باشگاه پژوهشگران جوان

اساسی ترین هدف مرکز علمی، پرورش استعدادها و پیشبرد دانش از طریق پژوهش های علمی و به تبع آن، ترویج و توسعه علوم می باشد. لذا باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۷ با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و اعتلای سطح علمی پژوهشگران خاص تأسیس گردید. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما در بیش از ۸۰ واحد در سراسر کشور دارای دفتر بوده و به حمایت از پژوهشگران می پردازد.

در این راستا باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد سوادکوه فعالیتهای خود را برای شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدايت و اعتلاي سطح علمي دانش آموزان، دانشجويان با استعداد گسترش داده است تا به باشگاهي كارآفرين و فعال در تربيت و تعليم جوانان مستعد، پژوهشگر و نخبه كشور؛ فراهم ساز زمينه هاي رشد و بالندگي اعضاء تبدیل گردد.

 

جهت گيري هاي اساسي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد سوادکوه:

۱- افزايش تعداد اعضاي باشگاه و پوشش تمام واجدين شرائط، حداقل در سطح این واحد دانشگاهی

۲- توسعه ارتباطات و تبیین خدمات باشگاه در سطح دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی و مدارس سما

۳- ارتقاء كيفيت و كميت حمايت از اعضاء و توسعه روش های انگیزشی برای عضويت

۴- ايجاد ارتباط مستمر و سازنده با اعضاء در جهت توسعه علاقه آنها به باشگاه

۵- هدايت اعضاء به تشكيل گروههاي كاري و انجام حتي الامكان همه فعاليتهاي علمي – پژوهشي به صورت گروهي

۶-هدايت و تشويق گروههاي عضو به اختراعات و نوآوري هاي كاربردي بر اساس اولويت ها و نيازهاي صنايع و دستگاههاي بهره بردار

۷- استفاده از توانمندي ها و همكاري هاي مراکز رشد و تحقیقاتی و پارک های علمي فناوري

۸- حمايت از طرحهاي پژوهشي اعضاء در راستاي افزايش كمي و كيفي فعاليتهاي علمي

۹- ترویج و تشویق آنها به فعالیت های تحقیقاتی ترجیحا هدفمند و انتشار نتایج حاصل در قالب اختراع، گزارش تحقیقاتی، مقاله و کتاب

۱۰- تشويق اعضائي كه مقالات خود را در نشريات معتبر داخلي و بين المللي منتشر مي نمايند.

۱۱- تقدیر ساليانه از اعضاي پژوهشگر نمونه در هفته پژوهش

 

متقاضیان عضویت، برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند ایین نامه شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان را مطالعه و به دفتر باشگاه واقع در طبقه دوم ساختمان آموزشی مراجعه نمایند.