رئیس دانشگاه

 

رئیس واحد:

دکتر داریوش خادمی شورمستی

تحصیلات:

دکترای تغذیه دام

تلفن تماس :

۰۱۱۴۲۴۲۱۲۰۷

آدرس پست الکترونیک:

Dkhademi@iausk.ac.ir

مشاهده رزومه علمی


رؤسای پیشین:

 


 دکتر مجید عابدی
۱۳۸۰-۱۳۸۳

 دکتر کاوه جعفری خورشیدی
۱۳۸۳-۱۳۸۷

 دکتر عباس اشرفی
۱۳۸۹-۱۳۸۷

دکتر محمد احمدی
۱۳۹۳-۱۳۸۹

دکتر تقی لطیفی شیردار
۱۳۹۳-۱۳۹۵