اطلاعیه برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول ۱۳۹۹ (ورودی های ماقبل ۹۹)

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول ۱۳۹۹ 

استان مازندران:

ورودی های ۹۶ و ماقبل : ۲۱ مهر ۹۹  – ساعت ۱۵ الی ۲۱ و ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد

ورودی های ۹۷ و ۹۸ : ۲۲ مهر ۹۹ – ساعت ۱۵ الی ۲۱ و ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد