رزومه علمی : بابک مقدسی

متولد : تهران

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكي : babak_moghaddasi@yahoo.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۸۷

دکتری تخصصی بیولوژی دریا

دانشکده علوم و فنون دريايى، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

۱۳۷۹

كارشناسي ارشد بیولوژی ماهیان دریا

دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

۱۳۷۰

كارشناسي زیست شناسی علوم جانوری

دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی تهران

۱۳۶۴

ديپلم: علوم تجربی،

دبیرستان شهید دستغیب (کیهان نو)، منطقه ۲، تهران

 

سوابق شغلی و اجرایی

-عضو هیئت علمی تمام وقت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۷ تا كنون)

-عضو هیئت علمی تمام وقت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سواد کوه (۱۳۸۲-۱۳۹۷)

-عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۸۹ تا كنون)

-عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران  شمال (۱۳۹۴- ۱۳۹۶)

-عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران (۱۳۹۳- ۱۳۹۴)

-عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل (۱۳۸۸ و ۱۳۹۶- ۱۳۹۷)

-عضو کمیته تخصصی پرورش آبزیان در قفس، سازمان حفاظت محیط زیست (۱۳۹۵)

-عضو کارگروه برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (۱۳۹۵ تا كنون)

-عضو کمیته منتخب واحد سوادکوه، وابسته به هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۲-۱۳۹۵)

-عضو شورای پژوهشی واحد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (۱۳۸۵-۱۳۹۵)

-عضو شورای آموزشی واحد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (۱۳۸۴-۱۳۸۵)

-مدیر گروه منابع طبيعى، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (۱۳۸۷-۱۳۸۸)

-مدیر گروه شیلات و زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (۱۳۸۳-۱۳۸۶)

-سرپرست انجمن علمی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (۱۳۸۸-۱۳۹۱)

-سرپرست انجمن علمی زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (۱۳۸۴-۱۳۹۱)

-دبیر همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه (۲۴و۲۵آبان۱۳۹۱)

-دبير حق التدريس مدارس غیرانتفاعی مناطق ۲ و ۵، آموزش و پرورش شهر تهران (۱۳۷۲-۱۳۹۰)

-مجری برنامه علمی «علم- تجربه»، گروه دانش، شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی (تابستان ۱۳۸۱)

-افسر بانک خون مرکز تحقیقات آزمایشگاهی، بهداری نيروى زمينى ارتش جمهوری اسلامی (۱۳۷۰- ۱۳۷۲)

-مدیر مرکز پژوهش های زیستی پارس (۱۳۹۲ تاکنون)

 

عضویت در کمیته داوری همایش­های علمی (بین المللی)

– کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم: پیشگامان پژوهش­های نوین، اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و شهرداری رشت (۱۴ دی ۱۳۹۵)

-کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، مدیریت شهری، محیط  زیست و پسماند: اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و شهرداری منطقه ۱ رشت (۲۹ تير ۱۳۹۵)

– سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی: دانشگاه شهید بهشتی تهران (۷ شهریور ۱۳۹۴)

– سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، چابهار (۲۷-۳۰ بهمن ۱۳۹۲)

– همایش بین المللی خلیج فارس: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر (۱۷ – ۱۹ شهریور ۱۳۸۸)

 

عضویت در کمیته داوری همایشهای علمی (منطقه ای)

– همایش منطقه ای آبزی پروری نوین و توسعه پایدار: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل (۳۰ بهمن ۱۳۸۷)

– همایش منطقه ای شیلات (بیولوژی، اکولوژی و آبزی پروری):  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادكوه (۲۵ و۲۴ آذر ۱۳۸۷)

– اولین همایش ملی علوم آبزیان: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر (۴ و۵ اسفند ۱۳۸۹)

 

عضویت در کمیته داوری نشریات علمی

مجله علمی- پژوهشی ” ژنتیک نوین”، انجمن ژنتیک ایران

– مجله علمی- پژوهشی ” شیلات ایران”، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

-مجله علمی- پژوهشی ” پژوهش¬های جانوری”، انجمن زیست شناسی ایران

-مجله علمی- پژوهشی ” یافته های نوین در علوم زیستی “، دانشگاه خوارزمی

-مجله علمی- پژوهشی ” اقیانوس شناسی”، موسسه ملی اقيانوس شناسی و انجمن علوم و فنون دريايی

-مجله علمی- پژوهشی ” اکوبیولوژی تالاب”، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

-مجله علمی- پژوهشی “بیولوژی دریا”، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

-مجله علمی- پژوهشی “علوم آبزیان”، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

– فصل نامه علمی- پژوهشی “زیست شناسی جانوری”، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

-مجله “تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده”، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

کمیته داوران طرح های پژوهشی و کتاب های در دست انتشار، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، دانشگاه‌ رازی، کرمانشاه.

 

انتشارات علمی (مقالات ISI)

   Zarghami, M., Nazarhaghighi, F., Fatemi, M.R., Mousavi Nadoushan, R., Sohrabi Mollayousefi, M., and Moghaddasi, B., 2018, Meiofauna and macrofauna community structure in relation with environmental factors at South of Caspian Sea, Int. J.   Hum. Capital Urban Manage., 3(1):31-44, winter 2018.

  Mahmoodzadeh, A., Fatemi, S. M. R., Valinassab, T., Jamili, Sh., and Moghaddasi, B., 2015, Spatial and Temporal Distribution pattern and Biomass Trend of Haemulidae family in the Oman Sea, International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS), 5(7):2015, 920-927.

   Zarghami, M., Fatemi M. R., Moghaddasi, B., Sohrabi Mollayousefi, M., and Mousavi Nadoushan, R., 2014, Seasonal distribution of ostracoda in the southern Caspian Sea (Mazandaran-Iran), International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences (IJPAES), 4(3): 493-501.

 Zarghami, M., Moghaddasi, B., Sohrabi Mollayousefi, M., Mousavi Nadoushan, R., and Fatemi M. R., 2014, Assay of Distribution Meiobenthic Streblospiogyno branchiata (Polychaeta) in the Sediments of the South Caspian Sea (Mazandaran Province), Advances in Environmental Biology, AENSI Journals, 8(4): 894-899.

  Ghane, F., Sadough, M., Manouchehri, H., Moghaddasi, B., and Nazaran Hasankiadeh, M., 2014, Identification and Abundance of Benthic Foraminifera in Sediments of Southern Caspian Sea from Bahnamir to Babolsar, Iran, International Journal of Marine Science, 4(11): 99-107.

  Mooraki, N., Moghadasi, B., Manoochehry, H., and Changizy, R., 2013, Spatial distribution and assemblage structure of foraminifera in Nayband Bay and Haleh Estuary, North-West of the Persian Gulf, Iranian Journal of Fisheries Sciences, 12(3): 654-668.

 Sadough, M., Ghane, F., Manouchehri, H., Moghaddasi, B., and Beikaee, H., 2013, Identification and Abundance of Benthic Foraminifera in the Sediments from Fereidoonkenar to Babolsar of Southern Caspian Sea, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13: 79-86.

  Mostafawi, N., Nabavi, S.M.B., and Moghaddasi, B., 2010, Ostracods from the Strait of Hormuz and Gulf of Oman, Northern Arabian Sea, Revista espanola de Micropaleontologia, 42(2): 243-265.

 Moghaddasi, B., Nabavi, S.M.B., Vosoughi, G., Fatemi S.M.R., and and Jamili, S., 2009, Abundance and Distribution of Benthic Foraminifera in the Northern Oman Sea (Iranian Side) Continental Shelf Sediments, Research Journal of Environmental Sciences, Academic Journals Inc., 3(2): 210-217.

انتشارات علمی (علمی-پژوهشی)

–  مورکی*، ن.، مقدسى، ب.، و نهاوندى، ر.، ۱۳۹۷، بررسی سیستماتیک روزنه داران کفزی در رسوبات آب-های ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس)، فصل نامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، ۱۰(۱): ۳۸۹-۴۰۰٫

– متقی دارابی، ح.، شاپوری، م.، و مقدسی، ب.، ۱۳۹۶، ارزیابی ساختار و تنوع اجتماعات ماکروبنتوز در رودخانه های گاماسیاب و بیستون (استان کرمانشاه)، فصل نامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، ۹(۳): ۴۱۶-۴۱۱٫

– حسینپور، م.، و مقدسی*، ب.، ۱۳۹۶، غلظت كشنده (LC50 96h) سم کنفیدور برای بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)، فصل نامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۹(۳): ۳۴-۲۷٫

–  محمودزاده، ا.، فاطمي س. م. ر*، ولي نسب، ت.، جميلی، ش.، و مقدسي، ب.، ۱۳۹۵، بررسی الگوی پراکنش مکانی، زمانی و روند تغييرات توده زنده خانواده گوازيم ماهيان (Nemipteridae) در آب­های ساحلی دريای عمان (استان سيستان و بلوچستان)، مجله علمی شيلات ايران، ۲۵(۴)، ۱۳۲-۱۲۱٫

-مورکی*، ن.، مقدسی، ب.، منوچهری، ح.، و چنگیزی، ر.، ۱۳۹۵، سنجش غلظت فلزات سنگین و ارزیابی درجه آلودگی رسوبات خور هاله و خلیج نایبند و تأثیر آن بر اجتماعات روزنه داران کف زی، فصل نامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ۸(۲۹): ۵۸-۴۵٫

– رمضانی، ف.، و مقدسی*، ب.، ۱۳۹۵، تاثیر پروبیوتیک‌ پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیسی (Pediococcus acidilactici) بر شاخص‌های رشد و تغذیه، در بچه ماهیان سیکلید زندانی (Amatitlania nigrofasciata)، فصل نامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۹(۲): ۴۵- ۵۷٫

– جوادی، ا.، شجیعی*، ه.، و مقدسی، ب.، ۱۳۹۵، بررسی اثرات كلوميفن در جيره غذایی و تاثير آن بر فاكتورهای رشد ماهی گورامی (Trichogaster trichopterus)، فصل نامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۹(۱): ۱- ۸٫

-صادقی، م.، مقدسی، ب.، مورکی، ن.، و اصغری، س.، ۱۳۹۵، اهمیت رش های ساحلی (Pontogammarus maeoticus) در رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی در سواحل خزر آباد ساری، مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال، ۱۱(۲): ۲۲-۳۳٫

-ضرغامی، م.، فاطمی، س.م.ر.، مقدسی، ب.، سهرابی ملایوسفی، م.، و موسوی ندوشن، ر، ۱۳۹۴، بررسی الگوی پراکنش کرم پرتار Streblospio gynobranchiata در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر (استان مازندران)، مجله زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز، ۷(۲۷): ۲۰-۱۱٫

– صدیق نوحی، ن.، مقدسی*، ب.، و چنگیزی، ر.، ۱۳۹۴، تاثیر استفاده از سین‌ بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی بر کارایی رشد در بچه ماهیان سیکلید سورم طلایی (Heros severus)، فصل نامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۸(۱): ۳۷-۴۶٫

– حاتمی لنکرانی، ح.، مقدسی*، ب.، سهرابی ملایوسفی، م.، نبوی، س.م.ب.، و وثوقی، غ.، ۱۳۹۴، بررسی و شناسایی گونه­ای Ostracoda کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر و ارتباط تراکم آن با فاکتورهای محیطی در بازه زمانی زمستان و بهار (حد فاصل نور تا نوشهر)، فصل نامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، ۷(۲): ۹۹-۱۱۰٫

– بشکاردانا، س.، مقدسی*، ب.، و منوچهری، ح.، ۱۳۹۳، تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک بایومین ایمبو (Biomin Imbo) در جیره غذایی بر کارایی رشد بچه ماهیان طلایی نژاد اوراندا (Carassius auratus)، فصل نامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۷(۲): ۱-۱۲٫

– اقبالی، م.، پيروزمنش، س.، مقدسی، ب.، سهرابی ملايوسفی، م.، و قوام مصطفوی، پ.، ۱۳۹۳، تاثير آلودگی فلزات سنگين بر تراكم  و پراكنش روزنه داران كفزی در رسوبات ساحل جنوبی دريای خزر (حدفاصل عباس آباد تا رامسر)، فصلنامه زمين شناسی محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۸(۲۸): ۴۵-۵۲٫

– اکبری لله مرزی*، م.، مقدسى، ب.، فارابى، س. م. و.، روحی، ا.، و شاپوری، م.، ۱۳۹۲، ترکیب و تنوع فیتوپلانکتونی در رژیم تغذیه‌ای ماهی کپور نقره­ای (Hypophthalmichthys molitrix) و آب‌بندان‌های منطقه مرکزی مازندران، مجله پژوهش‌های علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ۸(۴): ۶۳-۷۴٫

– نبوی، س. م. ب.، موسی پناه، س. غ.، رجب زاده قطرمی، ا.، مقدسی، ب.، مصطفوی، ن.، شوکت، پ.، نبوی، س. ن.، و قیم اشرفی، م.، ۱۳۹۲، شناسایی و انتشار جغرافیایی ۹ گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان)، مجله علوم و فنون دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ۱۲(۱): ۱۱۴-۱۲۲٫

– قانع، ف.، منوچهری ح.، و مقدسی، ب.، ۱۳۹۱، شناسايی روزنه داران كفزی در رسوبات ساحل جنوبی دريای خزر، حد فاصل بهنمير تا بابلسر، مجله محيط زيست جانوری، ۴(۲): ۶۷-۷۲٫

– صادقی، م.، مقدسی، ب.، مورکی، ن.، و بخشی، ا.، ۱۳۹۱، بررسی تأثیر غلظت­های مختلف یون نیترات بر میزان رشد و بازماندگی نوزاد دلقک ماهی کاذب (Amphiprion ocellaris)، مجله بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز، ۳(۱۳): ۱۲-۲۰٫

– صدوق، م.، منوچهری، ح.، مقدسی، ب. و قانع، ف.، ۱۳۹۰، بررسی فراوانی روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دريای خزر، (فريدونکنار تا بابلسر)، مجله محيط زيست جانوری، ۳(۴). 

– مقدسى، ب.، منوچهری، ح.، و اهدایى، م.، ۱۳۸۹، مقایسه روش های رنگ آمیزی مصنوعی سیکلید گرین‌ترور (Aequidens rivulatus) از طریق تزریق، مجله بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز، ۲(۱): ۵۷-۶۴٫

– مقدسى، ب.، نبوى، س. م. ب.، فاطمى، س. م. ر.، و وثوقى، غ. ح.، ۱۳۸۸، بررسی سیستماتیک روزنه داران کفزی در رسوبات نواحی دور از ساحل فلات قاره دریای عمان، مجله بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز، ۱(۳): ۱۳-۲۷٫

– سیف‌آبادی، س. ج.، نگارستان، ح.، و مقدسی، ب.، ۱۳۸۲، ترکیبات عمده شیمیایی گاماروس Pontogammarus maeoticus در طول ساحل جنوبی دریای خزر، مجله علوم دریایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران و انجمن علوم و فنون دريايى ايران، ۳(۱):۵۱-۵۶٫

 

انتشارات علمی (علمی – تخصصی)

-چگینی فر، م. ب.،  ماشینچیان مرادی، ع.،  و مقدسی، ب.، ۱۳۹۵، ارزیابی آلودگی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و مس) در رسوبات منطقه بندرامیرآباد و ارتباط آن با تنوع وتراکم روزنه داران کفزی، فصلنامه علوم و فناوری دریا، ۸۰(۸۰).

– واحدی، م.، مقدسی، ب.، نبوی، س. م. ب.، و سهرابی ملایوسفی، م.، ۱۳۹۲، بررسی آلودگی فلزات سنگین مس، سرب و کادمیوم در ساحل جنوبی دریای خزر (حدفاصل بندر نوشهر)، فصل نامه دیدگاه، اداره كل مركز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی سازمان‌بنادر و دریانوردی، ۲۵: ۳-۳۲٫

 

طرح های پژوهشی

بررسی امکان رنگ آمیزی مصنوعی ماهیان گرین‌ترور (Aequidens rivulatus) و پروت از طریق تزریق:  مقدسى،ب.، منوچهری،ح.، و اهدایى، م.، ۱۳۸۹، بررسی امکان رنگ آمیزی مصنوعی ماهیان گرین ترور (Aequidens rivulatus) و پروت از طریق تزریق، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه، ۴۴ص.

 

ویراستاری  کتاب علمی

-بی­مهرگان کفزی دریایی (روش­های بررسی بی­مهرگان کفزی دریایی ایران): ربانی­ها، م.، میردار هریجانی، ج.، عوفی، ف.، و گرامی، م.ح.، ۱۳۹۷، بی­مهرگان کفزی دریایی (روش­های بررسی بی­مهرگان کفزی دریایی ایران)، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور.  شابک: ۲۴-۲-۸۴۵۱-۶۰۰-۹۷۸

– حیات در محیط آبی    اسمعیلی قلزم، ح.، ۱۳۸۸، حیات در محیط آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه، ۳۱۱ص. شابک: ۶-۶۲۰-۲۲۳-۹۶۴-۹۷۸

 

تصویرگری کتاب علمی

نین شناسی:     (شمس لاهیجانی، م.، ۱۳۷۴، جنین شناسی، جلد اول: تولید مثل و چگونگی رشد و نمو جنین، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۳۳۷ص.)     شماره Dewey: 33/574   ج ۶۶۵ ش

 

تقدیر نامه

پژوهشگر برتر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۶)

 

مقالات ارائه شده در همایش­های علمی

 Mooraki*, N., Moghadasi, B., Manoochehry, H., and Changizy, R., 2012, Spatial distribution and assemblage structure of Foraminifera in Nayband Estuary, North-West of the Persian Gulf, in relation to industrial activities, International Conference on “Land – Sea Interactions in the Coastal Zone”, Jounieh- Lebanon, 06-08 November, 2012.

– مقدسى*، ب.، ترابی، م.ا.، رستمی، م.م.، موسوی، س.، و شعرانی، س.، ۱۳۹۷، تعیین غلظت کشنده حاد (LC5096h) و حداکثر غلطت مجاز داروی مالاشیت گریت در ماهی گورخری (Danio rerio)، چهارمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران (۷-۹ اسفند ۱۳۹۷)

– امیری کیوانلو*، ی.، یزدانی، ز.، حاتمی، س. ط.، و مقدسی، ب.، ۱۳۹۵، تعیین غلظت کشنده (LC5096h) سم کنفیدور و تاثیر آن بر عملکرد رشد و بازماندگی در بچه ماهیان کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) ، دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار، تهران (۱۸ اسفند ۱۳۹۵)

– ابراهيم نژاد*، ه.، شجيعی، ه.، – و مقدسی، ب.، ۱۳۹۳، بررسی تاثير خوراكی كلوميفن بر شاخص های گنادی ماهی گورامی سه خال Trichopodus trichopterus، دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، تهران (۲۰ اسفند ۱۳۹۳)

-شکیبایی*، م.،  روحی، ا.،  مقدسی، ب.، و جوانمرد، و.،  ۱۳۹۳، بررسی چرخه زندگی پاروپای گونه آکارتیا تونسا (Acartia tonsa) در آبهای ناحیه جنوبی دریای خزر (امیرآباد – مازندران)، دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران (۲۱ مهرماه ۱۳۹۳)

–  جوانمرد*، و.،  روحی، ا.،  مقدسی، ب.،  شکیبایی، م.، و اکبریللهمرزی، م. ر.، ۱۳۹۳، بررسی چرخه زندگی پاروپای گونه آکارتیا تونسا (Acartia tonsa) در آبهای ناحیه جنوبی دریای خزر (بابلسر-مازندران)، دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران (۲۱ مهرماه ۱۳۹۳)

-احمدیان*، م.، مقدسی، ب.، نبوی، س. م. ب.، و سهرابی ملایوسفی، م.، ۱۳۹۳، بررسی تاثير آلودگی  فلزات سنگين (Pb, Cd, Cu) بر تراكم و پراكنش روزنه داران كفزی در رسوبات ساحل جنوبی دريای خزر (حدفاصل محمود آباد تا نوشهر)، كنفرانس سراسری محيط زيست و انرژی ايران، موسسه بين المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفا شهر (۲۰ مرداد ۱۳۹۳)

– احمدیان*، م.، مقدسی، ب.، نبوی، س. م. ب.، و سهرابی ملایوسفی، م.، ۱۳۹۳، بررسی تاثير آلودگی  فلزات سنگين Zn,Pb,Ni بر تراكم و پراكنش روزنه داران كفزی در رسوبات ساحل جنوبی دريای خزر (حدفاصل محمود آباد تا نوشهر)، دومين همايش ملی و تخصصی پژوهش های محيط زيست ايران، انجمن ارزيابان محيط زيست هگمتانه، همدان (۱۶ مرداد ۱۳۹۳)

– صدرارحامی*، م. ، منوچهری، ح.، مورکی، ن.، و مقدسی، ب.، ۱۳۹۲، شناسايی، فراوانی و پراكنش استراكودهای كفزی در خليج نايبند خليج فارس و استفاده از آنها به عنوان شاخص زيستی، اولين همايش حفاظت از تالاب ها و اكوسيستم های آبی ايران، شركت هم انديشان محيط زيست فردا، همدان  (۱۹اردیبهشت۱۳۹۲)

-ضرغامی*، م.، فاطمی، س.م.ر.، مقدسی، ب.، سهرابی ملایوسفی، م. و موسوی ندوشن، ر.، ۱۳۹۲، شناسایی روزنه دارن کفزی در رسوبات ناحیه جنوبی دریای خزر ( بندر امیرآباد)، همایش ملی علوم جانوران آبزی، دانشگاه گیلان (۵ تا ۷ شهریور۱۳۹۲)

– صدرارحامی*، م. ، منوچهری، ح.، مورکی، ن.، و مقدسی، ب.، ۱۳۹۱، شناسایی، فراوانی و پراکنش استراکودهای کفزی در خلیج نایبند خلیج فارس در فصل زمستان، اولین همایش پژوهش های شیلاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (۸ و۹ اسفند۱۳۹۱)

-مقدسى، ب.، نبوى، س. م. ب.، سهرابی ملایوسفی، م.، وثوقی، غ.، ابراهیمی*، و.، و شمس کیا، م.، ۱۳۹۱، شناسایی روزنه داران کفزی در ساحل جنوبی دریای خزر حد فاصل محمودآباد تا نور، همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۲۴و۲۵ آبان۱۳۹۱)

– مقدسى، ب.، نبوى، س. م. ب.، سهرابی ملایوسفی، م.، وثوقی، غ.، شمس کیا*، م.، و ابراهیمی، و.، ۱۳۹۱، بررسی پراکنش روزنه داران کفزی در ساحل جنوبی دریای خزر حد فاصل نور تا نوشهر، همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۲۴و۲۵ آبان۱۳۹۱)

-مقدسى، ب.، نبوى، س. م. ب.، سهرابی ملایوسفی، م.، وثوقی، غ.، و شمس کیا*، م.، ۱۳۹۱، شناسایی استراکودهای کفزی در ساحل جنوبی دریای خزر حد فاصل محمودآباد تا نور، همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۲۴و۲۵ آبان۱۳۹۱)

-منوچهری، ح.، مورکی، ن.، مقدسى، ب.، و صدرارحامی*، م.، ۱۳۹۱، شناسایی، فراوانی و پراکنش استراکودهای کفزی در خلیج نایبند (خلیج فارس)، همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۲۴و۲۵ آبان۱۳۹۱)

– اکبری لله مرزی*، م.، مقدسى، ب.، فارابى، س. م. و.، و روحی، ا.، ۱۳۹۱، مقایسه ترکیب جمعیتی فیتوپلانکتون و رژیم تغذیه‌ای ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) آب‌بندان‌های پرورش ماهیان گرمابی، همایش ملی پژوهش‌های آبزیان و اکوسیستم های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۲۴و۲۵ آبان۱۳۹۱)

-عوفى*، ف.، ربانی ها، م.، دانه کار، ا.، شاپوری، م.، مقدسى، ب.، و داداشی، ش.، ۱۳۹۱، پهنه بندی جغرافیایی گونه‌های شاخص مناطق ساحلی دریای‌خزر با رویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری، همایش ملی پژوهش‌های آبزیان و اکوسیستم‌های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۲۴و۲۵ آبان۱۳۹۱)

-مقدسى، ب.، منوچهری*، ح.، و اهدایى، م.، ۱۳۸۹، مقایسه روش های رنگ آمیزی مصنوعی ماهی سیکلید گرین ترور (Aequidens rivulatus) از طریق تزریق، نخستین همایش ملی علوم آبزیان،  دانشگاه آزاد اسلامى واحد بوشهر (۴و۵ اسفند ۱۳۸۹).

-مقدسى*، ب.، نبوى، س.م.ب.، فاطمى، س. م. ر.، و وثوقى، غ. ح.، ۱۳۸۹، تنوع گونه اى و الگوى پراكنش استراکودهای كفزى در رسوبات دور از ساحل درياى مکران، نخستين همایش ملى علوم زیستی مکران،  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (۹-۱۱ آذر۱۳۸۹).

-مقدسى، ب.، منوچهری*، ح.، و اهدایى، م.، ۱۳۸۹، رنگ آمیزی مصنوعی ماهی گرین ترور از طریق تزریق، نخستین همایش ماهیان زینتی ایران، موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران (۳۱و۳۰ تیر ۱۳۸۹).

-مقدسى*، ب.، نبوى، س.م.ب.، فاطمى، س. م. ر.، و وثوقى، غ. ح.، ۱۳۸۸، مقایسه تنوع گونه اى و الگوى پراكنش روزنه داران كفزى در نواحي شمالى و جنوبی فلات قاره درياى عمان، همایش بین المللی خلیج فارس،  دانشگاه آزاد اسلامى واحد بوشهر (۱۷-۱۹ آذر ۱۳۸۸).

– نبوى، س.م.ب.، مقدسى*، ب.، فاطمى، س. م. ر.، و وثوقى، غ. ح.، ۱۳۸۷، تنوع گونه اى و الگوى پراكنش روزنه داران كفزى در ناحيه شمالى فلات قاره درياى عمان، اولين كنفرانس ملى علوم شيلات و آبزيان ايران،  دانشگاه آزاد اسلامى واحد لاهيجان  (۱۹-۱۷ ارديبهشت۱۳۸۷).

-مقدسى*، ب.، سیف آبادی، س. ج.، و شاپورى، م. ۱۳۸۷، بررسى تركيبات عمده بيوشيمياى رش‌هاى ساحلى (Pontogammarus maeoticus) در طول ساحل جنوبى درياى خزر،  اولين همايش ملى علوم دام و آبزيان،  دانشگاه آزاد اسلامى واحد سنندج  (۱۱-۱۲ خرداد ۱۳۸۷).

-شاپورى*، م.، عوفى، ف.، و مقدسى، ب.، ۱۳۸۷، The effect of Copper on carp (Common carp) juveniles in a laboratory experiment، اولين همايش ملى علوم دام و آبزيان، دانشگاه آزاد اسلامى واحد سنندج (۱۱-۱۲ خرداد ۱۳۸۷).

 

سخنرانی های علمی

شیوه نگارش مقاله علمی (ویژه دانشجویان رشته­های دامپزشکی وعلوم زیستی): مرکز پژوهش­های زیستی پارس، تهران (۱۴ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸)

انسان، طبیعت و هنر: ورکشاپ تخصصی هنر، گروه ۷ استاد، گالری ژینوس، تهران (۳و۴ آبان۱۳۹۷)

آسیب شناسی ارتباط نوجوانان با دنیای مجازی: دوره آموزش خانواده، دبیرستان دولتی پسرانه تزکیه، آموزش و پرورش منطقه ۲، شهر تهران (۵و۶بهمن۱۳۹۴)

آشنایی با مبانی بهداشت و سلامت جنسی در پسران: دوره آموزش خانواده، دبیرستان نمونه دولتی پسرانه شهدای هسته‌ای، آموزش و پرورش منطقه ۲، شهر تهران (۱۶بهمن۱۳۹۳)

اکولوژی انسانی و چرخه های سازگار با محیط زیست (ویژه اساتید): دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (آذر۱۳۹۳)

زنان و مردان (تفاوت­های فیزیولوژیک وابسته به جنس):  کارگاه روانشناسی «زنان و مردان: شناخت، جنسیت، اسطوره»، نخستین کارگاه از سلسله کارگاه­های آموزشی «فرهنگ و فرهنگسازی» معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران (۱۱ آبان ۱۳۹۳)

روزنه داران (زیست شناسی، اهمیت و کاربرد به عنوان بیواندیکاتور):  انجمن علمی زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (آبان۱۳۸۶)

ساختاراكولوژيك خليج فارس، انجمن علمی زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (ارديبهشت۱۳۸۶)

حیات در اعماق اقیانوس، انجمن علمی زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (بهار۱۳۸۵)

زیست تابی در آبزیان، گروه شیلات و زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (بهار۱۳۸۳)

مکانیزم فیزیولوژیک بیولومینسانس در آبزیان، گروه شیلات و زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی (بهار۱۳۸۲)

 

دوره های تخصصی

پرورش حیوانات آزمایشگاهی: انستیتو پاستور ایران، تهران (مرداد ۱۳۶۸)

انگل شناسی پزشکی: انستیتو پاستور ایران، تهران (مرداد ۱۳۶۹)

مهارت هاى تعليم و تربيت۱: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر چالوس (تير ۱۳۸۴)

مهارت هاى تعليم و تربيت۲: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (مرداد ۱۳۸۴)

روش شناسی تحقيق: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (مرداد ۱۳۸۴)

الگوهای ياددهی- يادگيری (۱): ويژه اعضای هيئت علمی، واحد سوادكوه (شهريور ۱۳۸۴)

آشنايى با نرم افزار Excelدانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادكوه (مهر ۱۳۸۴)

برنامه ريزی و الگوهاى تدوين طرح درس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (بهمن ۱۳۸۴)

مقاله نويسی علمی به زبان فارسى: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (بهمن ۱۳۸۴)

نحوه نگارش CVدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (دی ۱۳۸۵)

مهارت هاى تعليم و تربيت۳: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر چالوس (شهريور ۱۳۸۶)

تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسلامى: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (بهمن ۱۳۸۶)

روابط انسانی در سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (خرداد ۱۳۸۸)

کاربرد نظریه های یادگیری گروهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (مرداد ۱۳۸۹)

آموزش طرح نویسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (اردیبهشت۱۳۹۰)

آموزش مقاله نویسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (اردیبهشت۱۳۹۰)

سبک‌های یادگیری و روش‌های اثربخش مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (بهمن۱۳۹۱)

جنگ نرم: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه (بهمن۱۳۹۲)

اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (شهریور۱۳۹۳)

مهندسی معنای زندگی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (شهریور۱۳۹۳)

عوامل شکوفایی و افول علم در جهان اسلام: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (آذر۱۳۹۳)

 

سوابق تدریس دانشگاهی (دکتری تخصصی)

-بوم شناسی اعماق، رشته زیست شناسی دریا – گرایش بوم شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۷ تا کنون)

-بوم شناسی پهنه های جزر و مدی، رشته زیست شناسی دریا – گرایش بوم شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۷ تا کنون)

 

سوابق تدریس دانشگاهی (دکتری حرفهای)

-آمار زیستی۱، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۷ تا کنون)

-آمار حیاتی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۶ تا کنون)

-مبانی اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران (۱۳۹۶تا کنون)

-پرورش و بيماريهای زنبور عسل، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۳ و ۱۳۹۷)

-ماهی شناسی عمومی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۶)

-ژنتیک حیوانی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۳- ۱۳۹۵)

-جانورشناسی عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۳)

 

سوابق تدریس دانشگاهی (کارشناسی ارشد)

-ارزيابي پيامدهاي تغيير اقليم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۷ تا کنون)

-پایداری و اکولوژی در معماری منظر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۶ تا کنون)

-گیاه شناسی کاربردی در معماری منظر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷)

-روش های پیشرفته آماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۷)

-کاربرد آمار در مديريت ايمنی، بهداشت و محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (۱۳۹۵)

-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۴)

-بیولوژی کفزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۳)

-سیستماتیک ماهیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳)

-سمینار۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲)

-روش تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۳)

-روش تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴)

-زبان تخصصی، آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۴-۱۳۹۶)

-زبان تخصصی، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳)

 

سوابق تدریس دانشگاهی (کارشناسی)

-اپیدمیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۷)

-آمار حیاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۱۳۹۶ تا کنون)

-پروتوزئولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (۱۳۹۷)

-انگل شناسی۱(كرمها) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (۱۳۹۷)

-انگل شناسی وحشره شناسي پزشكی۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (۱۳۹۷)

-انگل شناسی پزشکی۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (۱۳۹۶)

-آناتومی انسان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۵ – ۱۳۹۷)

-آناتومی و فیزیولوژی انسانی۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۴ – ۱۳۹۵)

-سنجش و اندازه گيریِ در تربيت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۴)

-زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران (۱۳۹۳ – ۱۳۹۴)

-تکامل، دانشکده علوم نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران (۱۳۹۳)

-اکولوژی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۲ تا کنون)

-اکولوژی دریاها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۲ تا کنون)

-اکولوژی آبزيان دریايى، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳ تا کنون)

-اقیانوس شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳ تا کنون)

-بوم شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳ تا کنون)

-جانور شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳ تا کنون)

-زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴-۱۳۸۲)

-فیزیولوژی جانوری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۷ تا کنون)

-فیزیولوژی آبزیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۸ تا کنون)

-زيست شناسى دريا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۶ تا کنون)

-رده بندى ماهيان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۶ تا کنون)

-ماهي شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۸ تا کنون)

-بیولوژی و شناخت پستانداران دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳)

-تكامل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۶ تا کنون)

-انسان طبيعت و معمارى، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۸ تا کنون)

-هوا و اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (۱۳۸۸)

-زبان تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۷تا کنون)

-زبان تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (۱۳۸۸)

-آکواریوم و تاکسیدرمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۹)

-تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۹ تا کنون)

-جمعیت و تنظیم خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱)

-آمار و کاربرد آن در تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۲)

-آمار و احتمالات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (۱۳۹۴)

 

راهنمایی پایان‌نامه های کارشناسی (B.Sc.)

-هیبریدگیری میان تاسماهیان دریای خزر، صدیقه بی‌طالبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳)

-بررسی نتایج تکثیر و رهاسازی بر جمعیت تاسماهیان دریای خزر، مهناز دلیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳)

-بررسی رژیم غذایی آزاد ماهی دریای خزر، مرجان یوسفی نظام‌آبادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳)

-بررسی رژیم غذایی آزاد ماهی سفید، رضا اصغری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳)

-بررسی پارامترهای مناسب فیزیکی و شیمیایی آب در پرورش آبزیان تجاری، الهام رضایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳)

-تاثیر آلودگی نفتی بر روی آبزیان دریای خزر، آتنا جهانگیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳)

-نقش آلایندگی فلزات سنگین بر روی ماهیان دریای خزر، سمیه رمضانپورآسیابر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۳)

-بیولوژی و اکولوژی جنگل های مانگرو، محمدابراهیم اکبری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-ماهی آکواریومی اسکار، محمد ابراهیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-بررسی تغذیه و رژیم غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان در محیطهای پرورشی، کریم اباسلط، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-بررسی اجتماعات مرجانی با تاکید بر حوزههای خلیج فارس، سمیه محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-نقش فرومون در تولید مثل ماهیان، آرام گلسخن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-بیولوژی و اکولوژی جنگل¬های مانگرو، محمدابراهیم اکبری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-بیولوژی لاکپشت های دریایی، زهرا روغنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-بیولوژی لاکپشت های خاکزی، سحر ممدوحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-بیولوژی و پراکنش کیلکا ماهیان، حمیده قنبری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-بیولوژی و اکولوژی کفال ماهیان دریای خزر، ستاره اصغری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-کوسه‌های خلیج فارس و دریای عمان و پراکنش آن‌ها، آریا جلالوند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-بیولوژی و تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii)، احسان فروزانفر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-اثر فعالیت های انسانی بر ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر، جواد مسعودی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-بیولوژی و تنوع تون ماهیان خلیج فارس و دریای عمان، سمیه عارفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۴)

-بررسی بیولوژی و اکولوژی دوکفه ای های دریای خزر، زینب دیوارگر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۵)

-بیولوژی و اکولوژی ماهی گل خورک، نعمت‌الله منصوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۵)

-بررسی وضعیت صید پره در استان گیلان (با تاکید بر صید ماهی سفید)، جواد بیگ زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۵)

-تکثیر و پرورش صدف های دوکفه‌ای، حامد عباسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۵)

-بررسی مقایسه‌ای رشد ماهیان تریپلوئید و دیپلوئید قزل‌آلای رنگین کمان تغذیه شده با دو نوع غذای داخلی و خارجی، مریم قربانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۵)

-تنوع گونه ای و ارزیابی ذخایر زئوپلانکتون در حوزه جنوبی دریای خزر، مریمالسادات حسینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۵)

-اثرات ناپلی و سیست آرتمیای غنی شده با اسید اسکوربیک روی لارو کپور معمولی، محسن ایزد گرمرودی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۵)

-بیولوژی و اکولوژی سپرماهیان دریای عمان و خلیج فارس، سکینه پژوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۵)

-بیولوژی ماهی کلمه دریای خزر و تکثیر مصنوعی و نیمه مصنوعی آن، آیسن ططرنژاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۵)

-بیولوژی و اکولوژی هامور ماهیان، سارا نصیری ترکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۶)

-ماهیان آکواریومی آب شور (با تاکید بر پروانه ماهیان)، ساناز قرشی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۶)

-تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری با تاکید بر نژاد دورگه بستر، اله مظفری قادیکلایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۶)

-سازگاری میان آناتومی دستگاه گوارش و رژیم غذایی ماهی سفید دریای خزر، مهدیس علامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۶)

-پرورش توام ماهی و اردک، رفیعه روحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۶)

-بیولوژی و اکولوژی مارماهی مهاجر (Anguila anguila) و بررسی امکان تکثیر و پرورش آن در ایران، علی بابایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۶)

-تکثیر مصنوعی ماهی سفید، نازیلا بلوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۶)

-بررسی ماهیان آکواریومی، حسنی متقی دارابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۶)

-بیولوژی و اکولوژی کپور دریایی، رحمان محمدی آهنگرکلایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،

-تکثیر و پرورش اردک ماهی، ژاله نظریان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۷)

-بیولوژی و اکولوژی جراح ماهیان، گلاره فرهادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۷)

-شناسایی برخی بیماری‌های مشترک انسان و ماهی، فهیمه قربان‌زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۷)

-بیولوژی و اکولوژی فرشته ماهیان، فاطمه غریبی جویباری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۷)

-بیولوژی و اکولوژی و تکثیر و پرورش ماهیان گورامی، زهرا غفوری آهنگر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۷)

-بیولوژی و اکولوژی ستاره دریایی، فائزه آقداشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۷)

-بررسی تغذیه ماهی کپور معمولی و سازگاری آن با دستگاه گوارش، مریم غنی‌زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۷)

-معرفی میگوی سفید غربی به عنوان گونه مناسب جهت پرورش در آبهای ایران، ابراهیم جادری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۷)

-تکثیر و پرورش صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada margaritifera)، بهروز حسینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۷)

-بیولوژی و اکولوژی سوف ماهیان، شروین ذهابیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۸)

-بیولوژی و اکولوژی جعبه ماهیان، شراره امیرخانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۸)

-بیولوژی و اکولوژی پرنده ماهیان، اسماء پرتوی نصر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۸)

-بیولوژی و اکولوژی اسبک ماهیان، سحر یادگار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۸)

-بیولوژی و اکولوژی دلقک ماهیان، الناز سیدیوسفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۸)

-انواع دستگاه های هواده در استخرهای پرورش ماهیان، احسان شقاقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۸)

-بررسی آلودگیهای قارچی ماهیان با تاکید بر قارچ ساپرولگنیا، ساسان زرنگار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۸۸)

-بیولوژی و اکولوژی عقرب ماهیان، سمانه بشکار دانا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۰)

-بیولوژی، اکولوژی و تکثیر و پرورش ماهی دیسکس، جواد جوانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۰)

-بیولوژی و اکولوژی فرشته ماهیان، علیرضا صابر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (۱۳۹۱)

 

اساتيد دوره هاى تحصيلات تكميلى و دکتری تخصصی

-شادروان دكتر امين كيوان

-دكتر شهربانو عريان

-دكتر احمد معتمد

-دكتر حسين عمادى

-دكتر مهناز مظاهرى

-دكتر غلامحسين وثوقى

-دكتر عباس اسماعيلى سارى

-دكتر سيدمحمدرضا فاطمى

-دكتر سيدجعفر سيف آبادى

-دكتر سيدمحمدباقر نبوى

-دكتر حسين نگارستان

-دكتر آرش جوانشير

-دكتر آريا اشجع اردلان