دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
 • نظرات : بدون دیدگاه

به اطلاع دانشجویان متقاضی میهمانی دائم / انتقال می رساند با توجه به طراحی سامانه منادا، به هیچ عنوان نیازی به حضور فیزیکی دانشجوی متقاضی برای پیگیری درخواست های خود در واحدهای مبدأ و مقصد و سازمان مرکزی نمی باشد.

ضمناً روند اجرایی و موارد مرتبط به شرح زیر ابلاغ می گردد:

 1. ثبت درخواست دانشجویان متقاضی میهمانی یا انتقال از تاریخ ۹۹/۱۰/۰۱ لغایت ۹۹/۱۰/۱۵ از طریق سامانه منادا انجام می شود.
 2. واحدهای دانشگاهی به شیوه های مقتضی از جمله اعلام در سامانه آموزشیار در خصوص تاریخ میهمانی و انتقال به دانشجویان اطلاع رسانی نمایند و یادآور شوند که ثبت درخواست تنها از طریق سامانه منادا به آدرس www.monada.iau.ir امکان پذیر است.
 3. به منظور اعمال ظرفیت پیشنهادی ورود و خروج، در رشته محل های دانشگاهی برای متقاضیانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از طریق ضابطه میهمانی همترازی (ماده ۲-۱۲) در سامانه منادا ثبت درخواست خواهند نمود، به اطلاع می رساند: واحدهای دانشگاهی موظفند حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ با مراجعه به سامانه مدیریت نقل و انتقال دانشجویی، نسبت به اعمال ظرفیت پیشنهادی ورود و خروج در هر رشته اقدام نمایند. ظرفیت اعلامی واحدهای دانشگاهی در نیمسال گذشته عیناً به نیمسال جاری انتقال یافته و در صورت عدم تغییر ظرفیت تا تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ ظرفیت نیمسال گذشته نهایی خواهد شد. ضمناً در صورت تجمیع کاربری های مختلف واحد دانشگاهی (علوم و تحقیقات، پردیس خودگردان، بین الملل و …) اعمال ظرفیت ها در کاربری تجمیع شده (اصلی) صورت پذیرد.
 4. به منظور تسریع در تعیین تکلیف درخواست های دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال، واحد دانشگاهی مبدأ و مقصد موظفند روند اجرایی پاسخگویی را پس از دریافت درخواست دانشجو از طریق سامانه منادا، حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت انجام دهند و تا پایان مهلت ثبت نام آموزشی فرآیندهای درخواست را در سامانه نهایی نمایند.
 5. مسئولیت احراز شرایط عمومی شیوه نامه، بررسی مسائل آموزشی، منع ادامه تحصیل، نظام وظیفه و بررسی صحت مدارک در سامانه بر عهده واحدهای مبدأ و مقصد است، لذا قبل از تایید هر مرحله از روند رسیدگی به درخواست، سوابق آموزشی و مدارک مربوطهبه دقت بررسی شود. همچنین در خصوص ابلاغیه های صادره از سوی سازمان مرکزی، پس از بررسی شرایط آموزشی دانشجو در واحد دانشگاهی مبدأ، واحدهای دانشگاهی ملزم به اجرای مجوز صادره می باشند.
 6. با توجه به روند تعریف شده در خصوص نحوه پرداخت شهریه دانشجویان میهمان، شایسته است واحدهای دانشگاهی پیش از شروع نیمسال تحصیلی نسبت به تسویه حساب فی مابین اقدام نمایند.
 7. به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، تسهیلات میهمانی به شهر محل سکونت طبق ماده ۱۸ (موقت) پیش بینی شده است که در این خصوص مساعدت لازم به عمل آید.
 8. اخذ رساله در مقطع دکتری تخصصی در واحد دانشگاهی مقصد، برای دانشجویانی که مجوز میهمانی آنان یک نیمسال است ممنوع می باشد.
 9. به منظور فراهم آمدن حداکثر تسهیلات برای دانشجویان، روند انجام امور در سامانه منادا به نحوی طراحی گردیده که نیازی به تردد دانشجو بین واحدهای دانشگاهی مبدأ و مقصد جهت پیگیری درخواست نباشد لذا ضمن تأکید بر این امر به ویژه در شرایط شیوع بیماری کرونا به منظور تحقق این مهم لازم است:

۱-۹- واحدهای دانشگاهی مبدأ بدون مراجعه حضوری دانشجویان در اسرع وقت (قبل از شروع ثبت نام آموزشی) نسبت به بارگذاری و ارسال لیست دروس از طریق سامانه منادا اقدام نمایند تا خللی در انتخاب واحد دانشجویان ایجاد نشود.

۲-۹- واحدهای دانشگاهی مقصد بلافاصله پس از نهایی شدن نمرات، لیست دروس گذرانده شده دانشجو را به واحدهای دانشگاهی مبدأ ارسال نمایند.

 1. در صورتیکه نمرات دروس نیمسال قبل نهایی نشده باشد، واحدهای دانشگاهی مبدأ می توانند به استناد دروس اخذ شده در نیمسال گذشته با فرض گذراندن دروس، لیست دروس ارسال نمایند. و در این صورت واحد مقصد به صورت مشروط و با اخذ تعهد از دانشجو مبنی بر حذف دروس اخذ شده در صورت نگذراندن دروس پیش نیاز و هم نیاز از دانشجو ثبت نام به عمل آورند. تأکید می گردد واحدهای مقصد بدون ارائه لیست دروس از سوی واحد مبدأ نمی توانند از دانشجو ثبت نام نمایند.
 2. واحدهای دانشگاهی مبدأ و مقصد موظفند پیش از هر گونه اقدام، صحت مجوز دانشجو در سامانه منادا را بررسی و در صورت احراز شرایط و ضوابط شیوه نامه نقل و انتقال دانشجویی، در واحد دانشگاهی مبدأ نسبت به ثبت وضعیت میهمان به یا انتقال به، در هنگام دریافت ریز نمرات نسبت به ثبت دروس و نمرات در مدیریت انتخاب واحد و در واحد دانشگاهی مقصد نسبت به ثبت پذیرش میهمان از یا انتقال از در سامانه آموزشیار اقدام نمایند.