رزومه علمی : حمید کاوسی زرخونی

متولد :

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكي : –


اهداف و انگيزه ها            

 -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

 

تحصیلات

-کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه نوشهر چالوس : ۷۷ تا ۷۹

-کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران : ۷۱ تا ۷۵    

 

  فعالیت های آموزشی

-تدریس در دانشگاههای سوادکوه  قایمشهر نور و امل  

 

فعالیت پژوهشی

-تالیف وتجدید چاپ کتاب (سخن فارسی چاپ سوم  ) 

 

فعالیت فرهنگی

-شرکت در کارگاههای اموزشی وفرهنگی دانشگاه وحضور در جلسات دانشگاهی