اطلاعیه های پژوهشی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

در این بخش می توانید از آخرین اطلاعیه های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مطلع شوید.


** فهرست مجلات دارای اعتبار (مجلاتی که هنوز دلیلی برای عدم اعتبار آنها شناسایی نشده است) تاریخ بروز رسانی دی ۱۳۹۷

جهت دریافت اینجا کلیک نمایید.


** فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار : ۹۷/۱۰/۲۵

جهت دریافت اینجا کلیک نمایید.


** آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی براساس بخشنامه شماره ۸۱۲۴۸/۷۰ مورخ ۹۳/۹/۱

  • مقاله های انگلیسی:

Department of agricultural management, savadkooh branch, Islamic Azad University, Savadkooh, Iran

 

  • مقاله های فارسی:

گروه مدیریت کشاورزی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

 

** آدرس دهی مقاله هایی که توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی:

  • مقاله های انگلیسی:

Young Researches and Elite Club, savadkooh branch, Islamic Azad University, Savadkooh, Iran

 

  • مقاله های فارسی:

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران