حراست

 

رئیس اداره حراست واحد:

جعفر موحد

شماره تماس : ۰۱۱۴۲۴۲۰۹۰۱

 

دفتر مرکزی حراست دانشگاه آزاد اسلامی آماده دریافت گزارشات و نظرات دانشگاهیان گرامی می باشد.

صندوق پستی تهران : ۱۹۳۹۵ – ۳۹۴۹

تلفن پیام گیر : ۲۲۵۸۱۵۲۹

نمابر : ۲۲۵۸۱۷۲۳

آدرس پست الکترونیکی :

herasat@iau.ac.ir