جمعه 5 شهريور 1395

مناسبتهادرباره دانشگاه

دانشجویان
سیستم اتوماسیون آموزشی    
     
سیستم اتوماسیون تغذیه    
     
تابلوی اعلانات    
     
تحصیلات تکمیلی    
     
سامانه ارتباطی پیام دانشجو    
     


اساتید

اعضای هيأت علمی    
     
پنل اساتید    
     
دسترسی به پست الکترونیک    
     
     
     
     
     

             
                     
                 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه