اطلاع رسانی پژوهشی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

پژوهش یکی از وظایف اصلی آموزش عالی در کشورها است و در دنیای کنونی بسیار پر اهمیت می‌باشد.
اکثر مراکز علمی و صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی در کنار فعالیت‌های جدی خود یک کارگاه تحقیقاتی و یا یک واحد آزمایشگاهی برای رشد و توسعه خود ایجاد می‌کنند و اصولاً لازمه توسعه و پیشرفت را در فعالیت‌های پژوهشی می دانند.
حوزه پژوهش معاونت علمی در دانشگاه‌ها سعی دارد تا در عرصه‌های تحقیق، تولید علم و تکنولوژی بخصوص تکنولوژی‌های جدید پیشرو بوده و در جهت بهبود سطح کیفی جامعه گام بردارد. این بخش در دانشگاه آزاد اسلامی سعی دارد تا در زمینه پژوهش‌های آکادمیک در حد معیارهای بین‌المللی و تولید علم و فناوری نو با تکیه بر توان اساتید برجسته داخلی و پژوهشگران جوان شاغل به تحصیل در این دانشگاه حرکت کند و بر اساس چشم‌انداز بیست ساله نظام در سطح منطقه از نظر تولید علم به جایگاه برتری دست یابد.
حوزه پژوهش معاونت علمی به عنوان رکن اصلی تحقیقات علمی و اجرایی در این دانشگاه با سازماندهی مناسب امکانات، ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی و طراحی و اجرای مناسب سیستم‌های  عملیاتی با اختصاص بودجه‌های لازم روند رو به رشدقابل توجهی را طی می نماید.

 

دستاوردهای گروه کشاورزی

نام و

نام خانوادگی

عنوان مقاله علمی پژوهشی/ ISI

عنوان مجله

سال ۱۳۹۸

داریوش خادمی

تأثیر عصاره زلنگ بر ماندگاری فیله مرغ پوشش دهی شده با صمغ های زانتان و گوار طی دوره نگهداری در شرایط سرد

ISC

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

سال ۱۳۹۶

داریوش خادمی

تاثیر پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز به همراه عصاره هیدروالکلی همیشه بهار برماندگاری فیله مرغ درشرایط سرد

ISC

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

نازنین خاکی پور

Cadmium contamination in rice cultivation  in savadkooh region,north of iran

ISI

Open journal of soil science

نازنین خاکی پور

ارزیابی میزان فلزات سرب ،مس وکادمیوم درآب ،رسوبات وگیاه آلاله آبزی دریاچه شورمست سوادکوه

دانشگاه آزاد اهواز ISC

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب

سال ۱۳۹۵

داریوش خادمی

اثرات صمغ حرا ولوکاست بر جذب روغن وبافت خلال سیب زمینی سرخ شده وتاثیر آنها برکیفیت روغن مورد استفاده

ISC

مجله علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 

دستاوردهای گروه منابع طبیعی

 

نام و

نام خانوادگی

عنوان مقاله علمی پژوهشی/ ISI

عنوان مجله

سال ۱۳۹۸

جعفر ابراهیم پور کاسمانی

improving printing and writing paper properties by coating with nanoclay montmorillonte (k10)

WOS

cellulose chemistry and technology

مریم شاپوری

مقایسه اثر جیره غذایی بیومار و کرم خاکی بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار

ISC

مجله علمی شیلات ایران

سال ۱۳۹۷

حسین ورشویی

beneficial effects of killed tsukamurella inchonensis on rainbow trout growth,intestinal histology ,immunological and biochemical parameters

WOS

fish physiol biochemistry

مریم شاپوری

تاثیر عصاره نانوکپسوله گیاه رزماری برماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان

ISC

مجله علمی -پژوهشی زیست شناسی

مریم شاپوری

refuse derived fuel (RDF)production from  municipal wastes (case study:babol city)

ISC

Environmental energy and economic research

بابک مقدسی

meiofauna and macrofauna community structure in relation with environmental factors at south of caspian sea

ISC

original research paper

بابک مقدسی

بررسی سیستماتیک روزنه داران کفزی در رسوبات آب های ساحلی جزیره هرمز

ISC

فصلنامه علمی -پژوهشی زیست شناسی جانوری

جعفر ابراهیم پور کاسمانی

بررسی تاثیر استفاده از نانو الیاف سلولزی وخمیر کاغذ شیمیایی وارداتی روی کاغذ بادوام ساخته شده از الیاف زیر شانه

ISC

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران

جعفر ابراهیم پور کاسمانی

قابلیت های تولید نانو ساختار سیلیسی از کلش برنج

ISC

جنگل وفراورده های چوب مجله منابع طبیعی ایران

جعفر ابراهیم پور کاسمانی

prospects for the preparathon of paper money from cotton fibers and bleached softwood kraft pulp fibers with nanofibrillated cellulose

WOS

bioresources

سال ۱۳۹۶

مریم شاپوری تاثیر عصاره نانو کپسوله گیاه رزماری برماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده دردمای ۴درجه سانتی گراد ISC مجله علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
مریم شاپوری بررسی تاثیر پروبیوتیک آلفا میون برشاخصهای رشد ،پارامترهای بیوشیمیایی خون وترکیب لاشه فیل ماهی پرورشی ISC مجله علمی شیلات ایران
مریم شاپوری ارزیابی ساختار وتنوع اجتماعات ماکروپنتوز دررودخانه های کاماسیاب وبیستون (استان کرمانشاه) ISC مجله علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
بابک مقدسی غلظت کشنده سم کنفیدور برای بچه ماهیان کپور علفخوار ISC فصلنامه علمی -پژوهشی زیست شناسی جانوری
جعفر ابراهیم پور کاسمانی تعیین سطح مناسب افزودن کربنات کلسیم به خمیر کرافت تیمارشده با نانوسیلیکا ISC جنگل وفرآورده های چوب دانشگاه تهران

سال ۱۳۹۵

مریم شاپوری Investigation  of periphytons of zarivar lake in kurdistan province ISI PHARMACEUTICAL SCIENCES
مریم شاپوری growth performance ,intestinal histology ,and biochemical parameters of rainbow trout in response to dietary inclusion of heat-killed gordonia bronchialis ISI fIsh physiol bichem
جعفر ابراهیم پور کاسمانی تعیین سطح مناسب افزودن کربنات کلسیم به خمیر کرافت تیمار شده با نانو سیلیکا با تکنیک لایه به لایه ISC جنگل وفراورده های چوب
جعفر ابراهیم پور کاسمانی Effect of ozone and nanocellulose Treatment on the strength and optical properties of paper made from chemical mechanical pulp WOS Bioresources
جعفر ابراهیم پور کاسمانی استفاده از پرکننده معدنی pcc درخمیر کاغذ CMP تقویت شده با لایه نشانی نشاسته کاتیونی -نانو سیلیکای آنیونی علمی پژوهشی دانشگاه ISCگرگان نشریه پژوهش های علوم وفناوری چوب وجنگل
جعفر ابراهیم پور کاسمانی بررسی تاثیر استفاده از نانو سلولز برروی ویژگی های خمیر کاغذ شیمیایی -مکانیکی علمی پژوهشی دانشگاه آزاد مجله علوم و فنون منابع طبیعی
جعفر ابراهیم پور کاسمانی تاثیر نانورس مونت موریلونیت برروی ویژگیهای کاغذ حاصل از خمیر کاغذ cmp علمی پژوهشی دانشگاه آزاد مجله علوم وفنون طبیعی
یاسمن فهیم دژبان ررسی تغییرات وپایداری اسیدهای چرب چند غیراشباع وضریب پلی ان دربرگر تلفیقی ماهی کیلکا -کپورنقره ای طی نگهداری درسردخانه دردمای ۱۸-درجه سانتی گراد ISC مجله علمی شیلات ایران
بابک مقدسی اهمیت رش های ساحلی(pontogammarus maeoticus) دررژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی درسواحل خزر آباد ساری ISC مجله علوم وفنون دریایی
بابک مقدسی تاثیر پروبیوتیک بر شاخص های رشد و تغذیه در بچه ماهیان سیکلید زندانی ISC فصلنامه علمی -پژوهشی زیست شناسی جانوری
بابک مقدسی بررسی اثرات کلومیفن  درجیره غذایی وتاثیر آن بر فاکتور رشد ماهی گورامی ISC فصلنامه علمی -پژوهشی زیست شناسی جانوری

 

گروه علوم پایه

 

نام و

نام خانوادگی

عنوان مقاله علمی پژوهشی/ ISI عنوان مجله

سال ۱۳۹۸

مهران چه لابی solving fuzzy dual complex linear systems wos Journal of applied mathematics and computing

سال ۱۳۹۷

مهران چه لابی positive or negative solution to first-order fully fuzzy linear differential equations under generalized differentiability wos applied soft computing

 

طاهره نوایی مطالعه جذب سطحی یون مس ((llاز محلولهای آبی بااستفاده از نانولوله های کربنی اصلاح سطح شده دانشگاه آزاد شاهرود ISC علمی پژوهشی نانومواد
شیوا دهقان آبکنار fluorene functionalized nanoporous  SBA-15as aNovel علمی پژوهشی دانشگاه آزادISC journal of applied chemical research
شیوا دهقان آبکنار fast and efficient removal of acid brown 214from aqueous media by adsorption anto fluorene functionnalized nanoporous wos indian journal of chemical technology
شیوا دهقان آبکنار efficient removal of methylene blue from aqueous solution by adsorption on cerium vanadate nanopaticles Isc

دانشگاه تهران

pullution
مهران چه لابی continuous solutions to a class of first – order fuzzy differential equations with discontinuous coefficients

 

wos computational and applied mathematics

 

سال ۱۳۹۶

شیوا دهقان آبکنار removal of reactive black 5from water using carboxylic acid-grafted SBA-nanorods wos desalination and water treatment
شیوا دهقان آبکنار Amino -Ethyl functionalized SBA-15:A Promising Adsorbent For Anionic and cationic dyes Removal wos Iran  jouarnal chem.chem.Eng

 

 

 

در این بخش می توانید از آخرین اطلاعیه های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مطلع شوید.


** فهرست رشته/گرایش ها و نشریات مورد تایید وزارتین و دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی(در حوزه علوم انسانی و هنر) بروز رسانی آذر ۱۳۹۸

جهت دریافت اینجا کلیک نمایید.


** فهرست مجلات دارای اعتبار (مجلاتی که هنوز دلیلی برای عدم اعتبار آنها شناسایی نشده است)  بروز رسانی دی ۱۳۹۷

جهت دریافت اینجا کلیک نمایید.

** فهرست مجلات دارای اعتبار (مجلاتی که هنوز دلیلی برای عدم اعتبار آنها شناسایی نشده است)  بروز رسانی دی ۱۳۹۷

جهت دریافت اینجا کلیک نمایید.


** فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار : ۹۷/۱۰/۲۵

جهت دریافت اینجا کلیک نمایید.


** آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی براساس بخشنامه شماره ۸۱۲۴۸/۷۰ مورخ ۹۳/۹/۱

  • مقاله های انگلیسی:

Department of agricultural management, savadkooh branch, Islamic Azad University, Savadkooh, Iran

 

  • مقاله های فارسی:

گروه مدیریت کشاورزی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

 

** آدرس دهی مقاله هایی که توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی:

  • مقاله های انگلیسی:

Young Researches and Elite Club, savadkooh branch, Islamic Azad University, Savadkooh, Iran

 

  • مقاله های فارسی:

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران