تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۸-۹۷

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان بندی انتخاب واحد ترم جاری به شرح ذیل می باشد:
*
 زمان انتخاب واحد :۹۷/۰۶/۱۰ لغایت ۹۷/۰۶/۲۱
*
زمان حذف و اضافه : ۹۷/۰۷/۰۷ لغایت ۹۷/۰۷/۱۲
*
شروع کلاس : از تاریخ ۹۷/۰۶/۲۴ به مدت ۱۶ هفنه
*
پایان کلاس: ۹۷/۱۰/۱۳
*
امتحانات :۹۷/۱۰/۱۵ لغایت ۹۷/۱۰/۲۷