تشکل های دانشجویی

طبق بخشنامه های ارسالی از سوی سازمان ها و نهادهای مختلف اداری و با تایید وزارت علوم و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی کانون ها و تشکل هایی شروع به فعالیت می نمایند.

به طور کلی بعضی از این گروه ها عبارتند از:

کانون دانشجویی هلال احمر دانشجویی

بسیج دانشجویی

دفتر تشکل های سیاسی دانشجویی

انجمن پیروان ولایت دانشجویی

هیات مذهبی

کانون دانشجویی جرعه نور

همزمان با آغاز سال تحصیلی در هر سال پس از اطلاع رسانی لازم برابر دستورالعمل ارسالی از سازمان های فوق الذکر و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انتخابات جهت عضوگیری انجام می گیرد. اعضای انتخاباتی به عنوان کاندیدا با در نظر گرفتن شرایط تحصیلی و ارزشیابی با موضوعات کمیته انضباطی و وضعیت عمومی معرفی می گردند و پس از احراز آرا و انتخاب نهایی برابر دستورالعمل های اجرایی وارده شروع به فعالیت می نمایند.