رزومه علمی : آزاده باپیری

متولد : ۱۳۵۴

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۴ – ۰۱۱  

آدرس پست الكترونيكيazadeh.bapiri@iausk.ac.ir


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       -علوم خاک

-بیوتکنولوژی

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۸۸- ۱۳۸۷

پسادکتری (Post-doc) در رشته اکولوژی میکروبی، گرایش میکروبیولوژی خاک،

دانشگاه لوند (Lund)، لوند، سوئد.

عنوان تحقیق: تاثیر چرخه های خشک شدن و مرطوب شدن متناوب بر فعالیت باکتری ها و قارچ ها در خاک زراعی

   ۱۳۸۲ – ۱۳۷۹

دکتری در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش خاکشناسی (میکروبیولوژی خاک)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

رساله دکتری: ارزیابی کارایی سویه های مختلف سودوموناس های فلورسنت در افزایش حلالیت منابع کم محلول روی

۱۳۷۸ – ۱۳۷۵

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش خاکشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

پایان نامه کارشناسی ارشد: جداسازی و انتخاب سویه های Sinorhizobium meliloti مقاوم به خشکی از بعضی خاکهای استان همدان

۱۳۷۵ – ۱۳۷۱

کارشناسی مهندسی کشاورزی، گرایش خاکشناسی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.   

۱۳۷۲- ۱۳۶۹

ديپلم علوم تجربی

 دبیرستان بنت الهدی صدر، شیراز، ايران.

 

 تجربه‌هاي كاري

عضو هیأت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، مازندران، ایران، مهر ۸۲ تاکنون.

(دروس کارشناسی: بیولوژی خاک، خاکشناسی عمومی، آبیاری عمومی، رابطه آب و خاک و گیاه، شناسایی و تهیه نقشه خاک، حفاظت آب و خاک، میکروبیولوژی عمومی، کیفیت آب، ژئومورفولوژی، زبان تخصصی.

دروس کارشناسی ارشد: حفاظت خاک پیشرفته، رابطه آب و خاک، ارزیابی کیفی و تناسب اراضی، فناوری های پیشرفته در صنایع غلات، میکروبیولوژی صنعتی، روش تحقیق، زبان تخصصی).

کارشناس علوم خاک، بخش تحقیقات خاک وآب، سازمان تحقیقات کشاورزی، شیراز، وزارت کشاورزی، تیر تا آذر ۷۶

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

داوری طرح پژوهشی با عنوان”شناسایی و جداسازی مالی سولهای منطقه سوادکوه”. ۹۰-۹۱

مجری طرح پژوهشی با عنوان”جداسازی سودوموناس های فلورسنت از ناحیه ریزوسفر گندم و نگهداری آنها”. ۹۱-۹۲

داور مقالات و عضو کمیته علمی، پنل و کمیته داوری پوستر علمی سومین، چهارمین و پنجمین همایش ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، اردیبهشت ۹۳، ۹۴ و ۹۶

عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، ۹۵-۹۷

نماینده شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سوادکوه، ۹۵-۹۶ 

 

چـــاپ مقاله علمي- پژوهشي، ISI      

Evaluation of Zinc Solubilization Potential by Different Strains of Fluorescent Pseudomonas. J. Appl. Sci. Environ. Manage.,16 (3):295–۲۹۸, ۲۰۱۲٫

Drying–Rewetting Cycles Affect Fungal and Bacterial Growth Differently in an Arable Soil. Microb. Ecol., 60:419–۴۲۸, ۲۰۱۰٫

Identification and Isolatoin of Mollisols in Savadkooh Region. J. Appl. Sci. Environ. Manage.,16 (1): 5–۱۰, ۲۰۱۲٫

 

عضويت در انجمن‌ها

عضو شورای ویراستار علمی خاکدانه، فصلنامه علمی- ادبی مهندسی علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه، ۸۴-۸۸

عضویت در دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران

 

گزيده‌اي از تحقيقات و مقالات

Bapiri, A. and Khakipour, N. Slope Land Suitability in Development of Gardening Activities in North of Iran. International Meeting on Past Climate and Environmental Changes in Central Asia, 27-28 April 2019,  Gorgan, Iran.

Khakipour, N. and Bapiri, A. The Role of Large Policies in Destruction of Soil and Water Resources in North of Iran. International Meeting on Past Climate and Environmental Changes in Central Asia, 27-28 April 2019,  Gorgan, Iran.

Saedi, Sh. and Bapiri, A. Determination of Al in sample of Iranian and Foreign consumed tea and their infusions in Lahijan city. 1rd International Congress on Agricultural Engineering and Related Industries, November 2018, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Nasiri Savadkoohi, S. and Bapiri, A., The Effect of Grapefruit Powder on the Sensory and Microbial Properties of Fruit Cake. 1rd International Congress on Agricultural Engineering and Related Industries, November 2018, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Sabaghpour, S. and Bapiri, A. Microbial pollutions evaluation of mineral water springs and generated brands in Tonekabon city. ICAENR, May 2017, Rasht University, Rasht, Iran.

Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, K., AsadiRahmani, H. Plant Root Associated Bacteria for Zinc Mobilization in Wheat. EUROSOIL 2012, 4rd Congress of European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), Bari, Italy, July 2-6,  ۲۰۱۲٫

Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, K., AsadiRahmani, H. Organic Acids Production and Zinc Solubilization by Rhizobacteria. FEMS 2009, 3rd Congress of European Microbiologists, Goteborg, Sweden, June 28 – July 2,  ۲۰۰۹٫

Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, K. Assessing in vitro Zinc Solubilization Potential of Different Fluorescent Pseudomonas. IUMS 2008, International Conference, Turkey, August 5-9, 2008.

Bapiri, A., Khavazi, K., Arzanesh, M. H. An Evaluation of Drought Resistance for Some Sinorhizobium meliloti Strains. Rhizosphere 2, International Conference, Montpellier, France, August 26-31, 2007.

-سعادتمند، ب.، باپیری، آ.، جعفریان، س. بررسی آلودگی بار میکروبی کل، کلی فرم و اشرشیا کلی شیر خام کارخانه های شیر منطقه سوادکوه، پنجمین همایش ملی امنیت غذایی، مهر ۹۶، سوادکوه، ایران.

-عربی نژاد، ف.، باپیری، آ. بررسی جایگزینی سطوح مختلف شیره انگور و کنجد به جای شکر بر خواص میکروبی، حسی و فیزیکی کیک خانگی، پنجمین همایش ملی امنیت غذایی، مهر ۹۶، سوادکوه، ایران.

باپیری، آ.، خاکی پور، ن.، علیپور، آ. جداسازی سودوموناس های فلورسنت از ناحیه ریزوسفر گندم و نگهداری آنها،  چهارمین همایش ملی امنیت غذایی، اردیبهشت ۹۴، سوادکوه، ایران.

-کتابی، م.، بشارتی کلایه، ح.، باپیری، آ.، معافپوریان، غ.ر. تاثير باكتري هاي محرك رشد گياه(PGPR) بر رشد و تركيب شيميايي گوجه فرنگي، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز، ۱۲-۱۴ شهریور۹۰ 

 

كارگاه‌هاي گذرانده

آشنایی با اقتصاد مهندسی، مولانا شناسی، آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی، دوره سبک های یادگیری و روش های اثربخش مطالعه، ویژگی های یک استاد در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره آموزشی جنگ نرم، مهارت های تعلیم و تربیت (۱)، (۲) و (۳)، دوره روش شناسی تحقیق ویژه اعضای هیات علمی، دوره الگوهای یاددهی- یادگیری گروهی، دوره آشنایی با نرم افزار Excel، دوره قرائت و مفاهیم قرآن کریم، دوره نحوه گوارش CV، دوره آشنایی با اصول و فن ترجمه، دوره آشنایی با کامپیوتر و مقدمات Windows XP.

 

جـزوات آموزشي       

دروس کارشناسی: بیولوژی خاک، خاکشناسی عمومی، رابطه آب و خاک و گیاه، شناسایی و تهیه نقشه خاک، حفاظت آب و خاک. 

دروس کارشناسی ارشد: حفاظت خاک پیشرفته، رابطه آب و خاک، ارزیابی کیفی و تناسب اراضی، میکروبیولوژی صنعتی، روش تحقیق.

 

مهارت‌هاي تخصصي 

-مجموعه نرم افزارهای Microsoft Office

-اینترنت

-زبان انگلیسی