دمای ۴ و ۱۸- درجه سانتیگراد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-آلوسی، م. (۱۳۹۳). بررسی خواص فیزیکو شیمیایی، ضد میکروبی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه نشاسته کاساوا غنی شده با عصاره شنبلیله. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-شهمیر شورمستی، ن. (۱۳۹۳). اثرموادپرکننده و انتی اکسيدانها بر اکسيداسيون و ترکيبات اسيدچرب ماهی تن طی فرايند کنسرو سازی و نگهداری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-پوراحمدی، ش. (۱۳۹۳). اثر ضد اکسیداسیونی و ضد باکتریایی پوشش فعال خوراکی ژلاتین به همراه اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و اسید آسکوربیک بر ماندگاری گوشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-خلفی پورکاظم، ز. (۱۳۹۳). تاثیر خواص نگهدارندگی اسانس چای سبز (Camellia sinesis )با استفاده از پوشش فعال خوراکی ژلاتین بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-قربانی، ح. (۱۳۹۳). مقایسه اثر پوشش خوراکی آلژینات سدیم و ژلاتین همراه با اسید اسکوربیک بر ماندگاری گوشت ران مرغ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-یخکشی، ن. (۱۳۹۳). تاثیر پوشش خوراکی کازئینات سدیم همراه با اسید سیتریک و اسانس چای سبز بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-کیانی، م. (۱۳۹۴).اثر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis) بر ماندگاری فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykissشور و حاوی پوشش خوراکی در شرایط سرد (۱ ± ۴). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-امینی، م. (۱۳۹۴). مقایسه پوشش های خوراکی بر پایه کربوهیدرات و پروتئین بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-ظفرمند، ف. (۱۳۹۴). تاثیر پوشش خوراکی ترکیبی حاوی عصاره های گیاهی بر ماندگاری گوشت مرغ طی دوره نگهداری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

-بهاروند، م. (۱۳۹۴). تاثیر پوشش خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز بر مانگاری گوشت مرغ طی دوره نگهداری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.