رئیس دانشگاه

 

رئیس واحد:

دکتر داریوش خادمی شورمستی

تحصیلات:

دکترای تغذیه دام

تلفن تماس :

۰۱۱۴۲۴۲۱۲۰۷

آدرس پست الکترونیک:

Dkhademi@iausk.ac.ir

مشاهده رزومه علمی

 

رؤسای پیشین:

۱۳۸۰-۱۳۸۳

دکتر مجید عابدی

۱۳۸۳-۱۳۸۷

دکتر کاوه جعفری خورشیدی

۱۳۸۷-۱۳۸۹

دکتر عباس اشرفی

۱۳۸۹-۱۳۹۳

دکتر محمد احمدی

۱۳۹۳-۱۳۹۵

دکتر تقی لطیفی شیردار