اداره دانشجویی و فرهنگی

الگوی سازمانی اداره فرهنگی و دانشجویی :

اداره دانشجویی و فرهنگی در ساختار سازمانی:

بر اساس آخرین دستورالعمل ابلاغی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حوزه معاونت دانشجویی با دفتر فرهنگ اسلامی ادغام شده و اداره دانشجویی فرهنگی به وجود آمد. در این زمینه ضمن ادغام دو مجموعه، تغییراتی در بخش اداری به وجود آمده که یکی از آنها الحاق بخش فارغ التحصیلان به اداره آموزش بوده است.

بخش های اداری امور دانشجویی عبارتند از: نقل و انتقالات دانشجویی، اداره امور مشمولین، دفتر مشاوره، امور فوق برنامه، کمیته انضباطی دانشجویی، خدمات دانشجویی، هلال احمر.

بخش های اداری امور فرهنگی عبارتند از: دفتر فرهنگ اسلامی، کانون قرآن و عترت برادران و خواهران، ستاد اقامه نماز، امور فوق برنامه.

بر اساس دستورالعمل سازمان مرکزی حوزه دانشجویی و فرهنگی با عضویت اعضای هیات رئیسه و تعدادی از دانشجویان و کارکنان و هیات علمی شورای فرهنگی و شورای آراستگی و شئونات فرهنگی را تشکیل داده است.