تقویم انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با رعایت موارد زیر مطابق جدول زمانبندی خواهد بود:

شروع کلاس ها برای دانشجویان ورودی ماقبل ۹۹ از تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ خواهد بود.

تاریخ حذف و اضافه از تاریخ ۱۲/۰۷/۹۹ و مطابق جدول زمانبندی اعلامی صورت خواهد پذیرفت.

نحوه تشکیل کلاس ها که به صورت ترکیبی از حضوری و غیرحضوری می باشد متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

آدرس سامانه جدید آموزشیار جهت انجام انتخاب واحد:

 http://edu.iau.ac.ir